Pozorování meteorů v roce 2021

Vizuální pozorování meteorů má proti jiným astronomickým programům jednu velkou výhodu. Nemusíte si kvůli němu pořizovat žádný dalekohled ani jinou nákladnou techniku. Meteory budete totiž zaznamenávat pouze pomocí svých očí. I když to možná vypadá značně zastarale, stále má svůj smysl.

K vizuálnímu pozorování meteorů stačí pár věcí, které možná budete mít doma. Karimatka nebo matračka, spací pytel, svítilna s tlumeným červeným světlem, protokoly na zápis, tužka, stopky nebo hodinky a pár dalších pomůcek. Je však nejprve nutné se umět orientovat na noční obloze, znát radianty aktivních rojů, naučit se odhadovat jasnosti podle srovnávacích objektů a spolehlivě určovat směry přeletu. Pokud to zvládnete, můžete vyrazit pozorovat, jak malá tělíska meziplanetární hmoty vstupují do zemské atmosféry a získávat o nich zajímavé i užitečné informace.

Samozřejmě existují i jiné druhy pozorování meteorů. Pomocí fotografií nebo speciálních meteorických kamer se dají získat mnohem spolehlivější údaje, ale stále existují případy, kde je pozorování prostým okem nenahraditelné. Jedním z nich je fakt, že existuje velké množství starších i vyloženě historických dat, která byla napozorována právě takto. Díky tomu, že i v současnosti pozorujeme stejným způsobem, je možné nová a stará data vzájemně porovnávat. Ani nejmodernější technické prostředky totiž nedokážou přesně napodobit způsob vnímání lidského oka.

Bohužel v současnosti se vizuálnímu sledování meteorů věnuje jen poměrně malá skupina pozorovatelů. Asi to má na svědomí mylný názor, že se jedná o zastaralý a již přežitý druh pozorování. Na celosvětové úrovni data shromažďuje Mezinárodní meteorářské organizace (International Meteor Organization – IMO) a pohled do její databáze ukáže, že přínos pozorovatelů z České republiky rozhodně není zanedbatelný.

Rok 2021 byl výrazně ovlivněn pandemií covidu a v některých obdobích nebylo možné ani pozorovat, protože by se jednalo o porušení opatření, která měla zabránit šíření nemoci. Celkem se povedlo zorganizovat dvě akce, na kterých se sledovaly meteory.

První z nich byla tradiční Expedice, celým oficiálním názvem Letní astronomické praktikum – Expedice 2021. Zde se meteory pozorovaly celkem osm nocí, což je vynikající výsledek. Zapisovatelé v protokolech zaplnili 3 394 kolonek záznamy o spatřených meteorech, což je zhruba o 36 % více, než předešlý rok na Expedici 2020. Způsobilo to více faktorů najednou: více jasných nocí, větší počet pozorovatelů a samozřejmě také v součtu delší celkový napozorovaný čas.

Počty pozorovatelů v jednotlivých nocích se pohybovaly v rozmezí od 2 do 19. Nejméně jich bylo první pozorovací noc (2./3. srpna), nejvíce o noci maxima Perseid (12./13. srpna). Prvního pozorování se zúčastnila jen jedna malá skupinka, v dalších nocích již pozorovaly dvě nebo tři. Ve dvou případech sice měly pozorovat dvě skupiny, ale po půlnoční svačince jejich stavy tak prořídly, že ze zbylých pozorovatelů byla seskládána skupina nová.

Roli zapisovatele si na Expedici 2021 vyzkoušelo 10 účastníků. Jejich úkolem bylo u každého nahlášeného meteoru zaznamenat do protokolů několik údajů. Jednalo se o čas přeletu, pořadové číslo meteoru, číslo pozorovatele, jasnost (magnitudu), rojovou příslušnost a případně poznámku. Kromě jednoho všichni ostatní zapisovatelé alespoň jednou meteory také pozorovali.

Po celou Expedici se rozlišovalo šest rojových příslušností: Perseidy (PER), kappa Cygnidy (KCG), jižní delta Aquaridy (SDA), antihelionový zdroj (ANT), alfa Capricornidy (CAP) a sporadické meteory (SPO).

Ze třinácti možných nocí se pozorovalo osm, což je skvělý výsledek. Jasné noci byly rozloženy poměrně rovnoměrně – první týden Expedice se pozorovalo čtyřikrát, druhý také. Jen jednou se stalo, že dvě noci za sebou byly zatažené. Zejména druhý týden pak byl velmi náročný, protože se pozorovalo čtyři noci bezprostředně za sebou.

V přiloženém grafu jsou vyneseny všechny pozorovací noci na vodorovné ose a u každé je uveden celkový napozorovaný čas v minutách a počet zaznamenaných meteorů.

Podrobně je pozorování meteorů na Expedici 2021 popsáno v samostatném článku.

Druhou a zároveň poslední akcí, kde se sledovaly meteory, byla výprava na staré pozorovací stanoviště Skalky. Zde se dříve odehrála řada pozorovacích víkendů a v letech 1992 až 1995 i Expedice. Důvodem, proč sem astronomové vyrazili, byla sprška roje alfa Aurigid, která se očekávala 31. srpna mezi 23:15 a 23:45 SELČ. Podmínky byly celý večer velmi špatné, po obloze stále přecházela oblačnost a nebylo jasné, zda má vůbec cenu začínat. Nakonec se přeci jen téměř vyjasnilo a tak se utvořily dvě skupiny, obě měly pět pozorovatelů a jednoho zapisovatele. Počasí vydrželo zhruba hodinu, za kterou zapisovatelé pořídili celkem 44 záznamů o meteorech. Jedna skupina odpozorovala 8 fyzických meteorů, druhá 10. Jen 4 meteory byly označeny jako alfa Aurigidy. Vzhledem k tomu, že MHV byla většinou kolem 5,2 až 5,4 mag., přes zorné pole často přecházela oblačnost, radiant byl velmi nízko a na konci pozorování vyšel Měsíc, jde i takto zdánlivě „slabý“ výsledek považovat za úspěch.

Žádné další vizuální pozorování meteorů se už na Plzeňsku v roce 2021 neuskutečnilo.

Během celého roku 2021 se do sledování meteorů na Plzeňsku zapojilo dohromady 27 amatérských astronomů. Z toho 9 si vyzkoušelo pozorování i zápis, 16 pouze pozorovalo a 2 jen zapisovali. V součtu se uskutečnilo 99 pozorování o celkové délce 195 hodin a 21 minut, během kterého se v protokolech objevilo 3 438 záznamů o meteorech. Pozorovalo se dohromady devět nocí, z toho osm během Expedice 2021. Po nezbytných kontrolách bylo z dalšího zpracování úplně nebo částečně vyřazeno 18 pozorování. Příčinami vyřazení pozorování byly krátké intervaly, nízká MHV, vysoká míra oblačnosti, první pozorování daného pozorovatele, neobvykle málo meteorů (případně žádné) za určitou dobu, nekvalitní data nebo dokonce usnutí. Dohromady se jednalo o 8 hodin a 45 minut napozorovaného času a 68 záznamů. Do mezinárodní databáze IMO bylo odesláno 93 pozorování od 25 pozorovatelů o úhrnné délce 186 hodin a 36 minut, obsahující 3 370 meteorů.

V následující tabulce je celkový přehled pozorování za rok 2021, pořadí je určeno podle napozorovaného času.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory
1 Václav Kalaš 9 1 351 min 528
2 Damien Špulák 7 1 109 min 343
3 Roman Čečil 7 947 min 230
4 Dita Větrovcová 7 727 min 144
5 Oliver Frank 6 719 min 193
6 Hana Rottenbornová 4 692 min 299
7 Josef Doležal 6 577 min 82
8 Anna Perdoková 4 451 min 102
9 Michal Kostohryz 4 443 min 125
10 Lumír Honzík 4 417 min 130
11 Šimon Kovařík 4 374 min 155
12 Jan Mocek 3 369 min 123
13 Jiří Příbek 2 363 min 70
14 Lukáš Beneda 3 356 min 95
15 Kateřina Hauerová 3 342 min 59
16 Marek Cihla 3 307 min 150
17 Matěj Mocek 2 261 min 44
18 Kateřina Rollingerová 2 235 min 88
19 David Prudek 2 234 min 46
20 Ondřej Trnka 3 191 min 107
21 Jiří Polák 2 163 min 60
22 Vojtěch Janda 1 161 min 27
23 Tomáš Nejdl 2 147 min 49
24 Jiří Minář 2 132 min 58
25 Martin Adamovský 1 128 min 63
X CELKEM 93 11 196 min 3 370

V druhé tabulce najdete pozorování, která se neposílala k dalšímu zpracování.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory Důvod(y)
1 Lukáš Beneda 1 113 min 28 příliš nízká MHV
2 Kateřina Hauerová 3 94 min 9 krátké intervaly, málo meteorů, usnula
3 Josef Doležal 2 80 min 7 málo meteorů, asi usnul
4 Kateřina Rollingerová 2 70 min 18 první pozorování, nízká MHV, usnula
5 Oliver Frank 1 55 min 4 málo meteorů, nekvalitní data, asi usnul
6 Anna Perdoková 2 37 min 0 usnula, vysoká oblačnost
7 Jiří Minář 1 25 min 2 usnul
8 Martin Adamovský 1 14 min 0 interval bez meteorů (usnul?)
9 Hana Rottenbornová 1 13 min 0 interval bez meteorů (usnula?)
10 Tomáš Nejdl 1 7 min 0 vysoká oblačnost
11 Damien Špulák 1 6 min 0 vysoká oblačnost
12 Marek Cihla 1 6 min 0 usnul
13 Dita Větrovcová 1 5 min 0 vysoká oblačnost
X CELKEM 18 525 min 68 X

Poslední tabulka obsahuje seznam zapisovatelů a údaje o jejich práci.

Pořadí Jméno zapisovatele Noci Čas Záznamy
1 Martin Tran 5 694 min 950
2 Anna Perdoková 3 515 min 539
3 Hana Rottenbornová 6 449 min 386
4 Vojtěch Janda 3 426 min 551
5 Josef Doležal 2 318 min 534
6 Jan Mocek 1 135 min 124
7 Lukáš Beneda 1 95 min 172
8 Oliver Frank 1 70 min 133
9 Jiří Příbek 1 68 min 24
10 Lukáš Winkler 1 60 min 20
11 David Prudek 1 2 min 5
X CELKEM 25 2 832 min 3 438

Rozdíl mezi celkovým počtem meteorů (3 370) a záznamů (3 438) je způsoben tím, že v poslední tabulce jsou uvedeny i meteory, které byly později vyřazeny.

Pro srovnání: pozorování meteorů v letech 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 20001999.