Návod na pozorování

Jak a čím pozorovat?

Zjednodušeně řečeno, tím co máme k dispozici. Pozorování zákrytů hvězd planetkami je nenáročnou pozorovatelskou prací, která neklade mimořádně vysoké nároky na přístrojové vybavení ani čas. To z nich dělá ideální program pro astronomy amatéry a hvězdárny zaměřené na popularizaci astronomie. Na druhé straně pro dosažení úspěchu je nezbytné se této aktivitě věnovat systematicky.

Co pozorovat?

Nejlépe to, co vám umožňuje vaše přístrojové a materiální vybavení. Potom už si stačí vybrat z předpovědí zákrytů hvězdy, které jsou dostupné vašim možnostem (dalekohledu, kamery), úkazy, které mají dostatečný pokles jasnosti a dostatečně dlouhé trvání. Neméně důležitá je i trasa stínu, jak daleko (či blízko) je vašemu pozorovacímu stanovišti nebo možnostem uspořádat expedici.

Výzva pozorovatelům

S ohledem na vývoj situace, kdy význam řady oblastí spadajících pod širší označení „zákryty hvězd tělesy sluneční soustavy“ pozbývá svoji původní smysluplnost, prakticky samovolně zanikla i velice dobře organizovaná síť pozorovatelů zákrytů hvězd Měsícem. V dnešní době má určitý smysl pro rozvoj poznání v oblasti astronomie měření časů zákrytů hvězd malými tělesy sluneční soustavy. Stále se zvyšující počet a zlepšující se přesnost předpovědí zákrytů hvězd planetkami nás vede k tomu, abychom se pokusili o znovuoživení sítě pozorovatelů. Více se dočtete v přiloženém dokumentu a v případě zájmu se můžete přihlásit.

Kam s pozorováním?

Nejhorší variantou by určitě bylo nechat si jej pro sebe. Zprávu o uskutečněném pozorování (byť s negativním výsledkem, k zákrytu nedošlo) můžete nahlásit na naši hvězdárnu. Pokud máte přístup na internet, lze využít formulář na mpocc.astro.cz/results/report.html a tím se informace dostane do světa.

Vizuální pozorování

Pro vizuální pozorování postačí vhodný dalekohled (průměr objektivu minimálně 150 až 250 mm, záleží na jasnosti zakrývané hvězdy) a stopky (nebo jiný zdroj času), které je možné navázat na přesný časový signál. Neméně důležité (dalo by se říct, k nezaplacení) jsou zkušenosti.

Ve vybavení při vizuálním pozorování nesmí chybět:

 • dostatečně mohutný dalekohled pro spolehlivé sledování zakrývané hvězdy na pevné montáži včetně příslušenství (okuláry, hledáček, …)
 • příslušná hvězdná mapa pro vyhledání zakrývané hvězdy
 • baterka s červeným neoslňujícím světlem
 • digitální stopky (s větším počtem pamětí), které lze připojit (spouštět, zastavovat) k přijímači časového signálu
 • přijímač časového signálu (DCF77, GPS)
 • podrobná mapa pozorovací oblasti pro přesné určení souřadnic pozorovacího stanoviště nebo spolehlivě fungující přijímač GPS
 • vhodný je diktafon k zaznamenání průběhu pozorování

Pozorování použitím CCD kamery

Pokud někdo vlastní komerční CCD kameru, lze ji také využít. Nebude se ovšem používat v režimu pořizování snímků rychle po sobě, to není dostatečné rychlé. Vypne se hodinový stroj a nechá se „běžet“ hvězdu po čipu vlivem otáčení hvězdné oblohy. Tento způsob umožňuje s dostatečnou přesností určit délku zákrytu, komplikovanější je získání absolutních časů.

CCD kamera připevněná k dalekohledu

Snímek pořízeny drift metodou, „pohyb“
hvězdy po čipu, v době zákrytu zmizí

Pozorování použitím televizní kamery

Nejlepší způsob je pozorování s použitím televizní kamery. Samozřejmostí je opět navázání záznamu na časový signál. V tomto případě je možno objektivně dosáhnout maximální přesnosti jak pro určení délky zákrytu, tak pro absolutní časy, které jsou nutné pro spojení s pozorováním ostatních. Jako záznamového zařízení lze použít videorekordér nebo s výhodou videokameru.

Při provádění záznam úkazu kamerou je nutno vybavení rozšířit o další zařízení:

 • videokamera či televizní kamera (videorekordér s kazetou) se zdrojem napájení
 • vkladač časového signálu do nahrávaného obrazu a uzpůsobený přijímač časového signálu
 • veškeré redukce pro připojení kamery k dalekohledu a propojovací kabely
 • zdroj elektrické energie, ať se již jedná o baterii či zajištění možnosti přístupu k síťové zástrčce elektrického proudu (včetně potřebných transformátorů)

Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Galerie

Nejbližší události

Čvc
25
Čt
20:00 Pozorování oblohy Rokycany
Pozorování oblohy Rokycany
Čvc 25 @ 20:00
Pozorovací čtvrtky: Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze, při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavy fotografií či program v sálu hvězdárny. Začátek programu každý čtvrtek v 20 hodin. Upozornění: Pozorování  je možné… Celý článek
Čvc
26
21:00 Pozorování oblohy Plzeň
Pozorování oblohy Plzeň
Čvc 26 @ 21:00
Pozorovací pátky: Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze. Při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavního prostoru či program v malém planetáriu. Začátek programu každý pátek v 21:00 h Upozornění: Pozorování  je možné pouze… Celý článek
Čvc
27
So
14:00 Prázdninová specialita Plzeň
Prázdninová specialita Plzeň
Čvc 27 @ 14:00 – 18:00
Program promítání v planetáriu: 14:00: Dvě malá sklíčka 15:00: Spanilá jízda Sluneční soustavou 16:00: Fantom vesmíru (aneb hledání částice temné hmoty) 17:00: Aktuální hvězdná obloha (živě komentovaný pořad) Vybraná hra nebo… Celý článek
Srp
1
Čt
20:00 Pozorování oblohy Rokycany
Pozorování oblohy Rokycany
Srp 1 @ 20:00
Pozorovací čtvrtky: Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze, při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavy fotografií či program v sálu hvězdárny. Začátek programu každý čtvrtek v 20 hodin. Upozornění: Pozorování  je možné… Celý článek
Srp
2
21:00 Pozorování oblohy Plzeň
Pozorování oblohy Plzeň
Srp 2 @ 21:00
Pozorovací pátky: Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze. Při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavního prostoru či program v malém planetáriu. Začátek programu každý pátek v 21:00 h Upozornění: Pozorování  je možné pouze… Celý článek