Základní školy – hvězdárna Plzeň

Výukové pořady jsou rozděleny podle věkových skupin žáků. Přednášky určené pro starší žáky lze využít i pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Naše základní nabídka slouží k doplnění rámcového učiva ve školách a rozšiřuje probírané učivo týkající se astronomie.  Speciální pořady seznamují studenty s dalšími oblastmi astronomie a kosmonautiky.

Nižší stupeň (1.-5. třída)Vyšší stupeň (6.-9. třída)Speciální nabídka

Povídání o obloze

Téma: Astronomie – Co vidíme na obloze ve dne a v noci

Anotace: Pořad pomocí figurky žabáka popisuje denní pohyb Slunce od východu k západu, dále pak výrazná tělesa, která lze spatřit na noční obloze. Jedná se hlavně o Měsíc neustále měnící svůj vzhled, planety Sluneční soustavy a hvězdy. Program je doplněn krátkou astronomickou pohádkou. V případě příznivého počasí možnost krátkého pozorování krajiny dalekohledem.

Určeno: pro žáky 1. – 2. tříd
Délka pořadu: asi 60 minut

Jak se létá do vesmíru

Téma: Kosmonautika – Co je zapotřebí k letu do vesmíru

Anotace: Tento pořad nenáročným způsobem přibližuje základní předpoklady k letům do vesmíru. V přednášce je objasněno, jak vypadají a jak létají rakety a raketoplány. Zároveň se zastaví i u nejdůležitějších těles Sluneční soustavy, která byla zkoumána kosmickými sondami. Jedná se zejména o Zemi, Měsíc, Slunce, jednotlivé planety a drobná tělesa (komety a planetky). Na závěr se zamyslí nad možností existence mimozemských civilizací. Kromě obrazového materiálu se během přednášky používají i zmenšené kosmické modely.

Určeno: pro žáky 1. – 3. tříd
Délka pořadu: asi 80 minut

Co je vidět na obloze

Téma: Astronomie – Co lze pozorovat na obloze ve dne a v noci

Anotace: Pořad seznamuje se základními tělesy, která lze pozorovat na obloze. Ve dne je to Slunce a jeho pohyb od východu k západu. Na noční obloze popíšeme některé významné objekty, jako je Měsíc a jeho změny vzhledu, planety Sluneční soustavy, hvězdy a vybraná souhvězdí. Program lze doplnit krátkou astronomickou pohádkou a v případě příznivého počasí je možnost krátkého pozorování krajiny nebo Slunce dalekohledem.

Určeno: pro žáky 1. – 3. tříd
Oborový přesah: prvouka
Délka pořadu: asi 60 minut

Člověk a kalendář přírody

Téma: Astronomie – Astronomie a čas

Anotace: Astronomie dala lidstvu kromě jiného i přesný čas. Některé časové jednotky (den, měsíc, rok) jsou odvozeny právě z pohybů pro člověka nejdůležitějších těles. Jde o rotační pohyb Země, oběh Země kolem Slunce a oběh Měsíce kolem Země. V pořadu je zjednodušenou formou vysvětlena činnost člověka během dne a roku, včetně pozorovatelných změn v přírodě.

Určeno: pro žáky 3. – 4. tříd
Oborový přesah: prvouka, vlastivěda
Délka pořadu: asi 60 minut

Země – naše planeta

Téma: Astronomie – Základní znalosti o naší Zemi

Anotace: Všichni jsme závislí na naší planetě, kterou lze přirovnat k obrovské kosmické lodi, na níž žijeme. Pořad žáky seznámí s planetou Zemí a uvede ji v kontextu ostatních planet Sluneční soustavy. Předvede základní pohyby Země a nastíní jejich důsledky. Umožní nahlédnout do hlubin Země od jádra až po samotný povrch. Popíše základní podmínky života na Zemi a jejich rozmanitost ukáže na základních podnebných pásmech od polárních oblastí až po tropy. Závěr je krátce věnován meteorologii.

Určeno: pro žáky 3. – 4. tříd
Oborový přesah: prvouka
Délka pořadu: 80 – 90 minut

Sluneční soustava

Téma: Astronomie – Základní znalosti o Zemi a Sluneční soustavě

Anotace: V tomto pořadu se seznámíte s tvarem planety Země a poznáte i její základní pohyby. Pořad obsahuje i nejdůležitější informace o tělesech ve Sluneční soustavě, jako je Slunce, jednotlivé planety a jejich nejzajímavější měsíce. Řeč přijde i na meziplanetární hmotu, do níž patří planetky, komety a meziplanetární prach.

Určeno: pro žáky 4. – 5. tříd
Oborový přesah: fyzika, zeměpis
Délka pořadu: asi 90 minut

Paxi

Témata: Země, vesmír, kosmonautika

Ve videích pocházejících z dílny ESA (Evropská kosmická agentura) trvajících necelých pět minut vás mimozemšťan Paxi provede jednoduchou a srozumitelnou formou tématy souvidejícími s naší Zemí a blízkým okolím. Vybrat si můžete z celkem 11 dílů (všechny jsou v češtině). Samozřejmě je možné promítnout více dílů najednou. Jejich seznam si můžete prohlédnout na stránkách ESA. Ke každému videu následuje doplňující výklad týkající se daného témata.

3-2-1 START! (vesmírné dobrodružství křečka Elona)

Křeček Elon je vědec a žije na skládce. Jeho krysí sousedi ho ale neberou moc vážně. Jednoho dne Elona vyruší hlasitá rána. Na plácku u svého domku najde kráter a v něm rozbitého robota.
Jak se sem asi dostal? Elon robota opraví a zjistí, že spadl ze své lodi, která krouží kolem Země. Loď ale druhý den odlétá. Není času nazbyt! A tak začíná Elonovo velké dobrodružství. Podaří se mu vrátit robota zpátky na oběžnou dráhu Země dříve, než jeho loď odletí a s ní i všichni robotovi kamarádi? 3-2-1 START! je dobrodružný animovaný film (36 minut) o odvaze a vynalézavosti, kterou potřebujete, abyste se dostali do vesmíru a potom zase zpátky. Videoukázky můžete shlédnout na této stránce.

ZATMĚNÍ SLUNCE A MĚSÍCE, FÁZE MĚSÍCE

Téma: Astronomie – Základní pohyby Země a Měsíce

Anotace: Pořad se zabývá převážně třemi tělesy ve Sluneční soustavě, která nás nejvíce ovlivňují, tedy Sluncem, Zemí a Měsícem, dále pak důsledky jejich pohybu. Názorně vysvětluje pohyb Měsíce a vznik jeho fází. Popisuje vznik různých druhů zatmění Slunce i Měsíce. V souvislosti s tím naráží i na některé zákonitosti paprskové optiky.

Určeno: pro žáky 7. – 9. tříd
Oborový přesah: fyzika, zeměpis, přírodopis, dějepis
Délka pořadu: asi 90 minut

BLÍZKÝ VESMÍR

Téma: Astronomie – Současný pohled na tělesa ve Sluneční soustavě

Anotace: Tento školní pořad komplexněji hovoří o naší Sluneční soustavě. Seznámíte se v něm s nejdůležitějšími tělesy, která obsahuje, a uděláte si představu o její velikosti, struktuře i začlenění do většího celku – Galaxie. V programu poznáte naši nejbližší hvězdu Slunce a dozvíte se, jak mění svou aktivitu. Dále se zastavíme u jednotlivých planet a jejich nejzajímavějších měsíců. Rozšíříte si znalosti i o meziplanetární hmotě, do které patří planetky, komety a meziplanetární prach.

Určeno: pro žáky 6. – 9. tříd
Oborový přesah: fyzika, zeměpis, přírodopis, dějepis, matematika
Délka pořadu: 80 – 90 minut

VZDÁLENÝ VESMÍR

Téma: Astronomie – Objekty vzdáleného vesmíru

Anotace: Pořad přináší nejdůležitější informace o objektech za hranicemi naší Sluneční soustavy, tedy z oblastí vzdáleného vesmíru. Zjistíte, co jsou to hvězdy a jaký je jejich vývoj. Budete mít možnost se seznámit s jednotlivými druhy objektů, které lze ve vesmíru pozorovat. Patří mezi ně např. otevřené a kulové hvězdokupy, mnohé typy galaxií, mlhoviny a některé exotické objekty, jako jsou neutronové hvězdy, černé díry atd.

Určeno: pro žáky 8. – 9. tříd
Oborový přesah: fyzika
Délka pořadu: 80 – 90 minut

ASTRONOMIE A ČAS

Téma: Astronomie – Vznik časových jednotek na základě pohybů Země a Měsíce

Anotace: V denní praxi běžně používáme časové jednotky den, týden, měsíc a rok. Kde se ale tyto jednotky vzaly a od čeho jsou odvozeny? Jaká je souvislost mezi astronomií a časovými jednotkami? Jak se určoval čas v minulosti a jak se vyvíjely časoměrné přístroje?

Určeno: pro žáky 7. – 9. tříd
Oborový přesah: fyzika, zeměpis, dějepis, matematika
Délka pořadu: 60 – 80 minut

KAM AŽ DOHLÉDNEME VE VESMÍRU

Téma: Astronomie – Vzdálenosti ve vesmíru a jak je vnímáme

Anotace: V běžném životě se setkáváme s některými jednotkami pro měření vzdáleností. Běžný je metr, kilometr, někde třeba míle. Ale ve vesmíru jsou vzdálenosti mnohem větší. Přednáška přiblíží a vysvětlí, co je to astronomická jednotka, kde se používá světelný rok a co myslíme pojmem parsek. Zjistíte, jakými metodami se měří vzdálenosti ve vesmíru a zamyslíme se i nad tím, kam až dohlédneme.

Určeno: pro žáky 7. – 9. tříd
Oborový přesah: fyzika
Délka pořadu: 80 – 90 minut

OPTIKA V ASTRONOMII

Téma: Fyzika, astronomie, optika – Praktické využití optiky v astronomii

Anotace: V astronomii se používá celá řada optických přístrojů a zařízení – dalekohledy, spektrometry či fotografické přístroje. Pořad má za cíl aplikovat školní nauku o optice do praxe a ukázat, k čemu se znalosti z optiky běžně v astronomii používají a co se díky těmto znalostem podařilo zjistit. Pořad je doprovázen praktickými demonstračními optickými pokusy.

Určeno: pro žáky 7. – 9. tříd
Oborový přesah: fyzika, matematika
Délka pořadu: asi 90 minut

KOSMONAUTIKA 20. STOLETÍ

Téma: Kosmonautika – Jak se vyvíjel kosmický program s cílem dosáhnout Měsíce

Anotace: Na začátku minulého století se objevily první představy o cestách do kosmu. V průběhu 2. světové války byly postaveny první velké rakety, jejichž vývoj pokračoval po válce. Ke konci 50. let přišly první úspěšné výpravy. Pilotované lety pak na obou stranách oceánu směřovaly k hlavnímu cíli – jako první dosáhnout povrchu Měsíce. Zmíněny jsou ale i další kosmické programy jako Interkosmos, kosmické laboratoře či vozítka Lunochod. Vysvětlen je i význam a hlavní úkoly tehdy zcela nových kosmických nosičů – raketoplánů.

Určeno: pro žáky 7. – 9. tříd
Oborový přesah: fyzika, zeměpis, přírodopis, dějepis
Délka pořadu: 80 – 90 minut

APLIKOVANÁ KOSMONAUTIKA – VÝZNAM KOSMONAUTIKY PRO LIDSTVO

Téma: Kosmonautika – Vesmírné technologie a jejich význam pro lidstvo

Anotace: Do vesmíru se létá již více než půl století. Mají ale kosmické lety vůbec nějaký praktický význam? Nejsou to jen vyhozené peníze? Může mít i běžný člověk z letů do vesmíru nějaký praktický užitek? To je jen několik z mnoha častých otázek široké veřejnosti, na které dostanete odpovědi.

Určeno: pro žáky 7. – 9. tříd
Oborový přesah: fyzika, přírodopis
Délka přednášky: 80 – 90 minut

METEOROLOGIE – JAK se tvoří POČASÍ

Téma: Fyzika, meteorologie – Základy meteorologie

Anotace: Naši planetu obklopuje atmosféra, ve které se odehrávají meteorologické jevy. Pořad přibližuje nejen základní meteorologické veličiny a přístroje, ale i způsoby, jak vznikají oblaka a jaké základní typy oblaků rozeznáváme. Nebudou opomenuty ani tlakové útvary a jejich projevy. Seznámíte se s frontálními systémy a poznáte i nebezpečné projevy počasí, jako jsou bouřkové systémy, cyklony, tornáda a další.

Určeno: pro žáky 7. – 9. tříd
Oborový přesah: fyzika, zeměpis, přírodopis
Délka pořadu: asi 90 minut

ZAJÍMAVOSTI ZE SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Téma: Astronomie a kosmonautika – Průzkum Sluneční soustavy pomocí kosmických sond

Anotace: Informace o objektech naší Sluneční soustavy lze získávat různými způsoby. Mohou je poskytovat velké pozemní astronomické dalekohledy, Hubbleův dalekohled na oběžné dráze kolem Země či průzkumné sondy vyslané k jednotlivým objektům. Přednáška provází po nejdůležitějších a nejzajímavějších tělesech ve Sluneční soustavě. Získáte základní informace o sluneční aktivitě a dozvíte se o zvláštnostech některých planet, jejich přirozených družic i o meziplanetární hmotě, do které spadají asteroidy, komety a meziplanetární prach.

Určeno: pro žáky 7. – 9. tříd
Oborový přesah: fyzika, zeměpis, přírodopis, dějepis, matematika
Délka pořadu: 80 – 90 minut

ZAJÍMAVOSTI ZE VZDÁLENÉHO VESMÍRU

Téma: Astronomie a kosmonautika – zajímavosti o některých tělesech ve Sluneční soustavě i vzdáleném vesmíru

Anotace: Pozemní astronomické dalekohledy, průzkumné sondy i Hubbleův dalekohled přinesly řadu informací o objektech jak ve Sluneční soustavě, tak i ve vzdáleném vesmíru. Přednáška ve své první části provází po hlavních tělesech pohybujících se v naší Sluneční soustavě: Slunci, jednotlivých planetách a malých tělesech, jako jsou komety a planetky. Druhá část je věnována významným objektům ve vzdáleném vesmíru. Kromě hvězd jsou v ní obsaženy i hvězdokupy, galaxie, mlhoviny a některé exotické objekty.

Určeno: pro žáky 8. – 9. tříd
Oborový přesah: fyzika, zeměpis, přírodopis
Délka přednášky: 80 – 90 minut

NEZKROTNÉ SÍLY PLANETY ZEMĚ

Téma: Astronomie – Přírodní živly vyskytující se na planetě Zemi

Anotace: Uvnitř Země probíhají děje, které ovlivňují i situaci na jejím povrchu. Pořad se zabývá právě těmito procesy a jejich důsledky v podobě zemětřesení a sopečné činnosti. Zahrnuje i ničivou sílu vody v podobě vln tsunami. Zabývá se též zemskou atmosférou, ve které dochází k celé řadě ničivých jevů, jako jsou bouřkové systémy nebo tornáda. Závěr pak srovnává pozemské děje s procesy pozorovanými na jiných planetách.

Určeno: pro žáky 7. – 9. tříd
Oborový přesah: fyzika, zeměpis, přírodopis
Délka pořadu: 90 – 100 minut

DRTIVÝ DOPAD

Téma: Astronomie – Problematika střetu planety Země s kosmickým tělesem

Anotace: Přednáška Drtivý dopad pojednává o problematice střetu planety Země s nebeským tělesem. I z nedávné doby známe případy, kdy kosmické těleso zasáhlo Zemi. Ani naše planeta zjevně není ušetřena těchto událostí. Ale existují ještě dnes nebezpečné objekty schopné způsobit větší kosmickou katastrofu? Co by se mohlo stát, kdyby se Země střetla s jiným a větším vesmírným tělesem? Existuje vůbec možnost, jak takovou událost odvrátit? Některé z uvedených otázek objasní tato přednáška.

Určeno: pro žáky 8. – 9. tříd
Oborový přesah: fyzika, zeměpis, přírodopis, dějepis, matematika
Délka pořadu: 60 – 80 minut

ODHALENÁ TAJEMSTVÍ PLUTA

Téma: Astronomie – Důvody, proč bylo Pluto vyřazeno z kategorie planet

Anotace: Po mnoho desetiletí se většina lidí ve škole učila, že Sluneční soustava má celkem 9 planet. Pluto však bylo po 76 letech z kategorie planet vyřazeno. Důvody se dozvíte v této přednášce. Ale nejen to. Součástí bude i shrnutí vývoje názorů na podobu Sluneční soustavy včetně počtu známých planet. Seznámíte se i se současným názorem na uspořádání Sluneční soustavy a problematiku zařazení jednotlivých těles.

Určeno: pro žáky 8. – 9. tříd
Oborový přesah: fyzika, zeměpis, dějepis, matematika
Délka pořadu: 60 – 80 minut

VYNÁLEZ DALEKOHLEDU A JEHO VÝZNAM

Téma: Astronomie a astronomická historie – Co znamenal vynález dalekohledu pro
lidstvo

Anotace: Dlouhá staletí si mohlo lidstvo prohlížet oblohu jen prostýma očima. Vynález dalekohledu pak přinesl kvalitativní pokrok v astronomii a naprostou změnu ve vnímání okolního světa. Přednáška se nejprve věnuje období před vynálezem dalekohledu a dobovým představám o Sluneční soustavě, procesu s Galileem i Brunem. Druhá část přibližuje okolnosti objevu teleskopu a postavu Galilea. Závěr shrnuje praktické využití tohoto přístroje v astronomii.

Určeno: pro žáky 8. – 9. tříd
Oborový přesah: fyzika, dějepis, matematika
Délka pořadu: 80 – 90 minut

Jak objednat?

Pořady a pozorování můžete objednat osobně, telefonicky, nebo e-mailem.

Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Galerie

Nejbližší události

Čvc
25
Čt
20:00 Pozorování oblohy Rokycany
Pozorování oblohy Rokycany
Čvc 25 @ 20:00
Pozorovací čtvrtky: Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze, při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavy fotografií či program v sálu hvězdárny. Začátek programu každý čtvrtek v 20 hodin. Upozornění: Pozorování  je možné… Celý článek
Čvc
26
21:00 Pozorování oblohy Plzeň
Pozorování oblohy Plzeň
Čvc 26 @ 21:00
Pozorovací pátky: Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze. Při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavního prostoru či program v malém planetáriu. Začátek programu každý pátek v 21:00 h Upozornění: Pozorování  je možné pouze… Celý článek
Čvc
27
So
14:00 Prázdninová specialita Plzeň
Prázdninová specialita Plzeň
Čvc 27 @ 14:00 – 18:00
Program promítání v planetáriu: 14:00: Dvě malá sklíčka 15:00: Spanilá jízda Sluneční soustavou 16:00: Fantom vesmíru (aneb hledání částice temné hmoty) 17:00: Aktuální hvězdná obloha (živě komentovaný pořad) Vybraná hra nebo… Celý článek
Srp
1
Čt
20:00 Pozorování oblohy Rokycany
Pozorování oblohy Rokycany
Srp 1 @ 20:00
Pozorovací čtvrtky: Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze, při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavy fotografií či program v sálu hvězdárny. Začátek programu každý čtvrtek v 20 hodin. Upozornění: Pozorování  je možné… Celý článek
Srp
2
21:00 Pozorování oblohy Plzeň
Pozorování oblohy Plzeň
Srp 2 @ 21:00
Pozorovací pátky: Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze. Při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavního prostoru či program v malém planetáriu. Začátek programu každý pátek v 21:00 h Upozornění: Pozorování  je možné pouze… Celý článek