Zákryty hvězd planetkami

Zákryt hvězdy planetkou, ilustrační animace

Zákryty hvězd planetkami jsou jednou z oblastí astronomie, v níž význam astronomů-amatérů zdaleka neklesá. Amatérská pozorování těchto úkazů v tomto případě početně vysoce převyšují pozorování profesionální a to díky skutečnosti, že pásy zákrytu jsou náhodně rozloženy po zeměkouli a astronomů-amatérů je více než stacionárních profesionálních observatoří. Šířka pásu zákrytu na zemi je řádově srovnatelná s rozměry příslušné planetky, většina úkazů je pozorovatelná v pásech dlouhých tisíce kilometrů, širokých ale maximálně stovky, spíše však jen desítky (či méně) kilometrů.

Princip vzniku zákrytu hvězdy planetkou je srovnatelný se zákrytem hvězdy Měsícem, pouze s tím rozdílem, že planetka je podstatně dále od pozorovatele než Měsíc. Planetky jsou výrazně menší než Měsíc, z toho důvodu i jejich úhlové průměry jsou menší (zhruba se dá říci, že 100 km planetka má úhlový průměr 0,1 úhlové vteřiny). Již před 100 lety bylo evidentní, že takové zákryty musejí nastávat, nikdo je ale nebyl schopen předpovědět. Dráhy planetek spolu s polohami hvězd nebyly známy s dostatečnou přesností.

Přínos těchto pozorování by byl jednoznačný – umožnil by určení rozměru a tvaru planetky, případně i určitých vlastností zakrývané hvězdy (např. její podvojnost), to vše pro okamžik pozorování.

Expedice za zákryty hvězd planetkami jsou tedy docela smysluplné. S „amatérským“ dalekohledem se postavíte do cesty krátkého stínu a po několika minutách přispějete k odhalení hned několika základních vlastností vzdáleného tělesa. Planetek je velké množství (k 1. červnu 2007 jich je známo 376 537), na většinu z nich pozemské radary nedosáhnou, meziplanetární sondy se z finančních ale i z časových důvodů dostanou jen k malému množství planetek. Takže se zdá, že pozorování zákrytů je zatím prakticky jediným způsobem jejich relativně snadného a ekonomicky dostupného studia.

Jak dojde k zákrytu hvězdy planetkou

Zákryt hvězdy planetkou, ilustrace, rozměry nejsou v měřítku
Zákryt hvězdy planetkou, ilustrace, rozměry nejsou v měřítku

Na výše uvedeném obrázku jsou pozorovatelé rozestavěny do cesty stínu planetky na Zemi. Stín je způsoben tím, že se planetka postaví do cesty světlu, které k nám přichází ze vzdálené hvězdy. Rozměry na obrázku nejsou v měřítku. Planetka se pohybuje po své oběžné dráze a pozorovatelé, kteří se postavili do cesty stínu planetky, budou pozorovat zmizení hvězdy. Toto zmizení obvykle trvá méně než sekundu (blízko hranice stínu), ale může v blízkosti centrální linie dosahovat až několika sekund. Temná planetka se pohybuje před (po několik sekund) zmizelou hvězdou a z pozorování tohoto úkazu a přesné polohy pozorovatelů na zemi lze stanovit velikost a rozměry planetky.

Na spodním obrázku je znázorněna situace, kdy pozorovatelé 1-6 měli možnost pozorovat zákryt. Podle aktuálního natočení planetky v prostoru je zřejmé, že pozorovatel #1 viděl zákryt v jiném čase než pozorovatel #6. Pozorovatel #7 zákryt neviděl, měl tedy negativní výsledek, i tak by měl ale svůj výsledek pozorování zpracovat, protože může posloužit jako limitní hodnota velikosti planetky z dané strany. Asi není nutné připomínat, že negativní výsledek pozorování zákrytu nemá nic společného s oblačností nebo s jinými faktory, které by zabránili pozorovat vybranou hvězdu. Jedná se o situaci, kdy pozorovatel sledoval hvězdu po celou dobu předpověděného úkazu, ale k zákrytu nedošlo.

Stanovení velikosti a rozměrů planetky
Stanovení velikosti a rozměrů planetky
Výsledek zpracování zákrytu od více pozorovatelů, každá stopa představuje jedno pozorování (hvězdy v čase). Dvě nepřerušené stopy na okrajích znamenají negativní pozorování, ostatní jsou přerušené zmizením hvězdy (červená tečka) a pokračují s znovuobjevením hvězdy (zelená tečka).
Výsledek zpracování zákrytu od více pozorovatelů, každá stopa představuje jedno pozorování (hvězdy v čase). Dvě nepřerušené stopy na okrajích znamenají negativní pozorování, ostatní jsou přerušené zmizením hvězdy (červená tečka) a pokračují s znovuobjevením hvězdy (zelená tečka).

Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Galerie

Nejbližší události

Dub
16
Út
16:00 Astrokroužek Plzeň – pokročilí
Astrokroužek Plzeň – pokročilí
Dub 16 @ 16:00 – 17:30
Více informací na stránce o kroužcích
20:00 Pozorování oblohy Sylván
Pozorování oblohy Sylván
Dub 16 @ 20:00
Pozorování se uskuteční 16. 4. od 20:00. (pouze za jasného počasí, které s největší pravděpodobností nenastane) Minimálně hodinu před začátkem pozorování ve vybraném dni se definitivně rozhodne, jestli se bude vyjíždět nebo ne. Více… Celý článek
Dub
17
St
18:30 Přednáška „Žhavé výstřiky“
Přednáška „Žhavé výstřiky“
Dub 17 @ 18:30
Přednáší: prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. Anotace: Vesmír je plný ionizované látky – plazmatu, ovládaného magnetickými poli. Výstřiky žhavé látky unikají do okolního prostoru nejen ze Slunce, ale i z ostatních hvězd,… Celý článek
Dub
18
Čt
16:00 Astrokroužek Rokycany – začátečníci
Astrokroužek Rokycany – začátečníci
Dub 18 @ 16:00 – 17:30
Zahájení astronomického kroužku v Rokycanech od 16 h. Více informací na stránce o kroužcích  
20:00 Pozorování oblohy Rokycany
Pozorování oblohy Rokycany
Dub 18 @ 20:00
Pozorovací čtvrtky: Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze, při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavy fotografií či program v sálu hvězdárny. Začátek programu každý čtvrtek v 20 hodin. Upozornění: Pozorování  je možné… Celý článek