Kurzy hvězdárna Plzeň

Hvězdárna pořádá různé zájmové kurzy pro širokou veřejnost. Připravované a probíhající kurzy naleznete na této stránce.

Kurz základů geologie a paleontologie
Geologicko-paleontologický kurz se zabývá geologickou minulostí planety Země a pozůstatky dávného života. Posluchači se v něm dozví, jak planeta vznikla, z čeho je složena, jakou má stavbu a jak se postupně formovala a měnila. Budeme se věnovat rozličným přírodním endogenním procesům, které probíhají v nitru planety, jako je desková tektonika, vulkanismus či zemětřesení. Dále pak procesům exogenním, které se odehrávají na jejím povrchu. Seznámíte se se zvláštnostmi jednotlivých geologických vrstev a podmínkami, při nichž vznikaly. Poznáte i některé základní struktury, jako jsou například vrásy a zlomy. V paleontologické části dostanete informace o tom, jak  a za jakých podmínek se život na planetě formoval. Uvidíte také celou řadu různých druhů fosílií z dávné minulosti naší planety. Některé nerosty a zkamenělé fosílie si budete moci prohlédnout a doslova ohmatat. Kromě toho se v rámci kurzu konají i prakticky zaměřené výjezdy přímo do terénu.
Přihláška

Přednášející: Josef Mucha
Trvání kurzu: 4 roky + volné navazující ročníky
Schůzky: 1× měsíčně
Kde: v učebně plzeňské hvězdárny, U Dráhy 11
Termíny ve školním roce 2023/24: 2. 10., 6. 11., 4. 12., 8. 1., 22. 1., 5. 2., 4. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6.

Cena: 600,- Kč/školní rok; 60,- Kč/jednotlivá lekce
Platební údaje:
Číslo účtu: 6635381/0100
VS – rodné číslo před lomítkem (6 čísel)
Poznámka: GEO 2023/24 – jméno účastníka

Kurz základů meteorologie
Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti, kteří se zajímají nebo chtějí získat alespoň základní vědomosti z oblasti meteorologie a klimatologie.
Budou probírány jevy a úkazy v atmosféře Země. Účastníci se seznámí se základními meteorologickými přístroji, které měří různé meteorologické veličiny. Ukážeme si základní i některé speciální typy oblačnosti a srážkovou činnost s určitým druhem oblačnosti spojenou. Bude následovat problematika tlakových útvarů, pohyb a projevy jednotlivých frontálních systémů přecházejících přes danou oblast. Zabývat se budeme i nebezpečnými nebo extrémními meteorologickými jevy jako je např. vznik bouřky, bleskové výboje, extrémní srážková činnost, silný vítr, tajfuny, tornáda a další nebezpečné jevy. V oblasti klimatologie si ukážeme některé dlouhodobé záležitosti, které může vyvolávat např. jev zvaný El Niňo. Povíme si, co z dlouhodobějšího hlediska může vyvolávat změny teplot, změny srážkového režimu, změny v pokrývce ledu a sněhu. Naznačíme vliv počasí na faunu a floru a jak se tomu živé organizmy přizpůsobují. Ukázky nejzajímavějších halových jevů budou doplněny praktickou ukázkou z optiky, která napoví, jak tyto jevy vznikají. Meteorologické jevy lze i předvídat, a tak bude nutné se seznámit s poměrně složitou problematikou různých typů předpovědí a předpovědních modelů dostupných např. na internetu. Nezapomeneme ani na sofistikovanější meteorologickou techniku v podobě radarů a meteorologických družic. A protože Země není jediným tělesem, na kterém se vytváří počasí, nebude na škodu seznámit se s meteorologickými jevy na ostatních tělesech ve Sluneční soustavě.
Přihláška

Přednášející: Lumír Honzík
Trvání kurzu: 2 roky
Schůzky: 1× měsíčně v určených termínech v pondělí od 19:00 do 20:30 hod.
Kde: v učebně plzeňské hvězdárny, U Dráhy 11
Termíny ve školním roce 2023/24: 30. 10., 20. 11., 11. 12., 15. 1., 12. 2., 26. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5., 10. 6.
Cena: 600,- Kč/školní rok; 60,- Kč/jednotlivá lekce
Platební údaje:
Číslo účtu: 6635381/0100
VS – rodné číslo před lomítkem (6 čísel)
Poznámka: METEO 2023/24 – jméno účastníka

 

Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Galerie

Nejbližší události

Dub
19
20:00 Pozorování oblohy Plzeň
Pozorování oblohy Plzeň
Dub 19 @ 20:00
Pozorovací pátky: Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze. Při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavního prostoru či program v malém planetáriu. Začátek programu každý pátek v 20:00 h Upozornění: Pozorování  je možné pouze… Celý článek
Dub
22
Po
16:00 Astrokroužek Plzeň – začátečníci
Astrokroužek Plzeň – začátečníci
Dub 22 @ 16:00 – 17:30
Více informací na stránce o kroužcích
19:00 Kurz: Základy meteorologie
Kurz: Základy meteorologie
Dub 22 @ 19:00 – 20:30
Více informací na stránce o kroužcích a kurzech.
Dub
25
Čt
16:00 Astrokroužek Rokycany – začátečníci
Astrokroužek Rokycany – začátečníci
Dub 25 @ 16:00 – 17:30
Zahájení astronomického kroužku v Rokycanech od 16 h. Více informací na stránce o kroužcích  
20:00 Pozorování oblohy Rokycany
Pozorování oblohy Rokycany
Dub 25 @ 20:00
Pozorovací čtvrtky: Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze, při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavy fotografií či program v sálu hvězdárny. Začátek programu každý čtvrtek v 20 hodin. Upozornění: Pozorování  je možné… Celý článek