Pozorování meteorů v roce 2020

Vizuální sledování meteorů se od většiny jiných astronomických pozorování liší v tom, že k němu nebudete potřebovat dalekohled ani jinou speciální techniku. To z něj činí jeden z nejdostupnějších pozorovacích programů. Pokud se do něj budete chtít zapojit, bude vám stačit jen spací pytel, karimatka, zastíněná baterka, tužka, protokoly a pár dalších běžně dostupných pomůcek. Musíte se naučit orientovat na obloze, spolehlivě udávat jasnosti, dobře určovat směry, znát radianty činných rojů a pak už můžete získávat zajímavá i užitečná data o drobné meziplanetární hmotě v okolí naší Země.

Je jisté, že pomocí fotografií nebo videa se dají parametry meteorů určit mnohem spolehlivěji a přesněji, ale v některých případech je pozorování pouhým okem stále nenahraditelné. Bohužel v dnešní době se už vizuálnímu pozorování meteorů věnuje jen velmi málo pozorovatelů. Je dokonce možné, že většina napozorovaných dat, které jsou odesílána do databáze Mezinárodní meteorářské organizace (International Meteor Organization – IMO) z České republiky, pochází z Plzeňska.

Protože celý rok 2020 byl výrazně zasažen pandemií covidu-19, podařilo se během něj uspořádat jen dvě hromadné pozorovací akce. Vizuální pozorování meteorů proběhlo na obou, ale jen z jedné byla data použitelná.

První akcí byl pozorovací víkend na hvězdárně v Rokycanech, který se uskutečnil v termínu 21. až 23. února 2020. V této době je pravděpodobně nejnižší aktivita meteorů z celého roku, protože kromě sporadických meteorů je v činnosti pouze antihelionový zdroj (ANT). První noc (21./22. února) byly zvečera dlouho poměrně nepříznivé podmínky, které se velmi rychle měnily. Po delším váhání se nakonec dva účastníci víkendu pustili do pozorování ve 20:30 SEČ. Bohužel již za necelou půlhodinu se obloha zatáhla a pozorování museli ukončit. Za tu dobu jeden pozorovatel spatřil dva meteory, druhý jen jeden. Oba byly sporadické, slabší měl jasnost 4 mag., jasnější pak 2 mag. Kromě toho byla spatřena ještě jedna nebo dvě „mžitky“, které možná ve skutečnosti byly slabými meteory, ale do protokolu se nedostaly. Druhá noc víkendu pak byla zcela zatažená.

První úspěšné pozorování meteorů proběhlo až v srpnu, během letního astronomického praktika – Expedice 2020. Celkem se podařilo pozorovat sedm nocí, což je velmi dobrý výsledek. Do protokolů byly zaznamenány údaje o celkem 2 490 meteorech, což je více než dvojnásobek ve srovnání s Expedicí 2019. Způsobil to hlavně fakt, že v roce 2019 se Expedice konala mimo maximum Perseid.

Počty pozorovatelů v jednotlivých nocích se pohybovaly mezi 4 a 17. Nejméně jich bylo první pozorovací noc (11./12. srpna), naopak maxima dosáhly o noci maxima Perseid (12./13. srpna). Obdobné to bylo se skupinami meteorářů. Již zmíněnou první noc sledovala meteory jen jedna, kdežto o maximu byly čtyři. Zbylé noci byly obvykle dvě, přičemž ve dvou případech sice oficiálně pozorovaly také dvě, ale po půlnoční svačince odpadlo tolik jedinců, že nemělo smysl pokračovat ve dvou a ze zbylých pozorovatelů byla seskládána skupina nová.

Na pozici zapisovatele se během Expedice 2020 vystřídalo celkem 12 astronomů. Až na dvě výjimky si všichni vyzkoušeli i pozorování. Zapisovatelé museli u každého nahlášeného meteoru do protokolu uvést několik údajů. Byly to čas přeletu, číslo pozorovatele, jasnost (magnituda), rojová příslušnost a případně poznámka.

Zpočátku se rozlišovalo šest rojových příslušností: Perseidy (PER), kappa Cygnidy (KCG), jižní delta Aquaridy (SDA), antihelionový zdroj (ANT), alfa Capricornidy (CAP) a sporadické meteory (SPO). Od 16. srpna již neměl být aktivní roj alfa Capricornidy, ale dva pozorovatelé jej ještě zaznamenali o noci 16./17. srpna. V dalších pozorováních se již nevyskytoval.

Pozorovací noci byly rozloženy poměrně rovnoměrně. První týden Expedice se pozorovalo čtyřikrát, druhý pak třikrát. Po úplně první zatažené noci se pozorovalo dvě noci po sobě, následující dvě to počasí nedovolilo a pak se meteory sledovaly další dvě noci. Následovala přestávka dvě noci a po ní trojice pozorovacích nocí po sobě.

V přiloženém grafu jsou všechny pozorovací noci vyneseny na vodorovné ose a u každé je uveden celkový napozorovaný čas v minutách a počet zaznamenaných meteorů.

Podrobně je pozorování meteorů na Expedici 2020 popsáno v samostatném článku.

Žádné další vizuální pozorování meteorů se už na Plzeňsku v roce 2020 neuskutečnilo. Byl v plánu minimálně jeden pozorovací víkend a případně i další akce, ale s příchodem další vlny covidu přišla drastická omezení, která uspořádání něčeho takového znemožnila.

Během celého roku 2020 se do sledování meteorů na Plzeňsku zapojilo dohromady 26 amatérských astronomů. Z toho 10 si vyzkoušelo pozorování i zápis, 14 pouze pozorovalo a 2 jen zapisovali. V součtu se uskutečnilo 66 pozorování o celkové délce 158 hodin a 51 minut, během kterého se v protokolech objevilo 2 490 záznamů o meteorech. Pozorovalo se dohromady sedm nocí, všechny během Expedice 2020. Po nezbytných kontrolách bylo z dalšího zpracování úplně nebo částečně vyřazeno 29 pozorování. Například poslední noc byla z větší části anulována, protože během ní panovaly příliš proměnlivé podmínky, které pozorování znehodnotily. Dalšími příčinami vyřazení pozorování byly krátké intervaly, nízká MHV nebo její velké kolísání, vysoká míra oblačnosti, první pozorování daného pozorovatele, málo meteorů, nebo dokonce usnutí. Dohromady se jednalo o 31 hodin a 7 minut napozorovaného času a 598 záznamů. Do mezinárodní databáze IMO bylo odesláno 51 pozorování od 19 pozorovatelů o úhrnné délce 127 hodin a 44 minut, obsahující 1 892 meteorů.

V následující tabulce je celkový přehled pozorování za rok 2020, pořadí je určeno podle napozorovaného času.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory
1 Václav Kalaš 5  1 003 min 321
2 Michal Polák 5 887 min 229
3 Martin Tran 4 813 min 278
4 Kateřina Hauerová 4 714 min 116
5 Anna Perdoková 4 521 min 111
6 Jan Mocek 4 484 min 110
7 Damien Špulák 4 469 min 77
8 Roman Čečil 3 456 min 114
9 Matěj Mocek 2 364 min 38
10 Dita Větrovcová 3 349 min 34
11 Josef Doležal 2 300 min 64
12 Oliver Frank 3 259 min 56
13 Vojtěch Janda 2 245 min 45
14 Nela Kellnerová 1 222 min 24
15 Tomáš Pekárek 1 150 min 69
16 Šimon Kovařík 1 150 min 66
17 Tomáš Nejdl 1 146 min 87
18 Hana Rottenbornová 1 75 min 26
19 Jiří Polák 1 57 min 27
C E L K E M  51 7 664 min 1 892

V druhé tabulce najdete pozorování, která se neposílala k dalšímu zpracování.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory Důvod(y)
1 Anna Perdoková 4 244 min 113 první pozorování, usnula, krátké intervaly
2 Damien Špulák 3 231 min 85 první pozorování, krátké intervaly
3 Lukáš Beneda 1 158 min 76 první pozorování
4 Kateřina Hauerová 2 155 min 44 první pozorování, vysoká oblačnost
5 Jan Gebel 1 151 min 78 první pozorování
6 Marek Cihla 1 150 min 69 první pozorování, velké kolísání MHV
7 Michal Kostohryz 1 150 min 28 málo meteorů, velké kolísání MHV
8 Nela Kellnerová 1 148 min 35 první pozorování
9 Roman Čečil 2 90 min 12 vysoká oblačnost, nízká MHV
10 Václav Kalaš 2 83 min 17 krátké intervaly
11 Josef Doležal 1 75 min 15 nízká MHV
12 Oliver Frank 1 65 min 0 interval bez meteorů – zřejmě spal
13 Michal Polák 3 55 min 11 vysoká oblačnost, krátký interval
14 Vojtěch Janda 2 39 min 6 krátké intervaly
15 Jan Mocek 1 35 min 6 krátký interval
16 Matěj Mocek 1 27 min 2 usnul
17 Martin Tran 1 6 min 1 vysoká oblačnost
18 Matěj Otýs 1 5 min 0 žádné meteory – zřejmě usnul
C E L K E M 29 1 867 min 598 x

Poslední tabulka obsahuje seznam zapisovatelů a údaje o jejich práci.

Pořadí Jméno zapisovatele Noci Čas Záznamy
1 David Prudek 2 523 min 423
2 Josef Doležal 3 377 min 229
3 Martin Tran 2 310 min 242
4 Jan Mocek 2 294 min 200
5 Hana Rottenbornová 1 165 min 261
6 Michal Polák 1 159 min 324
7 Lumír Honzík 1 150 min 332
8 Vojtěch Janda 1 148 min 193
9 Anna Perdoková 1 136 min 181
10 Václav Kalaš 1 75 min 62
11 Dita Větrovcová 1 70 min 18
12 Michal Kostohryz 1 60 min 25
C E L K E M 17 2 467 min 2 490

Rozdíl mezi celkovým počtem meteorů (1 892) a záznamů (2 490) je způsoben tím, že v poslední tabulce jsou uvedeny i meteory, které byly později vyřazeny.

Pro srovnání: pozorování meteorů v letech 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 20001999.