Statistika pozorování proměnných hvězd

Pozorování proměnných hvězd na Hvězdárně a planetáriu Plzeň má poměrně dlouhou tradici. Vizuálně se pozorovalo od poloviny osmdesátých let a brzy se proměnné staly hlavním pozorovacím programem a to jak na Expedicích, tak i během celého roku. Pravidelně pozorovalo 10-20 lidí a některé roky jsme napozorovali i více než 200 minim za rok. Přelom století ale znamenal velký útlum pozorování proměnných. Nástupem CCD kamer ztrácelo vizuální pozorování význam a naše poslední odeslaná vizuální pozorování jsou z roku 2004. Potom nastala dlouhá pauza, kdy se proměnné pozorovaly pouze na Letním astronomickém praktiku v rámci zácviku nováčků a výsledky se nikam neodesílaly.

V roce 2010 zakoupila HaP Plzeň CCD kameru G1-1400. Jednalo se sice o nechlazenou kameru, přesto jsme ji vyzkoušeli na pozorování proměnných hvězd. Kamera se osvědčila a od té doby začala druhá etapa pozorování proměnných hvězd.

Pozorování v roce 2010

Za první rok bylo napozorováno 8 proměnných. Ze začátku se jednalo o jasné proměnné s velkým poklesem, dobře známé z vizuálního pozorování. Hlavním cílem bylo osvojit si všechny důležité znalosti tohoto pozorovacího programu. Až poté jsme začali pozorovat proměnné s vyšším kanadským bodováním (málo pozorované). Bylo ověřeno, že je možné fotometrická pozorování provádět i ze dvora HaP, přestože pozorovací podmínky tohoto stanoviště nejsou nejlepší a na jiné pozorovací programy se příliš nehodí (výhled pouze severním směrem, přesvícená městská obloha).

Křivky napozorovaných proměnných

Pořadí
B.R.N.O.
Hvězda Datum
8 G0330.1394 Vir II 2010-06-04
7 BW Dra 2010-04-18
6 BV Dra II 2010-04-18
5 PY Vir II 2010-04-17
4 PY Vir II 2010-04-16
3 W UMa II 2010-04-03
2 W UMa 2010-03-23
1 SV Cam 2010-04-02

 

Pozorování v roce 2011

V roce 2011 se pokračovalo ve fotometrii proměnných pomocí nechlazené CCD G1-1400. Napozorováno bylo 5 křivek. Potom se přešlo na lepší kameru.

Křivky napozorovaných proměnných pomocí CCD G1-1400

Na jaře byla zakoupena další CCD kamera G2-8300. Jedná je o chlazenou CCD s velkým čipem. Součástí kamery jsou i fotometrické filtry BVR, které umožňují pozorovat proměnné ve více spektrálních oblastech najednou. Nová kamera má poměrně velké zorné pole. Díky tomu byly hned od prvního pozorování nalezeny v poli další proměnné. Nejprve to byly již dříve objevené proměnné, později se podařilo v poli kolem VW UMi objevit 3 nové, zatím nikým nenahlášené proměnné hvězdy. Na ně bylo zaměřeno i pozdější pozorování s cílem určit jejich parametry. U dvou se to celkem rychle podařilo, protože se jednalo o typ W UMa s krátkou periodou, ale u třetí stále není perioda známá, protože se jedná o typ Algol a zatím se podařilo najít jen 2 minima. Dvě nové proměnné jsou poměrně slabé (kolem 15. mag.) a proto i rozptyl bodů na křivce je větší. Na následujícím obrázku jsou všechny křivky z pozorovacího deníku, tj. i takové které nebyly použity k dalšímu zpracování, ať již z důvodu nižší kvality nebo proto, že na nich chybí minimum.

Křivky napozorovaných proměnných pomocí CCD G2-8300

Kromě zákrytových proměnných byla ve stejném poli nelezena i fyzická proměnná hvězda G4638.455 UMi. Jedná se o vzácný typ Delta Scuti, což jsou velmi rychlé fyzické proměnné s periodou jen několik hodin.

Křivky fyzické proměnné G4638.455 UMi

Celkem bylo v roce 2011 odesláno 36 minim zákrytových proměnných do databáze B.R.N.O. a 944 odhadů fyzických proměnných do databáze MEDÚZA. V pozorovacím deníku je zaneseno 65 křivek.

Pořadí
B.R.N.O.
Hvězda Filtr CCD Datum
44 G4651.1507 UMi II Clear G2-8300 2011-08-22
43 G4651.1079 UMi Clear G2-8300 2011-08-22
42 VW UMi Clear G2-8300 2011-08-23
41 G4651.1079 UMi R G2-8300 2011-08-22
40 VW UMi R G2-8300 2011-08-23
39 G4651.1507 UMi V G2-8300 2011-05-30
38 G4651.1507 UMi R G2-8300 2011-05-30
37 G4651.1507 UMi Clear G2-8300 2011-05-30
36 G4651.1079 UMi II R G2-8300 2011-05-30
35 G4651.1079 UMi II V G2-8300 2011-05-30
34 G4651.1079 UMi II Clear G2-8300 2011-05-30
33 VW UMi II V G2-8300 2011-05-30
32 VW UMi II R G2-8300 2011-05-30
31 VW UMi II Clear G2-8300 2011-05-30
30 G4651.1507 UMi Clear G2-8300 2011-05-25
29 G4651.1507 UMi R G2-8300 2011-05-25
28 G4651.1079 UMi Clear G2-8300 2011-04-25
27 G4651.1507 UMi II Clear G2-8300 2011-04-25
26 G4651.1507 UMi II Clear G2-8300 2011-05-08
25 G4651.1507 UMi Clear G2-8300 2011-05-07
24 G4651.1079 UMi II Clear G2-8300 2011-05-08
23 G4651.1507 UMi II R G2-8300 2011-05-08
22 G4651.1079 UMi II R G2-8300 2011-05-08
21 G4638.934 UMi R G2-8300 2011-05-08
20 VW UMi II R G2-8300 2011-05-08
19 VW UMi Clear G2-8300 2011-05-01
18 VW UMi Clear G2-8300 2011-04-25
17 NR Cam II Clear G2-8300 2011-04-24
16 NR Cam Clear G2-8300 2011-04-21
15 G4169.0107 Dra Clear G2-8300 2011-04-18
14 NN Dra Clear G2-8300 2011-04-18
13 NR Cam   G1-1400 2011-03-29
12 NR Cam II   G1-1400 2011-03-09
11 NR Cam   G1-1400 2011-03-08
10 BW Dra   G1-1400 2011-02-26
9 BV Dra   G1-1400 2011-02-26