Návod na Autoguider Meade Pictor 201XT

Meade Pictor 201XT je velice jednoduchý autopointer. Výhodou jsou malé rozměry a kompaktnost (nevyžaduje PC). Je ale zjednodušen až na mez použitelnosti. Chybí mu možnost sledovat obraz na kontrolním monitoru, což prodlužuje nastavení před pointací.

Je nutné nastavit vhodnou expozici, velice přesně zaostřit a vycentrovat hvězdu. Pokud nebude některá z těchto podmínek splněná, 201XT hlásí, že hvězdu nevidí (nebo hlásí nesmysly), příčinu ale neuvede.

Technické parametry

CCD čip: Texas Instrument TC-255
Velikost čipu: 3,3 x 2,4 mm
Počet pixelů: 336 x 242
Velikost pixelu: 10 x 10 μm
Kapacita pixelu: 70.000 e-
Temný proud: < 17 e- za 1 sec při -5 °C
Výstupní šum:: < 36 e- rms
A/D převodník: 8 bitů
Zdroj: 0,5 A / 12 V DC
Úhlové rozlišení na pixel: 1,0″ (Meade 8″, f10)
Zorné pole: 5,7′ x 4,1′(Meade 8″, f10)

 

Ovládání Autoguideru:

Postup zapojení a seřízení XT201

 1. Nastavit Backlash montáže LX200 – vůle v DEC. Většinou kolem 60-90, mění se. Raději méně, nesmí přeskakovat.
 2. Připojení autoguideru: Napájení pomocí redukce napájení (černá krabička 3×4 cm), datový kabel do zdířky označené CCD v LX200.
 3. Volba expozice XT201: viz Speciální nastavení (FF, dlouze stisknout, zobrazí Et, krátké stisky volí expozici, dlouhý stisk potvrdí).
 4. Temný snímek: Zakrytovat XT201 a při FF stisknout středně (1-2s) tlačítko. CCD zobrazí dr. Znovu středně stisknout tlačítko. Zobrazí se dF a začne provádět temný snímek. Krátké nebo dlouhé stisknutí zruší operaci. Když je hotovo, zobrazí FF.
 5. Nalezení a zaostření objektu: vložit místo XT201 okulár okulár f=12 mm s mikrometrickou osvětlenou stupnicí. Nastavit hvězdu přesně na střed (kolečko na stupnici 25) a zaostřit (okulár je povysunut o 3.5 mm proti XT201).
 6. Docentrování XT201: Vložit XT201. Při FF krátce stisknout (<1s) tlačítko. Cyklicky samo zobrazuje br, <svítivost>,at,<xy>. Svítivost=00-99, X=0-9, Y=0-9. Svítivost musí být v rozsahu 10-95 (jinak změnit expozici nebo doostřit) a poloha musí být 44 nebo 55.
 7. Kalibrace pohybu dalekohledu: Při br středně stisknout (1-2s) tlačítko. Zobrazí CA a začne pohybovat s dalekohledem. Zobrazuje FS-vyhledává hvězdu, rt/LF/UP/dn=pohyb doprava/doleva/nahoru/dolů, gd=hotovo, Er=chyba (kabelu, příliš jasná nebo slabá hvězda, hvězda mimo střed), nutno stisknout krátce tlačítko na FF. Pokud se nedaří, tak docentrovat a zkusit znovu, případně změnit kompenzaci Cr nebo Cd.
 8. Exponování: Při gd stisknout krátce tlačítko, display bude několik sekund prázdný (čeká na ustálení chvění dalekohledu). Potom zobrazuje gb,<jas>,gc,<xy>. Odchylku <xy> zobrazuje jako absolutní – 00 = přesně na středu. Na 8″ f/10 odpovídá odchylka=1 jedné úhlové vteřině. Zobrazí při ztrátě hvězdy (zataženo), gE při opětovném nalezení hvězdy do 30s (mrak přešel).

Speciální nastavení (2-16)

Nastavení jsou uchována i po vypnutí CCD. Pokud je nutné nahrát tovární nastavení (jsou celkem dobře zvolena), tak při inicializaci při zobrazení PI se stiskne krátce tlačítko, zobrazí se FI (factory init) a načte se tovární nastavení. Po ukončení zobrazí FF. Po zadání určitého nastavení vždy dlouhý stisk potvrdí volbu a navrátí se do FF, střední stisk potvrdí volbu a pokračuje na další nastavení.

 1. Expozice: Při FF dlouze stisknout, zobrazí Et. Potom krátké stisky přepínají čas 0.1-25s. Dlouhý stisk potvrdí volbu a navrátí se do FF, střední stisk potvrdí volbu a pokračuje dále.
 2. Pauza mezi snímky: dt (delay time), 0.1-25s, doba před aktivací, než se přestane chvět dalekohled. Defaultně 5s.
 3. Kompenzace seeingu: Sc, 0=vypnuto, 1=zapnuto. Defaultně 0.
 4. Kalibrační čas v RA: Cr, 0.1-25s, doba kalibrace v RA. Defaultně 2s.
 5. Kalibrační čas v DEC: Cd, 0-25s, doba kalibrace v DEC. Defaultně 2s.

LED na tlačítku

Bliká – CCD nepracuje, ale čeká na příkaz Svítí – CCD pracuje, provádí operaci Zobrazení čísel: 5=5, 05=0.5

Stisk tlačítka

Krátký (short) <1s Výběr parametrů módu nebo začátek operace. Pravá cifra je vypnutá (F )
Střední (medium) 1-2s Změna módu. Pravá cifra je podtržítko (F_ )
Dlouhý (long) >2s Návrat do počátečního módu FF, přeruší operaci. Pravá cifra je mínus (F- )

 

Popis postupů:

Zaostření Autoguideru

 • Při použití okuláru f=12 mm s mikrometrickou osvětlenou stupnicí je XT201 zaostřen stejně jako okulár povysunutý o 3,5 mm. Zaostřovat bez použití parfokálního okuláru je příliš pracné.
 • Další okulár: 6.7 mm zasunutý pouze na 2 mm (skoro mimo).
 • Autoguider v T-hranolu, okulár Zoom 24-8 mm v ose. Okulár by bylo třeba ještě více zasunout než lze (o 5 mm) – není doostřeno, ale lze kontrolovat. Zoomem je možné posouvat umístění zorného pole a testovací hvězdu si posunout na okraj.
 • Hrubé doostření – posouvat po 1 mm, jemné doostření o zlomky milimetru. Pootočením ostřícího šroubu Meadu o 45° se změní jas z 5 na 90.

Zaostření fotoaparátu

 • Fotoaparát Praktica se závitem našroubovaná přes redukci M42 na T-hranol je zaostřena stejně jako XT201 nasazen na doraz.
 • Při bajonetové redukci (Canon) se musí XT201 povysunout o šířku mezikroužku (asi 2 mm).

Centrování Autoguideru

Použít okulár f=12 mm s mikrometrickou osvětlenou stupnicí. Centrování musí být velice přesné. Centrovat na prostředek (kolečko na stupnici 25). Zorné pole je přibližně od 15 do 35 (pro 20 cm Meade= 5,7′ x 4,1′). Poznámka: Pomocný okulár v T-Axis míří mimo (nad) hlavní pole.

Centrování hvězdy na střed čipu XT201 (mód Br)

Střed čipu má souřadnice XY=55. Dalekohled míří na jih, 30° vysoko a XT201 je v T-hranolu a míří nahoru. Pokud není v T-hranolu, ale přímo v ose, tak je jen prohozeno S<->N. XY=52 – provést korekci S – 5 s nejjemnějším pohybem XY=57 – provést korekci N – 5 s nejjemnějším pohybem XY=25 – provést korekci E – 5 s nejjemnějším pohybem XY=75 – provést korekci W – 5 s nejjemnějším pohybem

Kalibrace pohybů

 • Pokud není správně zadaná kalibrace CrCd, potom se nepodaří zkalibrovat pohyb dalekohledu (mód CA).
 • Změřit přibližný čas, který je zapotřebí k tomu, aby se souřadnice hvězdy při stisku tlačítka jemného pohybu změnila o jednu jednotku v RA i DEC. Tento čas zadat jako kalibrační. Přibližně vychází 2s (30° vysoko na jihu), ale v zenitu to je delší v RA. Novou kalibraci není nutné provádět, pokud se neliší o více než 30° v deklinaci.
 • Je vhodné zadat do montáže LX200 co nejpřesnější hodnotu kompenzace vůle v deklinaci (Backslash), aby prodleva při změně směru pohybu v deklinaci byla co nejmenší (zároveň však nesmí dojít ke „skoku“ při změně směru).

Výběr expozice

Doporučená expozice je 1-6s (při kratší nemusí stíhat montáž). Uvedené jasy platí pouze při naprosto přesném zaostření.

 • Meade 20 cm s XT201 v T-hranolu (snižuje jas) Hvězda 3.0m – expozice 0,1s – jas 60 Hvězda 7.0m – expozice 1s – jas 20 Hvězda 7.0m – expozice 3s – jas 80
 • Meade 20 cm s XT201 v ose Hvězda 3.6m – expozice 0,1s – jas 95 – nejjasnější možná hvězda Hvězda 5.0m – expozice 0,1s – jas 80. Hvězda 6.0m – expozice 0.5s – jas 50. Hvězda 7.0m – expozice 1s – jas 80. Hvězda 8.0m – expozice 3 s – jas 50.

Velikost zorného pole

Canon EOS v primárním ohnisku Meade 20cm má zorné pole 40′x25′, Praktica by měla mít 60′x40′. Autoguider v T-hranolu míří 19′ (při zrcátku 2 mm nad podložkou (matička M3)) až 26′ (při zrcátku přitisknutém na podložku) od osy.

Výběr pointační hvězdy

V katalogu Ciel nastavit průměr zorného pole 38′ nebo 52′. Vybírat hvězdu, která se nachází na této kružnici, nejlépe jižně (hodinový úhel 5-7 hod.) a je dostatečně jasná (3-7 magn.).

Natočení v T-hranolu

Je nutné natočit XT201 tak, aby deklinační čáry byly rovnoběžné s delší osou XT201. To se provede natočením XT201 v T-hranolu přesně o tolik stupňů, o kolik je natočen T-hranol vůči optické ose dalekohledu. Natočíme-li tedy T-hranol kvůli vhodné pointační hvězdě dejme tomu o 60° doprava (tedy po směru hodinových ručiček), musíme o tentýž úhel a směr natočit i Pictor v okulárovém výtahu (za výchozí bere pozice, kdy je delší strana těla Pictoru kolmá na osu dalekohledu). Při pootočení je nutné provést kalibraci.