Meteory – Pozorování meteorů v roce 2006

V roce 2006 se meteory pozorovaly stejně jako předchozí rok pouze v létě a to na tradiční Expedici v Bažantnici. Z dalších akcí, kde se obvykle meteory pozorují, se konal jen jeden pozorovací víkend, který se uskutečnil poněkud nešikovně až v prosinci. Navíc bylo během něj kompletně zataženo, takže nebylo možné vůbec pozorovat.

Tentokrát Expedice začínala až po maximu Perseid, ve dnech od 14. do 27. srpna, takže bylo zaznamenáno poměrně málo meteorů. Ani počasí nebylo příliš pozorování nakloněno. Pozorování se uskutečnilo o čtyřech nocích, ale kvůli velmi problematickým pozorovacím podmínkám musela být data z jedné noci úplně anulována. Mimo tyto čtyři „oficiální“ pozorovací noci uskutečnili dva účastníci každý po jednom pozorování ještě během dalších dvou nocí. První pozorovatel (Josef Hanuš) musel ale pozorování ukončit kvůli počasí již po 30. minutách, druhý (Jiří Příbek) pozoroval sice přes dvě hodiny, ale měl velmi špatné pozorovací podmínky.

Během celé Expedice odevzdalo svá napozorovaná data 17 pozorovatelů. Část dat vykazovala nejrůznější chyby nebo byla pořízena za velmi nepříznivých podmínek a musela být z dalšího zpracování vyřazena. Celkově bylo vyřazeno 15 pozorování od 13 pozorovatelů. Podrobné informace o pozorování meteorů na Expedici si můžete přečíst v samostatném článku.

Celkově za celý rok bylo zasláno do celostátní databáze v Brně pozorování v rozsahu 64 hodin a 43 minut, které obsahovalo 475 meteorů. Meteory sledovalo celkem jedenáct pozorovatelů, kteří uskutečnili 20 pozorování ve čtyřech různých nocích. Když k těmto údajům přidáme i vyřazená pozorování dojdeme k tomuto výsledku: 35 pozorování, 79 hodin a 23 minut pozorovacího času a 623 meteorů.

V následující tabulce je celkový přehled pozorování za rok 2006, pořadí je určeno podle napozorovaného času.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory
1 Václav Kalaš 3 740 min 112
2 Martin Wolmut 3 564 min 50
3 Dita Větrovcová 3 560 min 58
4 Matěj Kučera 2 452 min 46
5 Josef Hanuš 2 345 min 60
6 Jan Mocek 1 300 min 47
7 Petr Dobřička 2 250 min 26
8 Dalibor Boubín 1 207 min 25
9 Ondřej Trnka 1 205 min 25
10 Jan Vít 1 140 min 12
11 Michal Bareš 1 120 min 14
C E L K E M 20 3883 min 475

 

V další tabulce jsou uvedena pozorování, která se dále nezpracovávala a neposílala do Brna.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory
1 Matěj Kučera 2 300 min 38
2 Lumír Honzík 1 140 min 22
3 Roman Čečil 1 135 min 11
4 Ondřej Trnka 1 135 min 21
5 Jiří Příbek 1 130 min 10
6 Martin Wolmut 1 95 min 6
7 Petr Dobřička 1 90 min 5
8 Jan Strobach 2 65 min? 4
9 Jan Mocek 1 39 min 5
10 Václav Kalaš 1 33 min 8
11 Dita Větrovcová 1 33 min 6
12 Jindřich Macholán 1 ? 7
13 Zdeněk Pečínka 1 ? 5
C E L K E M 15 1195 min? 148

Údaje s otazníkem nebylo možné spolehlivě určit.

Pro srovnání: pozorování meteorů v letech 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 20001999.