Apriliáda 2007

H+P Plzeň se stala poprvé jedním ze spolupořadatelů plzeňské Apriliády, která se uskutečnila v neděli 1. dubna. Své stanoviště umístila po zkušenostech s akcí Dny vědy a techniky v ulicích Plzně na prostranství s vodotryskem před Západočeským muzeem. Apriliáda měla dvě scény. Hlavní se nacházela U branky, naopak komornější scéna byla umístěna právě před budovou Západočeského muzea.

Na stanovišti H+P Plzeň bylo připraveno několik poučných ukázek. V prvé řadě se jednalo o čtyři pozorovací přístroje, z nichž některé patří do soupravy slunečního mobilního víceúčelového dalekohledu. Tři pozorovací přístroje byly zamířeny na Slunce. V prvém dalekohledu bylo možné přímo sledovat přes ochranný filtr jeho povrch – fotosféru. Bohužel v současné době se aktivita Slunce nachází v období minima, a tak na povrchu nebyla pozorovatelná žádná skupina slunečních skvrn. Druhý dalekohled umožňoval nepřímý pohled na Slunce a promítal fotosférický povrch na stínítko. Třetím přístrojem byl chromosférický dalekohled, pomocí kterého bylo možné sledovat protuberance na okraji slunečního disku. Čtvrtý přístroj, dalekohled Optrons, umístěný na jednoduché azimutální montáži, nebyl zamířen na oblohu, ale na zídku poblíž řeky. Na ní byly připevněny nákresy čtyř souhvězdí a zájemci měli rozpoznat jejich obrazec buď přímo, nebo častěji díky nápovědě. Nápovědu tvořila tabule, kde bylo zobrazeno 20 různých souhvězdí a mezi nimi byly i čtyři hledané obrazce.

Velký ohlas měly i astronomické omalovánky připravené pro nejmladší účastníky, astronomické puzzle a stavba papírových slunečních hodin. U stolu, kde byly omalovánky umístěny, bylo totiž plno prakticky po celý den. Menší účastníci měli možnost poznat i některá vybraná souhvězdí na dvou deskách, kde pomocí gumičky pospojovali hvězdy do požadovaných základních tvarů. Velkým hitem, na který se chvilkami stála i fronta, byla deska s nácvikem jemné navigace. Na této desce byla vyznačena dráha pro kosmickou loď (tu tvořil na dvou saturnách zavěšený kroužek s kuličkou) s velkým množstvím vyvrtaných otvorů (ty představovaly kosmické pasti – černé díry). Úkolem bylo dopravit co nejrychleji kosmickou loď po stanovené dráze do cíle, aniž by byla lapena do některé z kosmických pastí.

Vzhledem k tomu, že většinu dne bylo i pěkné počasí, dostavilo se i značně velké množství návštěvníků, a tak se stalo, že zamýšlená komorní scéna před muzeem zase až tak moc komorní nakonec nebyla.

P1010018-u.jpg P1010022-u.jpg