Podzimní pozorovací víkend v Rokycanech 7.-9.11.2003 – Zatmění Měsíce

Ve dnech 7. – 9.11.2003 se uskutečnil na Hvězdárně v Rokycanech plánovaný pozorovací víkend na jehož přípravě se již tradičně zúčastnily tři spolupracující organizace (Zpč. pob. ČAS, hvězdárna v Rokycanech a H+P Plzeň). V rámci této akce se uskutečnilo i pozorování úplného zatmění Měsíce a jednání Zákrytové sekce ČAS.

Víkendová pozorovací akce začala již v pátek večer, kdy na hvězdárnu dorazila plzeňská skupina pozorovatelů, přestože počasí bylo více než špatné a tak připravené páteční astronomické pozorování bylo zrušeno. Sobotní dopoledne bylo vyplněno programem Zákrytové sekce, kde se probíraly různé poznatky z pozorování, technické problémy apod. Během sobotního odpoledne jsme se rozdělili do dvou skupin. Členové Zákrytové sekce navštívili muzeum v Plzni, plzeňská skupina zase okresní muzeum v Rokycanech.

Během sobotního odpoledne se začalo zlepšovat počasí a tak stouply naděje, že úkaz úplného zatmění Měsíce uvidíme. Hned zvečera byla připravena pozorovací technika a pozorovatelé rozděleni do třech skupin. První skupinu tvořili členové Zákrytové sekce, kteří obsadili střechu hvězdárny včetně kopule pozorovatelny a připravili svoji techniku ke sledování zákrytu, ke kterému mělo dojít během úplné fáze zatmění. Druhou a třetí skupinu tvořili převážně pozorovatelé z Plzně. Druhá skupina měřila kontakty zemského stínu na vybraných kráterech, třetí skupina fotografovala průběh zatmění. Během pozorování zatmění bylo zapotřebí se postarat i o laickou veřejnost a to nejen na hvězdárně v Rokycanech, ale i v Plzni, kde probíhalo pozorování pro veřejnost přímo před budovou pracoviště H+P Plzeň. Naštěstí se uklidnil výškový vítr a počasí vydrželo až do konečné fáze úkazu.

Nedělní dopoledne pak bylo věnováno zčásti úklidu a ošetření pozorovací techniky, zčásti vyhodnocení napozorovaného materiálu a plánování výjezdů za tečnými a planetkovými zákryty v příštím roce. Co dodat závěrem? Snad jen že letošní rok byl mimořádně příznivý na pozorování hlavních úkazů zajímavých nejen pro veřejnost, ale i astronomy amatéry. Již počátkem roku se podařilo sledovat dvě komety C/2002 X5 (Kudo – Fujikawa) a C/2002 V1 (NEAT). V květnu pak přechod planety Merkur přes sluneční disk, úplné zatmění Měsíce a velmi působivé částečné zatmění Slunce. Někteří dokonce spatřili v tomto období polární záři. V létě zaujala přibližující se planeta Mars, s následným pozorováním, které díky velké mediální kampani bylo středem zájmu veřejnosti. Velkým pozorovatelským úspěchem se stalo úspěšné odměření planetkového zákrytu planetkou (420) Bertholda ke konci srpna. A na podzim sledování velké skupiny slunečních skvrn, které signalizovaly zvyšující se erupční aktivitu na Slunci a následné pozorování polární záře viditelné i v přesvětlené Plzni. Tečkou za letošními úspěšně napozorovanými úkazy se stalo právě úplné zatmění Měsíce. Lze si jen přát, abychom i v dalším období byli stejně úspěšní a měli dobré počasí.

zatmění Měsíce 9.11.2003

Fotografie Měsíce byly pořízeny digitálním fotoaparátem Olympus C3040 (ISO 100, expozice 1/800-1/100s pro částečnou fázi, 1s úplná fáze, F~80mm) za dalekohledem Bresser (refraktor průměr 120 mm, ohnisko 1000 mm) a okulárem 40 mm.

pb080913-m2.jpg
Dalekohledy před hvězdárnou