Pozorování meteorů na Expedici 2022

Expedice 2022 se z hlediska pozorování meteorů konala v nepříliš vhodném termínu. Končila totiž již 7. srpna, což je zhruba pět dní před maximem Perseid. Důvodem byl Měsíc, který byl v době maxima těsně po úplňku, takže by případné pozorování téměř znemožnil.

Kvůli termínu bylo předem jasné, že se nepodaří napozorovat tolik dat, jako během mimořádně úspěšných Expedic v letech 2018 až 2021. Ty se uskutečnily většinou v období maxima Perseid, a navíc při nich vyšlo počasí tak, že se dalo pozorovat sedm až osm nocí.

Novinkou v tomto roce bylo, že se na začátku Expedice kromě obvyklých rojů určoval ještě jeden nový. Jednalo se o červencové delta Drakonidy (GDR), u kterých byla v roce 2016 zaznamenána sprška a letos se roj dostal do stejné pozice vůči Zemi, jako tehdy. Bylo tedy vhodné sledovat, zda nebude opět vykazovat nějakou větší aktivitu. A opravdu, pozorovatelé několik meteorů k tomuto roji přiřadili.

První noc Expedice 2022 byla zcela zatažená. Během druhé se sice v oblačnosti občas vyskytovaly díry, ale na pozorování meteorů byla také nevhodná. První pozorování se tak uskutečnilo až o noci 27./28. července. To bylo počasí téměř ideální, bylo jasno až zhruba do půl čtvrté letního času (SELČ), kdy se objevila oblačnost a pozorování ukončila.

Meteory sledovala jedna skupina, ve které se vystřídalo během noci devět pozorovatelů, dva „řádní“ zapisovatelé a jeden „krátkodobý“, který zaskočil jen na pár minut a do protokolu zapsal pouhé dva meteory. Všichni dohromady napozorovali 17 hodin a 33 minut a zapisovatelé vyplnili 183 řádků údaji o spatřených meteorech.

V následujících tabulkách naleznete souhrnná data za jednotlivé noci. Jsou v nich zahrnuta všechna pozorování, i ta, která byla později kvůli různým nedostatkům z dalšího zpracování vyřazena. Pokud vás zajímají podrobné výsledky s rozlišením pozorovatelů, rojovými příslušnostmi a frekvencemi, najdete je na samostatné stránce.

Uváděné zkratky rojů: PER = Perseidy
KCG = kappa Cygnidy
SDA = jižní delta Aquaridy
ANT = antihelionový zdroj
CAP = alfa Capricornidy
GDR = červencové delta Drakonidy
SPO = sporadické meteory
Skupiny Pozorovatelé Zapisovatelé Čas PER SDA ANT CAP GDR SPO Celkem
1 9 3 1 053 min 54 29,5% 8 4,4% 28 15,3% 22 12,0% 18 9,8% 53 29,0% 183

Následující noc byla obloha zvečera zatažená vysokou oblačností, ve které se kolem půl dvanácté SELČ vytvořila větší díra, ale později se znovu zatáhlo. Další noc byla zcela zatažená a dostavil se i déšť.

Noc ze soboty na neděli – 30./31. července – byla zpočátku také zatažená a k vyjasnění došlo až po půlnoci. Po jistém váhání, protože už bylo opravdu pozdě, se nakonec vyhlásilo pozorování a na hřiště se vydaly dvě meteorářské skupiny.

První skupina čítala čtyři pozorovatele a jednoho zapisovatele, druhá měla o jednoho pozorovatele více. Obě začaly sledovat meteory až kolem jedné hodiny po půlnoci. Jedna uskutečnila dvouhodinový interval bez přerušení, druhá si dala v průběhu noci 25 minut přestávku a pozorovala pak až do čtyř hodin do rána. Podmínky byly celou dobu dobré, oblačnost se objevila jen na krátkou chvíli a zanedlouho zmizela.

Menší skupina za celkový čas 7 hodin a 30 minut pořídila 83 záznamů o meteorech, větší sledovala oblohu v součtu 12 hodin a 5 minut a v protokolech nashromáždila 198 záznamů.

Skupiny Pozorovatelé Zapisovatelé Čas PER SDA ANT CAP GDR SPO Celkem
2 9 2 1 175 min 64 22,8% 31 11,0% 47 16,7% 33 11,7% 35 12,5% 71 25,3% 281

Další dvě noci nebylo možné pozorovat. První byla zcela zatažená a občas i slabě pršelo, při druhé byly sice v oblačnosti menší díry, ale za takových podmínek by bylo pozorování nepoužitelné.

Třetí pozorovací noc Expedice 2022 proběhla 2./3. srpna. Vyjasnilo se později, takže pozorování začalo až kolem půl dvanácté. Astronomy zpočátku ještě potrápilo několik rychlých přechodů oblačnosti, ale pak už byly podmínky dobré.

Opět se do akce vydaly dvě skupiny a obě měly stejné počty – pět pozorovatelů a jednoho zapisovatele. Tentokrát se pozorovalo kratší dobu, obě skupiny ukončily svá pozorování kolem druhé hodiny ranní.

První skupina vyplnila celkem 130 záznamů o meteorech za 10 hodin a 21 minut, druhá pozorovala 12 hodin a 45 minut a odevzdala 169 záznamů.

Skupiny Pozorovatelé Zapisovatelé Čas PER KCG SDA ANT CAP SPO Celkem
2 10 2 1 386 min 62 20,7% 33 11,0% 27 9,0% 29 9,7% 23 7,7% 125 41,8% 299

Na další jasnou noc se nemuselo vůbec čekat, protože to byla hned následující – 3./4. srpna. Z hlediska pozorovacích podmínek se jednalo o nejlepší noc celé Expedice. Oblačnost vůbec nerušila a dalo se tak bez problémů pozorovat až do rána. Stejně jako předchozí noc se meteorům věnovaly dvě skupiny.

V první z nich se během noci objevilo osm pozorovatelů a dva zapisovatelé, druhá skupina byla poněkud chudší. Tvořili ji jen čtyři pozorovatelé a jeden zapisovatel. Zajímavostí je, že jeden pozorovatel si vyzkoušel obě skupiny. Do půlnoční svačinky byl ve druhé skupině, aby později „emigroval“ a připojil se ke skupině první. Nejvytrvalejší pozorovatelé končili tuto noc sledování meteorů ve tři čtvrtě na čtyři.

Větší skupina se věnovala pozorovaní celkem 16 hodin a 44 minut a dvojice jejích zapisovatelů vyplnila 258 řádků v protokolech údaji o meteorech. Menší skupina sledovala oblohu přesně o čtyři hodiny méně a pořídila 230 záznamů.

Skupiny Pozorovatelé Zapisovatelé Čas PER KCG SDA ANT CAP SPO Celkem
2 11 3 1 768 min 203 41,6% 40 8,2% 23 4,7% 38 7,8% 47 9,6% 137 28,1% 488

Série jasných nocí pokračovala i tou další – 4./5. srpna. Opět byly dobré pozorovací podmínky, obloha byla jasná, až k ránu se objevila slabá oblačnost. Do sledování meteorů se zapojily dvě skupiny a obě končily mezi půl čtvrtou a čtvrtou hodinou.

Tentokrát měly skupiny téměř shodné složení. V obou bylo pět pozorovatelů a jeden stálý zapisovatel. Pouze u té první musel na chvíli zaskočit jeden z pozorovatelů, když se zapisovatel potřeboval na chvilku vzdálit.

První skupina sledovala oblohu v součtu 14 hodin a 25 minut a v protokolech se díky tomu objevilo 262 záznamů o meteorech. Druhá pozorovala o 20 minut méně a počet jejich záznamů byl 256.

Skupiny Pozorovatelé Zapisovatelé Čas PER KCG SDA ANT CAP SPO Celkem
2 10 3 1 510 min 213 41,1% 48 9,3% 32 6,2% 35 6,8% 30 5,8% 160 30,9% 518

Poslední dvě noci Expedice 2022 se už meteory nepozorovaly. Předposlední byla zcela zatažená a provázená v pozdějších hodinách i deštěm a ani ta úplně poslední nebyla moc příznivá. Zvečera bylo částečně zataženo, v pozdějších hodinách se sice téměř vyjasnilo, ale nebylo jisté, zda to tak vydrží delší dobu. Většina expedičníků tak dala přednost táboráku na rozloučenou, případně zkoušela jiné druhy pozorování.

Celkem se během Expedice 2022 pozorovaly meteory pět nocí. To je sice o něco méně než v posledních velmi úspěšných čtyřech letech, ale stále je to velmi slušný výsledek. Pro srovnání jsou základní údaje z posledních pěti Expedic zaneseny do tabulky:

Rok Pozorovatelé Noci Čas Meteory
2018 20 8 13 569 min 5 158
2019 22 8 5 135 min 1 090
2020 24 7 9 531 min 2 490
2021 25 8 11 141 min 3 394
2022 20 5 6 892 min 1 769

Z napozorovaných dat bylo vytvořeno několik grafů. Níže je graficky zobrazena celková frekvence jednotlivých pozorovatelů během všech pěti pozorovacích nocí.

Protože pozorovatelé se během jednotlivých nocí měnili a byli mezi nimi jak zkušení meteoráři, tak i úplní nováčci, nelze získat spolehlivý výsledek. Spíše se jedná o zajímavé porovnání jednotlivých meteorářů. Uváděná frekvence není přepočítána na standardní podmínky, jedná se o prosté vydělení počtu meteorů napozorovaným časem v hodinách. Postupný vývoj celkové frekvence jednotlivých pozorovatelů podle nocí naleznete v dalším grafu. Pro větší přehlednost jsou v něm zahrnuti jen pozorovatelé, kteří sledovali meteory více než jednu noc.

Následujících šest výsečových grafů ukazuje procentuální zastoupení sledovaných rojů a sporadických meteorů během jednotlivých pozorovacích nocí a souhrn za všechny noci dohromady. Je nutné upozornit, že se jedná vždy o celkové výsledky za danou noc, ve kterých jsou zahrnuti všichni pozorovatelé, což způsobuje, že grafy jsou zatíženy řadou chyb. Každý pozorovatel byl jinak zkušený a pozorný, mohl pozorovat rozdílnou dobu, sledovat poněkud jinou část oblohy a měl jinak citlivé oči. Samozřejmě je také nutné vzít v potaz, že určité (a zřejmě nemalé) množství meteorů má špatně určenou rojovou příslušnost.

Změny frekvence jednotlivých rojů během Expedice 2022 naleznete v dalším grafu. Opět je nutné zdůraznit, že v datech nejsou zohledněny korekční faktory (oblačnost, MHV) a jedná se o celkovou frekvenci všech pozorovatelů, kteří danou noc sledovali meteory. Poslední graf zachycuje srovnání frekvencí jednotlivých rojů a sporadických meteorů v průběhu pozorovacích nocí.

Celkem se do programu sledování meteorů na Expedici 2022 zapojilo 21 účastníků. Z toho 14 expedičníků pouze pozorovalo, jen zapisoval a zbylých si vyzkoušelo obojí. Dohromady proběhlo 49 pozorování, při kterých bylo za čistý čas 114 hodin a 52 minut pořízeno 1 769 záznamů o meteorech. Z tohoto počtu bylo nejvíce Perseid, konkrétně 596 (33,7 %), druhé místo obsadily sporadické meteory, kterých bylo 546 (30,9 %) a na třetí příčce skončily meteory antihelionového zdroje, kterých bylo 177 (10,0 %). O zbytek se pak podělily zbývající roje: alfa Capricornidy – 155 meteorů (8,8 %), jižní delta Aquaridy a kappa Cygnidy – oba shodně po 121 meteorech (6,8 %), a červencové delta Drakonidy – 53 meteory (3,0 %). Nejjasnější zaznamenaný meteor měl -2 mag, nejslabší pak +5 mag.

Nejaktivnějším pozorovatelem byl Václav Kalaš, který pozoroval 908 minut, tj. 15 hodin a 8 minut. Na dalších dvou místech v napozorovaném čase byly Hana Rottenbornová (640 minut) a Dita Větrovcová (627 minut). V počtu meteorů byl nejlepší Václav Kalaš, který jich nahlásil 248, následovali Vojtěch Čechura (206) a Hana Rottenbornová (197). Nejvíce nocí, konkrétně pět, sledovali meteory Dita VětrovcováVáclav Kalaš, o jednu méně, tedy čtyři napozorované noci, mají Vojtěch Čechura, Hana Rottenbornová, Roman ČečilKateřina Hauerová. Třetí příčku se třemi nocemi obsadil Damien Špulák.

Ze zpracování byla vyřazena čtyři pozorování, z toho dvě úplně a dvě částečně. Ve třech případech byla na vině příliš krátká doba pozorování a jednou nekvalitní data, ve kterých bylo nereálné množství sporadických meteorů. Celkem bylo vyřazeno pozorování o délce 172 minut čistého času, obsahující 53 meteorů. Kompletní přehled pozorování naleznete v excelové tabulce.