Video pozorování meteorů v roce 2021

Obě naše hvězdárny jsou zapojeny do mezinárodní amatérské sítě pozorování meteorů CEMeNt (Central European Meteor Newtork). V Plzni jsme pomocí kamery začali pozorovat od roku 2012, v Rokycanech je plně v provozu od roku 2019. Obě kamery pozorují část oblohy každou jasnou noc, vždy od soumraku po úsvit. Přes den jsou vypnuty.

Za rok 2021 zachytila kamera v Rokycanech celkem 2267 meteorů, v Plzni celkem 1348 meteorů. Rozdíl v počtu zachycených meteorů je způsoben několika faktory. Obě kamery nemají zcela stejné parametry. Samozřejmě hraje roli i umístění jedné kamery ve velkém městě, a tedy horší světelné podmínky a v neposlední řadě působí i rozdílné počasí, ačkoliv jsou obě kamery vzdálené vzdušnou čarou pouhých 18 kilometrů.

Pozorování meteorů videokamerou má své výhody především při zapojením více kamer z různých míst, kdy se plně, nebo částečně překrývají jejich zorná pole. Je tak možné zaznamenat meteor z více stanovišť a určit tak jeho dráhu ve Sluneční soustavě. Pokud je takový meteor pozorován z více míst, je také přesnější určení jeho rojové příslušnosti (to u jednoho záznamu nemusí být vždy zcela správné). Současně zachycených meteorů z obou našich hvězdáren bylo 68.

Naše kamera v Plzni se částečně páruje s Rokycany (a opačně), dále se stanicí v Karlových Varech a v Bad Elster (Německo). Rokycany se částečně párují s Úpicí a moravskými stanicemi Valašské Meziříčí a Těrlicko. V době psaní článku však nemáme k dispozici statistiku společných meteorů z těchto stanic.

Společné meteory, kamery Rokycany – Plzeň
Společné meteory, kamery Rokycany – Plzeň

Na závěr přikládáme podrobnější statistiku. Po jednotlivých měsících jsou zde počty zaznamenaných meteorů, pro stanici Rokycany a Plzeň, dále pak rozdělení meteorů podle jejich rojové příslušnosti. Je vidět, že nejvíce je sporadických meteorů (Spo), kromě srpna, kdy převažují známé Perseidy (s maximem kolem 12. srpna). Ty také zastupují 1. místo co do počtu podle roje (131 resp. 295 zaznamenaných meteorů ze stanice Rokycany, resp. Plzeň). Toto tvrzení není tak úplně přesné, neboť na stanici Rokycany nebyl nejpočetnější roj Perseid, ale Orionid (s počtem 196 zachycených meteorů).  To bylo způsobeno pouze tím, že při maximu Perseid měla kamera poruchu a přes celé maximum nenahrávala. Je zde také vidět pozvolný nárůst počtu meteorů již ke konci července a poté výrazné maximum. Nutno podotknout, že veškeré zde uvedené statistiky jsou zatížené nepřesností, neboť ne každou noc bylo jasné počasí. To je např. patrné na grafech počtu Perseid po dnech.

Podrobná statistika meteorů Rokycany, rozdělená dle rojové příslušnosti
Podrobná statistika meteorů Rokycany, rozdělená dle rojové příslušnosti
Podrobná statistika meteorů Plzeň, rozdělená dle rojové příslušnosti
Podrobná statistika meteorů Plzeň, rozdělená dle rojové příslušnosti
Perseidy 2021 stanice Rokycany
Perseidy 2021 stanice Rokycany
Perseidy 2021 stanice Plzeň
Perseidy 2021 stanice Plzeň