Meteory na Expedici 2021 – Tabulky s daty

Všechny tabulky jsou setříděné podle skupin a napozorovaného času. Uváděná frekvence je celková (pro všechny roje dohromady) a není přepočítána na standardní podmínky, jedná se o prosté vydělení počtu meteorů napozorovaným časem v hodinách. Červeně podbarvená data nebyla poslána k dalšímu zpracování, modře jsou označena pozorování, které byla zpracována jen částečně. Písmenem A+ je označena skupina, která vycházela ze skupiny A, ale v druhé části noci se její složení natolik obměnilo, že se v podstatě jednalo o skupinu novou.

Shrnutí pozorování meteorů na Expedici 2021