Když si Měsíc „brnkne“

Naše hvězdárna se již dlouhou dobu věnuje pozorování zákrytů hvězd, dříve hlavně Měsícem, dnes především planetkami.

Jak vlastně takový zákryt hvězdy Měsícem „funguje“? Měsíc se na své pouti kolem Země pohybuje vůči hvězdnému pozadí a z našeho pohledu zakrývá jednotlivé hvězdy. Tento jev může nastat v pásu širokém něco málo přes ±5 úhlových stupňů podél ekliptiky, což odpovídá sklonu jeho oběžné dráhy kolem Země vůči oběžné dráze Země kolem Slunce (ekliptice).

Speciálním případem zákrytu hvězdy Měsícem je takzvaný tečný zákryt. Jedná se o situaci, kdy Měsíc o danou konkrétní hvězdu pouze „brnkne“ svým severním nebo jižním okrajem. V minulých dekádách poskytovala tato pozorování informaci o tvaru měsíčního povrchu v místech u jeho okrajů, kam bylo těžké „nahlédnout“ jiným způsobem. I tento význam již pominul. Umělé družice již dokázaly zmapovat celý Měsíc s velmi vysokou přesností. I tak to ale pořád může být pro pozemského pozorovatele zajímavá podívaná!

Pokud byste chtěli tečný zákryt vidět, musíte být ve správnou chvíli na správném místě. Jedna taková příležitost na nás čeká ve čtvrtek 15. dubna 2021 ve 20:52 UT (světového času). Jako vhodná lokalita pro sledování se nabízí okolí hvězdárny v Žebráku. Úzký srpek Měsíce (osvětleno bude pouhých 12 % povrchu) v tomto případě „brnkne“ severním okrajem o hvězdu s jasností 4,9 magnitudy. Dojde tak k jejímu několikanásobnému zhasnutí a opětovnému rozsvícení v průběhu zhruba dvou minut s trváním jednotlivých bliknutí v jednotkách až desítkách sekund. Z připojeného obrázku je patrné, že nejvhodnější místa pro pozorování jsou zhruba v „hloubce“ 0,5 – 1,5 km měsíčního profilu. Zde by hvězda mohla zmizet a opět se objevit i desetkrát. Nevýhodou bude výška Měsíce nad obzorem – pouhých 5 stupňů. Hvězda s výše uvedeným jasem tak svoji záři sníží vlivem atmosféry minimálně na 6,7 magnitudy. Pro pozorování tak bude nutný dalekohled s průměrem objektivu alespoň 200 mm.

Pokud byste se výpravy za tímto zajímavým jevem chtěli účastnit, ozvěte se na hvězdárnu do Rokycan (tel. 371 722 622, lépe 773 183 107, mail halir@hvr.cr). Podle předběžné dohody poslouží jako zázemí pozorovatelům hvězdárna v Žebráku. Když bude jasno, i dubnový večer může být pěkně studený!