Video pozorování meteorů v roce 2020

Obě naše hvězdárny jsou zapojeny do mezinárodní amatérské sítě pozorování meteorů CEMeNt (Central European Meteor Newtork). V Plzni jsme pomocí kamery začali pozorovat od roku 2012, v Rokycanech je plně v provozu od roku 2019. Obě kamery pozorují část oblohy každou jasnou noc, vždy od soumraku po úsvit. Přes den jsou vypnuty.

Za rok 2020 zachytila kamera v Rokycanech celkem 3710 meteorů, v Plzni celkem 2194 meteorů. Rozdíl v počtu zachycených meteorů je způsoben především rozdílným počasím, kdy Plzeň je o něco více znevýhodněna především při inverzi. Dalším faktorem je také to, že v Plzni je přece jen vyšší počet světelných zdrojů a s ním spojený vyšší světelný smog. Potřeba je zmínit i to, že kamera v Rokycanech má o něco lepší parametry.

Pozorování meteorů videokamerou má své výhody především při zapojením více kamer z různých míst, kdy se plně, nebo částečně překrývají jejich zorná pole. Je tak možné zaznamenat meteor z více stanovišť a určit tak jeho dráhu ve Sluneční soustavě. Pokud je takový meteor pozorován z více míst, je také přesnější určení jeho rojové příslušnosti (to u jednoho záznamu nemusí být vždy zcela správné). Současně zachycených meteorů z obou našich hvězdáren bylo 56.

Naše kamera v Plzni se částečně páruje s Rokycany (a opačně), dále se stanicí v Karlových Varech a v Bad Elster (Německo). Rokycany se částečně párují s Úpicí a moravskými stanicemi Valašské Meziříčí a Těrlicko.

Společné meteory, kamery Rokycany – Plzeň

Vypočítané dráhy, roj Perseid (6 společných meteorů)

Párované meteory alespoň s jednou naší stanicí

Párované meteory ze všech stanic sítě CEMeNt

Na závěr přikládáme podrobnější statistiku. Po jednotlivých měsících jsou zde počty zaznamenaných meteorů, pro stanici Rokycany a Plzeň, dále pak rozdělení meteorů podle jejich rojové příslušnosti. Je vidět, že nejvíce je sporadických meteorů (Spo), kromě srpna, kdy převažují známé Perseidy (s maximem kolem 12. srpna). Ty také zastupují 1. místo co do počtu podle roje (510 resp. 357 zaznamenaných meteorů ze stanice Rokycany, resp. Plzeň). Je zde také vidět pozvolný nárůst počtu meteorů již ke konci července a poté výrazné maximum. Nutno podotknout, že veškeré zde uvedené statistiky jsou zatížené nepřesností, neboť ne každou noc bylo jasné počasí. To je např. patrné na grafech počtu Perseid po dnech.

Podrobná statistika meteorů Rokycany, rozdělená dle rojové příslušnosti

Podrobná statistika meteorů Plzeň, rozdělená dle rojové příslušnosti

Perseidy 2020 stanice Rokycany

Perseidy 2020 stanice Plzeň