Objeveny důkazy o ledových dobách na Marsu

Vědcům se podařilo objevit zvyšující se rychlost ukládání ledů v nejsvrchnějších 100 až 300 metrech polární čepičky. Pozorované množství ledu, jeho objem i tloušťka, se shoduje s předpověďmi počítačových modelů z počátku minulého desetiletí. Radarové pozorování polární čepičky detailně odhalilo historii ukládání ledů, i jejich odtávání, spojené se změnami klimatu.

image_3227_2e-Mars-South-PoleObdobně jako Země, i Mars je ovlivňován ročními změnami vlivem oběhu, stejně jako různými delšími cykly, které ovlivňují celkové množství a rozložení ledu. V případě Marsu jsou však ony dlouhodobější cykly zřetelnější, protože například sklon rotační osy Marsu se mění opravdu značně – až o 60 stupňů na časových škálách statisíců až milionů let. Pro srovnání, změny sklonu zemské rotační osy za podobný čas nepřekračují dva stupně. Velké výkyvy na Marsu určují množství slunečního svitu na daném místě povrchu a tím pádem také stabilitu setrvání ledu v různých planetografických šířkách.

Mars tedy mohl v dřívějších dobách vypadat značně jinak než v současnosti. Vzhledem k velikým výkyvům rotační osy bude mít Mars pokaždé jiné rozložení ledu na svém povrchu. Pro vědce je navíc zajímavé, že Mars nemá tekutý oceán. Může tak sloužit jako jakási „zjednodušená laboratoř“ při výzkumu pozemského klimatu.

Z detailních měření tloušťky ledu radarem vyplývá, že od konce poslední doby ledové před asi 370 000 lety se uložilo do polárních čepiček asi 87 000 krychlových kilometrů ledu. Takový objem odpovídá přibližně šedesáticentimetrové vrstvě rovnoměrně rozložené po celém povrchu planety.

Tyto výsledky umožňují porozumět historii ukládání ledů na pólech v závislosti na pohybech celého Marsu, na výstřednosti jeho dráhy, sklonu rotační osy a na oběhu okolo Slunce. Výsledky jsou také důležité pro potvrzení modelů marsovského klimatu, zejména pro správné určení pohybů ledu z polárních oblastí do středních šířek během klimatických změn. V neposlední řadě je studium ledu důležité pro budoucí lidské výpravy k Marsu, neboť voda bude kriticky důležitou látkou pro jakoukoli marsovskou základnu.