Astronomický archiv vytopilo prasklé vodovodní potrubí

V přízemí budovy „D“ Harvardské univerzitní observatoře se nachází tři místnosti rozsáhlého archivu fotografických desek, pořízených na místní observatoři i na některých jiných hvězdárnách mezi roky 1885 až 1992. Tato kolekce, čítající přes 500 000 desek, je v posledních letech digitalizována v rámci projektu DASCH (Digital Access to a Sky Century at Harvard). Archivy jsou dobře chráněny proti požáru i proti dalším možným událostem. Bohužel vzhledem k umístění v suterénu nejsou dostatečně zabezpečeny proti vytopení.

harvardTo se neblahým způsobem prokázalo letos 18. ledna, kdy přibližně v 5:30 ráno došlo k protržení hlavního vodovodního řadu čtvrti Cambridge, který vede v blízkosti hvězdárny. Voda z dvaceticentimetrové trubky, která praskla v podstatě přímo na vrcholku kopce, mohla téci libovolným směrem. Bohužel pro astronomy se proud vydal přímo k budovám hvězdárny. Havárii se navíc podařilo objevit až později, v 8:30, kdy již bylo v archivech přes 60 centimetrů vody a než se podařilo vodu v prasklém potrubí zastavit, vystoupala hladina v archivech až do jednoho metru. Bahnitá voda nasákla čtyři nejnižší řady všech regálů s fotografickými deskami. K tomu ještě zničila půl tuctu počítačů a kvalitní skener, který sloužil právě k digitalizaci fotografického archivu.

Astronomové se okamžitě obrátili na Harvardské centrum konzervace dokumentů, které je vybaveno na podobné události. Následující tři dny pak archiváři, astronomové i řada dobrovolníků ukládali nasáklé a promáčené desky do speciálních plastových přepravek, určených pro uchování poškozených a ohrožených knih či archiválií. Celkem se jednalo asi o dva tisíce krabic, obsahujících něco přes 60 000 fotografických desek. Ty byly převezeny do pojízdných mrazicích boxů. Převozu napomohlo i to, že se havárie udála během mrazivého týdne. Desky v zamraženém stavu budou čekat na pečlivé ruce restaurátorů, jež je během následujícího roku či roku a půl, doufejme bez větší újmy, vysvobodí z nasáklých a špinavých papírových obálek.

Ač to z počátku tak nevypadalo, celá havárie bude mít zřejmě šťastný konec. Desky dostanou nové obálky s čárovými kódy. Údaje ze starých obálek nejsou ztraceny, protože byly pečlivě přepsány do archivních knih, které zůstaly nepoškozeny. Navíc pořadová čísla desek jsou napsána na samotných deskách, takže nehrozí jejich záměna. Při vytopení nebyly zničeny žádné jedinečné přístroje, jakým je například na zakázku vyrobený speciální stroj na očišťování desek od běžných nečistot, používaný před jejich skenováním. Samotný skener pro digitalizaci desek byl již deset let starý a nově objednaný bude skenovat dvakrát tak rychle, takže předpokládané dokončení digitalizace se ani přes komplikace spojené s touto havárií o mnoho nezdrží. Nyní se předpokládá dokončení digitalizace archivu na začátek roku 2018, zatímco původní plán počítal s koncem roku 2017.

Vzhledem k tomu, že hvězdárna byla navíc dostatečně pojištěna, lze hovořit o skutečném štěstí v neštěstí.