Meteorologická měření na Expedici 2015

Na letošní Expedici probíhaly první testy amatérské automatické meteorologické stanice, která bude následně monitorovat podmínky na stanovišti budoucí soukromé astronomické pozorovatelny. Stanice vzniká v domácích podmínkách zejména z finančních důvodů, ale také kvůli možnosti jejího sestavení na míru požadavkům.meteorologiePři měření na Expedici byla stanice jen ve velmi omezené konfiguraci. K řídící desce s procesorem byl připojen slot paměťové karty, na kterou jsou ukládána data, dále modul přijímače signálu DCF 77 pro synchronizaci času a první jednoduché moduly s čidly teploty, vlhkosti, tlaku vzduchu a fotometr pro měření slunečního svitu. Po dokončení by měly přibýt ještě: modul měřící rychlost a směr větru, modul srážkoměru a fotometr bude vyměněn za kvalitnější, schopný měřit během dne i noci. Kromě ukládání dat na paměťovou kartu bude navíc stanice vybavena GPRS modulem, s jehož pomocí bude moci posílat data v reálném čase na server.

Na Expedici probíhaly první testy provozu, které měly hlavně prověřit základní činnost jednotlivých modulů a odladit případné nedostatky. Ty se, jak to tak bývá, objevily, ale naštěstí neměly zásadní vliv na získané hodnoty.

Stanice byla během měření nastavena k záznamu dat každých deset sekund. Pro některé veličiny je toto časové rozlišení až přehnaně vysoké. Význam však bude mít hlavně pro měření rychlosti větru, kdy díky tomu bude možné zaznamenat i nárazy větru. Všechna doposud použitá čidla jsou součástí továrně vyráběných modulů, a tak jsou kalibrována a systém rovnou ukládá naměřená data ve správných jednotkách. Další plánovaná čidla bude nutné kalibrovat, neboť budou individuálně vyrobena, bude je tedy nutno sladit s přesnými přístroji.

S měřením během Expedice jsem nezačal hned od prvního dne, protože bylo potřeba doladit obslužný program tak, aby fungoval spolehlivě. S měřeními jsem proto začal až v sobotu 15. srpna večer, což je škoda, protože to byl poslední z tropických dnů poloviny srpna, po kterém následovalo několik deštivých dnů a pak celkem normální letní počasí. Nepodařilo se tedy zaznamenat výrazný rozdíl suchých horkých dní, kontrastujících s deštivým začátkem druhého týdne Expedice. I přesto je však ze záznamu patrný pozvolný přechod frontálního systému a následné zlepšení počasí na konci druhého týdne Expedice.