Zákryt hvězdy planetkou 488 Kreusa

Na další planetkový zákryt jsme se vypravili 5. dubna 2007, dokonce i pozorovací oblast byla podobná, jen místa jsme museli vybrat na druhé straně silnice. Jednalo se o zákryt hvězdy UCAC2 41157396 (10,9 mag.) planetkou 488 Kreusa (velikost 150 km, jasnost 13,4 mag.). Maximální doba zákrytu se očekávala 5,5 s. Jasnost hvězdy vyžadovala již větší dalekohled. Bohužel během zákrytu přecházela nízká oblačnost a tak byl získán výsledek jen z jednoho ze čtyř stanovišť. Předpověď se ukázala jako chybná a přestože pozorování bylo naplánované blízko centrální linie, bylo negativní, stín se posunul severněji. Výsledky je možné najít na stránkách euraster.net. Parametry zákrytu jsou uvedeny na na tomto místě.