Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Meteory – Celostátní pozorování

Bohužel od roku 2013 se tento přehled přestal vytvářet, takže zde najdete stav ke konci roku 2012. Informace na této stránce vycházejí z článku „Vyhodnocení pozorování meteorických rojů v roce 2012″, který napsal Jakub Koukal.

Po dvou letech, kdy byla zaznamenána sestupná tendence, stoupl roku 2012 mírně počet pozorovatelů – konkrétně o tři. To je poněkud kuriózní, protože v tomto roce nezačal pozorovat nikdo nový. Všech 24 pozorovatelů již mělo zkušenosti z let minulých. Taková situace se ještě nestala od roku 1993, od kdy se tyto statistiky vedou. Podobný stav nastal pouze v roce 2002, kdy přibyl jediný pozorovatel. Celkový počet pozorování je nejnižší za celé sledované období, tedy za posledních dvacet let. Jedním z důvodů může být, že někteří pozorovatelé přešli z vizuálního pozorování na sledování meteorů pomocí videokamer. Podobné je to i s ostatními údaji – v napozorovaném čase se rok 2012 umístil na devatenáctém (předposledním) místě, v pozorovacích nocích jen o jedno místo výše. Nejlépe si vedl v počtu spatřených meteorů, kde skončil na místě třináctém. Zřejmě to způsobil fakt, že většina pozorování se uskutečnila kolem maxima Perseid. Velmi tristní je srovnání s předchozím rokem, pokud hodnoty napozorované v něm označíme za 100 %. V porovnání s rokem 2011 byly meteory loni sledovány jen 22,3 % nocí, uskutečněno 50,6 % pozorování, napozorováno 43,4 % času a zaznamenáno 67,9 % meteorů. Celkově se za rok 2012 podařilo shromáždit 81 pozorování z 23 různých nocí, během kterých bylo za 302,64 hodin pozorovacího času zaznamenáno 9 366 meteorů.

V následující tabulce a grafu naleznete, jak se měnil počet aktivních pozorovatelů v posledních letech:

Rok Pozorovatelé
2000 42
2001 29
2002 22
2003 29
2004 35
2005 20
2006 23
2007 55
2008 26
2009 50
2010 36
2011 21
2012 24
  Počet pozorovatelů 2000-2012

Když se podíváme do celkového přehledu pozorování od roku 1993, zjistíme, že za tuto dobu se pozorování meteorů zúčastnilo 257 pozorovatelů, kteří uskutečnili 3 636 pozorování v rozsahu 11 746,01 hodin (to je v přepočtu 1 rok, 124 dní, 10 hodin a 1 minuta) a zaznamenali 222 575 meteorů. V následujícím textu a tabulkách se zaměřím na různé pozorovatelské rekordy, jak za celé dvacetileté období, tak i za rok 2012. Největší výdrž má Václav Kalaš, který zatím nevynechal žádný rok a jako jediný má nepřetržitou pozorovací řadu dvaceti let. Na druhém místě se umístili Karel Hornoch a Pavel Svozil, kteří mají o tři roky méně a třetí příčku s patnácti lety „na kontě“ obsadili Jakub Koukal a Dita Větrovcová.

Dále statistika SMPH sleduje počet napozorovaných nocí (počet pozorování), napozorovaný čas v hodinách a počet meteorů. V následujících tabulkách je uvedeno vždy pět nejaktivnějších pozorovatelů v dané kategorii.

Pozorování v letech 1993 – 2012

Poř. Pozorovatel Noci
1 Jakub Koukal 1 109
2 Sylvie Gorková 201
3 Václav Kalaš 143
4 Martin Nedvěd 124
5 Vilém Heblík 96

 

Pozorování v roce 2012

Poř. Pozorovatel Noci
1 Jakub Koukal 19
2 Václav Kalaš, Marek Popp 6
3 Sylvie Gorková 5
4 Kamil Hornoch, David Prudek 4
5 J.Hanuš, L.Honzík,
M.Brada, L.Winkler,
M.Rottenborn, M.Wolmut
3
   
Poř. Pozorovatel Čas
1 Jakub Koukal 4 966,06 h
2 Sylvie Gorková 855,82 h
3 Václav Kalaš 399,61 h
4 Vilém Heblík 279,52 h
5 Jan Woloszcuk 239,99 h

 

Poř. Pozorovatel Čas
1 Jakub Koukal 101,33 h
2 Sylvie Gorková 26,83 h
3 Kamil Hornoch 24,08 h
4 Václav Kalaš 21,05 h
5 Marek Popp 15,72 h
Poř. Pozorovatel Meteory
1 Jakub Koukal 104 089
2 Sylvie Gorková 12 787
3 Kamil Hornoch 9 673
4 Václav Kalaš 4 717
5 Vilém Heblík 4 708
Poř. Pozorovatel Meteory
1 Jakub Koukal 3 459
2 Kamil Hornoch 1 099
3 Václav Kalaš 629
4 Sylvie Gorková 621
5 Marek Popp 477

Podíl plzeňské pozorovací skupiny na celostátním pozorování v roce 2012 se vůči předchozím rokům velmi výrazně zvýšil. Zřejmě to způsobil již zmíněný pokles zájmu pozorovatelů o vizuální pozorování a jejich orientace na videopozorování. Z celkového počtu 24 pozorovatelů jich z plzeňské skupiny bylo 18, tj. rovných 75 %. To je proti roku 2011 vzestup o 18 %. Z celorepublikového množství napozorovaných dat patřilo skupině 61,7 % počtu pozorování (pozorovacích nocí), 47,5 % napozorovaného času a 41,6 % počtu meteorů. Pro srovnání – v roce 2011 to bylo 13,1 % počtu pozorování, 6,7 % napozorovaného času a 4,2 % počtu meteorů. Tentokrát nebylo uznáno plzeňské skupině z neznámého důvodu jen jedno pozorování.

Následující grafy znázorňují, jaké bylo zastoupení plzeňské skupiny v celostátním pozorování v letech 1993 až 2012. V případě zájmu se můžete podívat i na podrobnou tabulku, kde jsou rozepsáni jednotliví pozorovatelé.

Srovnání pozorovacích nocí

Srovnání napozorovaného času

Srovnání počtu meteorů

Srovnání počtu pozorovatelů