Zajímavosti o programu Space Shuttle

Toto je 1. článek z 28 ze série Program Space Shuttle

Podle prvních návrhů měl zajišťovat zpočátku pilotované lety ze Země na oběžnou dráhu i zpět a v budoucnu případně i cesty k Měsíci. Jedním z dalších plánovaných bodů byl systém meziorbitálních bezpilotních tahačů. Plán byl opravdu velkolepý, ale bohužel se z něj podařilo zrealizovat jen poměrně malou část a to zejména kvůli finančním problémům a požadavkům ministerstva obrany USA. Po mnoha kompromisech vznikl speciální letoun (orbiter), který je při startu připojen do sestavy, tvořené ještě vnější palivovou nádržíZákladní rozdělení raketoplánu a dvěma pomocnými startovacími motory. Palivová nádrž jako jediná po odhození zaniká v atmosféře, zbytek je možné používat vícenásobně. Startovací rakety se snáší na padácích do oceánu, odkud jsou vyloveny a po nezbytných kontrolách, případně opravách, znovu plněny. Samotný orbiter po ukončení své mise přistává klouzavým letem. Jak celé sestavě, tak i samotnému orbitálnímu letounu se česky říká raketoplán.

Oficiální pojmenování programu bylo Space Transportation System (Vesmírný dopravní systém), ale více se používal název Space Shuttle, který vznikl trochu zvláštním způsobem. Prvním slovem je „Space“, což má několik významů, ale v tomto konkrétním případě se překládá jako vesmír. Druhé ze slov – „Shuttle“ – pak znamená v původním významu člunek tkalcovského stavu, případně šicího stroje. Je to součástka, vykonávající neustálý pohyb tam a zpět. Tímto výrazem se v americké angličtině označují dopravní prostředky kyvadlové přepravy, tj. pohybující se podobným způsobem (například přívozní loď, která stále pluje mezi dvěma přístavy). Pokud tedy volně přeložíme celý výraz „Space Shuttle“ do češtiny, zjistíme, že se jedná o „dopravní prostředek pro kosmickou kyvadlovou přepravu“.

O tomto vesmírném programu bylo již napsáno mnoho materiálů, jak na internetu, tak i v tištěné formě. Většina z nich se ale soustředí přímo na samotné raketoplány, které se vydávají do vesmíru a jsou tudíž logicky tou nejatraktivnější stránkou celého projektu. Poněkud opomíjené obvykle zůstávají různé pomocné stroje a zařízení, sloužící buď k provádění testů nebo k zajišťování podpory raketoplánů. I když na první pohled nejsou tak zajímavé a zůstávají v pozadí, bez jejich pomoci by nikdy nemohl raketoplán vzlétnout do vesmíru. Z tohoto důvodu jsem se pokusil shromáždit údaje o některých z nich a seznámit tak čtenáře i s informacemi, které nejsou všeobecně příliš známé. Výsledek této práce najdete v následujících článcích. Také se zde budou objevovat různé zajímavosti, týkající se nějakým způsobem programu Space Shuttle.

Seznam článků o programu Space Shuttle

Vybrané odkazy:

 

Navigace v sériiFotogalerie raketoplánů >>