Deep-sky objekty na pozorování pro veřejnost

Během posledního srpnového pozorování pro veřejnost jsme využili také živého snímání CCD kamerkou G1-1400, jež nám při 20s expozicích ukázala i v malém dalekohledu deep-sky objekty výrazně lépe, než jak jsou na městské obloze viditelné v našich dalekohledech pouhým okem. Pro ty z vás, kteří se na pozorování nedostali, a pro ty, kdo by si chtěli toto pozorování připomenout, jsme fotografie obou sledovaných objektů zpracovali a zde vám je předkládáme. Montáž dalekohledu byla ustavena jen od oka a tak se hvězdy protáhly do krátkých čárek. Navíc přecházející oblačnost mírně zhoršila kvalitu některých snímků. Přes to všechno nevypadají ve výsledku zase tak špatně.

Na prvním snímku je kulová hvězdokupa M13 v souhvězdí Herkula. Jde o kompaktní seskupení přibližně milionu velmi starých hvězd ve vzdálenosti přibližně 25 000 světelných let.

M13 soucet 16b_crop

Na druhém snímku je Prstencová mlhovina – planetární mlhovina M57 v souhvězdí Lyry. Je to rozpínající se obálka zaniklé hvězdy, podobné našemu Slunci.

M57 součet 16b_crop