Eridanus (Eridanus, Eri)

Toto je 26. článek z 54 ze série Souhvězdí a mytologie

EridanusBáje o Faethónovi se zmiňuje o Eridanu jako o řece Pádu v severní Itálii. Faethón si kdysi vypůjčil sluneční vůz od svého otce, boha Slunce Hélia. Při jeho jízdě po obloze se však koně polekali obrovského štíra a vyděšený Faethón pustil otěže z ruky. Neovladatelné spřežení pobíhalo zmateně po obloze a žár, který z ohnivého vozu sálal, spálil Zemi a vše živé s ní. Zeus chtěl Zemi zachránit a srazil Faethóna bleskem ze slunečního vozu dolů. Nešťastný Faethón letěl vesmírem jako padající hvězda a utonul ve vodách Eridanu. Jeho sestry Heliady naříkaly nad bratrovým krutým osudem, proto byly proměněny jako truchlící topoly po obou březích řeky.

V řecké mytologii se setkáme s Eridanem jako řekou podsvětí, jiná verze zas vypráví, že po Eridanu plula kdysi bájná loď Argo na své pouti za zlatým rounem.

Eridanus je dlouhé souhvězdí, které se klikatí od hvězdy Rigel v Orionu na jih. U nás je však viditelná pouze jeho severní část.

Navigace v sérii<< Vodnář (Aquarius, Aqr)Rak, Krab (Cancer, Cnc) >>