Zatmění Měsíce v Plzni – doplněny fotografie Měsíce

Astronomická instituce Hvězdárna a planetárium Plzeň připravila pro zájemce pozorování zajímavého úkazu – úplného zatmění Měsíce již s předstihem, neboť bylo zapotřebí vybrat vhodnou lokalitu pro sledování průběhu nebeského úkazu. Tu po delším hledání našla na Sylvánském vrchu, odkud byl dobrý výhled v žádaném jihovýchodním směru. Středa 15. června 2011 byla na počasí velmi proměnlivá a k večeru se začala obloha pokrývat temnými oblaky ze kterých začalo i pršet. Zdálo se, že nemá smysl na pozorovací akci vyjíždět. Avšak podrobnější rozbor oblačnosti z družicových snímků a dalších meteorologických zdrojů naznačoval, že existuje jistá naděje na zlepšení počasí, a tak plzeňská pozorovací skupina začala nakládat svoji techniku a výjezd připravovat tak, aby již před 21 hodinou byla na domluveném stanovišti nedaleko rozhledny Sylván.

Po příjezdu na stanoviště již byla očekávána několika nedočkavci, kteří se zájmem sledovali instalaci jednotlivých dalekohledů. Pro širokou veřejnost byly vyčleněny celkem tři větší přístroje, ostatní měly sloužit pro fotografování úkazu. Bohužel nízká oblačnost nedovolila astronomické pozorování, a tak byly dalekohledy zamířeny na pozemské objekty jako je hrad Radyně, kostelní věž sv. Bartoloměje, kostelní věže na Chodském náměstí apod. Jakmile se ale setmělo, bylo možné sledovat planetu Saturn a krátce na to i zatmělý Měsíc. Byl tak tmavý, že ho byl zpočátku problém na obloze vůbec najít. Není divu, vždyť Měsíc tentokrát procházel téměř středem zemského stínu. Jak se postupně stmívalo a Měsíc více vystoupil nad obzor a tím i z oblačnosti, byl i setmělý Měsíc mnohem kontrastnější než zpočátku. Pravdou je, že podmínky pro pozorování nebyly zdaleka ideální, neboť postupující oblačnost často sledovaná tělesa překryla, ale přesto bylo možné s krátkými přestávkami pozorovat. Velkým překvapením byl i značný zájem veřejnosti. Ta přišla v hojném počtu i přes hrozbu deště do poměrně odlehlé městské oblasti od MHD, a za to jí patří poděkování. Kdo vydržel počáteční nesnáze, byl odměněn pohledem na zajímavý úkaz, který skončil krátce po půlnoci. Jednalo se o páté nejdelší zatmění v 21. století. Na další, ale tentokrát jen částečné si musíme počkat do soboty 10. prosince 2011. Další úplné zatmění Měsíce nás čeká až 28. září 2015.

Fotografie úplného zatmění Měsíce (od úplné fáze do konce zatmění)

IMG-0273-276.jpg   Průměr 4 snímků pořízených v krátkém sledu za sebou.
fotoaparát: Canon EOS 350D
optika: William optics ZenithStar 80 ED II s rovnačem, reduktorem 0,8 WO II – 80/436mm
montáž: EQ6 SkyScan
časy začátků jednotlivých expozic (SELČ):
22:20:30
22:20:47
22:20:57
22:21:08
délka dílčích expozic: 10s
IMG-0320-323.jpg   Průměr 4 snímků pořízených v krátkém sledu za sebou.
fotoaparát: Canon EOS 350D
optika: William optics ZenithStar 80 ED II s rovnačem, reduktorem 0,8 WO II – 80/436mm
montáž: EQ6 SkyScan
časy začátků jednotlivých expozic (SELČ):
22:29:31
22:29:42
22:29:53
22:30:03
délka dílčích expozic: 10s
IMG-0391-394.jpg   Průměr 4 snímků pořízených v krátkém sledu za sebou.
fotoaparát: Canon EOS 350D
optika: William optics ZenithStar 80 ED II s rovnačem, reduktorem 0,8 WO II – 80/436mm
montáž: EQ6 SkyScan
časy začátků jednotlivých expozic (SELČ):
22:45:39
22:45:50
22:46:00
22:46:11
délka dílčích expozic: 10s
IMG-0454-457.jpg   Průměr 4 snímků pořízených v krátkém sledu za sebou.
fotoaparát: Canon EOS 350D
optika: William optics ZenithStar 80 ED II s rovnačem, reduktorem 0,8 WO II – 80/436mm
montáž: EQ6 SkyScan
časy začátků jednotlivých expozic (SELČ):
22:59:05
22:59:15
22:59:26
22:59:36
délka dílčích expozic: 10s
IMG-0505.jpg   fotoaparát: Canon EOS 350D
optika: William optics ZenithStar 80 ED II s rovnačem, reduktorem 0,8 WO II – 80/436mm
montáž: EQ6 SkyScan
čas začátku expozice (SELČ): 23:33:21
délka expozice: 1/60s
IMG-0535.jpg   fotoaparát: Canon EOS 350D
optika: William optics ZenithStar 80 ED II s rovnačem, reduktorem 0,8 WO II – 80/436mm
montáž: EQ6 SkyScan
čas začátku expozice (SELČ): 23:45:50
délka expozice: 1/125s
IMG-0580.jpg   fotoaparát: Canon EOS 350D
optika: William optics ZenithStar 80 ED II s rovnačem, reduktorem 0,8 WO II – 80/436mm
montáž: EQ6 SkyScan
čas začátku expozice (SELČ): 00:12:14
délka expozice: 1/400s

 

 

IMG-4210-v.jpgPozorování před rozhlednou Sylván. Než vyšel Měsíc byly dalekohledy zamířeny na pozemské objekty.

IMG-4200-v.jpgZa povšimnutí stojí především oblačnost, která celou dobu znepříjemňovala pozorování zatmění.

serie.jpgMozaika osmi snímků pořízených během úplné fáze zatmění, při soumraku. Fotografie zachycuje jednak změnu vzhledu měsíčního kotouče během úplné fáze. Je zde patrný přesun nejtmavší středové části zemského stínu přes měsíční disk. Dále je zachycen pohyb Měsíce po obloze a postupné tmavnutí oblohy během postupujícího soumraku.
fotoaparát: Canon EOS 20D
optika: Asahi Pentax Super-Takumar 50/1.4 (zacloněný na f/5.6)
montáž: stativ
časy začátků jednotlivých expozic (SELČ):
22:06:38
22:11:38
22:16:38
22:21:38
22:26:39
22:31:39
22:36:39
22:41:39
délka jednotlivých expozic: 8s