Pozorování chromosféry Slunce

Ve čtvrtek 18.3.2010 se na snímcích z vesmírné observatoře objevily zajímavé aktivní oblasti na Slunci. Pokusil jsem se nejzajímavější partie vyfotografovat. Nejvýraznější protuberance (na snímku) sahala až okolo 200 000 kilometrů od povrchu Slunce a měla nádhernou strukturu, která nejlépe vynikla při pohledu do dalekohledu pouhým okem. Přesto i na fotografii se ji podařilo obstojně zdokumentovat.

protuberance01.jpg

Dalekohled: Baader SolarSpectrum 0,65A 100/2800 mm. Kamera: Moravské přístroje G1-1400.
Snímek vznikl z 80 vybraných snímků ze série 180 snímků zpracováním v programu Registax. Následné doladění obrazu bylo proveden v programu Adobe Photoshop.


Výrazná skupina protuberancí se objevila nad okrajem slunečního disku ve středu 3. března 2010. Při pohledu do chromosférického dalekohledu zcela dominovala, jelikož dalších protuberancí bylo okolo Slunce poskrovnu.

ATT00043.jpg

Fotografie byla pořízena před budovou HaP Plzeň CCD kamerou G1-1400 a chromosférickým dalekohledem Baader solar spectrum 100/1680 s pološířkou propustnosti Halfa filtru 0,65A. Při zpracování snímků bylo zprůměrováno asi 30% nejlepších záběrů z animace 250 snímků. Zpracování bylo provedeno v programu Registax 5 a Adobe Photoshop. Podmínky při fotografování nebyly ideální, protože obraz byl po většinu času silně kažen teplým vzduchem od nedalekého komína, který způsoboval silný seeing. Fotografie vznikla během testování nového příslušenství chromosférického dalekohledu.