Fotografie zatmění 2008 – miniexpedice

Fotografie koróny
Miniexpedice Hvězdárny v Rokycanech, sestávající ze dvou pozorovatelů, se dopravovala do Novosibirska letecky. Tento způsob dopravy limitoval velikost dovezené techniky a proto byl jako hlavní objektiv zvolen malý, ale osvědčený objektiv MTO 500 ve spojení s fotoaparátem Canon EOS 300D. Pozorovací stanoviště bylo vybráno před zoologickou zahradou, která se nachází na severním okraji Novosibirska. S použitým kratším ohniskem se podařilo zaznamenat korónu až do vzdálenosti přibližně jednoho průměru Slunce. Na snímcích s expozicí delší než 1/15 s se dokonce podařilo zachytit hvězdu (vpravo mírně nad středem snímku). Jedná se Deltu Cnc, která má jasnost 3,9 mag. Dále je na snímku několik protuberancí, jedna z nich (vlevo těsně nad středem snímku) je již poměrně daleko od povrchu Slunce.

Snímky byly pořizovány pouze ve formátu JPG, protože užitý fotoaparát ukládá RAW snímky příliš pomalu a během úplné fáze (2,3 minuty) by se nestihl naexponovat dostatečný počet snímků v RAW formátu. Postup skládání snímků: Při delších expozicích nízká koróna natolik přezařovala přes okraj Měsíce, že nebylo možné využít měsíční disk jako vodítko polohy snímku. Proto byly snímky s nízkou korónou skládány přímo podle jednotlivých paprsků koróny a vyšší koróna potom podle hvězdy, kterou se podařilo zachytit na delších expozicích. Zpracování bylo provedeno v programu Photoshop metodou kruhového rozostření o 10 stupňů. Snímek byl složen z 11 fotografií (ISO 400): 10:44:18 (1/1000 s), 10:44:26 (1/500 s), 10:44:31 (1/250 s), 10:44:35 (1/160 s), 10:44:41 (1/80 s), 10:44:46 (1/40 s), 10:44:58 (1/15 s), 10:45:04 (1/8 s), 10:45:10 (1/4 s), 10:45:21 (1/2 s), 10:45:28 (1 s)

Průběh zatmění – mozaika snímků z celého průběhu zatmění, foto Michal Rottenborn, zpracování Jiří Polák, MTO 500/8, Canon EOS 300D, u první a třetí série použita barlowova čočka 2x.

 

Bailyho perly při T2
1.8.2008 10:43:49 UT
MTO 500/8, Canon EOS 300D
ISO 400, expozice 1/ 4000 s

 

Bailyho perly při T3
1.8.2008 10:46:18 UT
MTO 500/8, Canon EOS 300D
ISO 400, expozice 1/ 4000 s

 

Nízká koróna, protuberance
1.8.2008 10:44:26 UT
MTO 500/8, Canon EOS 300D
ISO 400, expozice 1/ 500 s

 

Celooblohové video
Hodinové video (AVI, 2,4MB) 60x zrychlené (1 minuta) pořízené videokamerou namířenou na vypouklé zrcadlo. Více na stránkách západočeské pobočky ČAS v článku celooblohové video.