Pozorování deep-sky objektů na Letním astronomickém praktiku 2006

Na letošní Expedici jsem vedl malou skupinku začínajících mladých astronomů – amatérů (Kristýna Paulová, Alexandr Justin, Martin Prudek, Martin Brada), které jsem měl seznámit s pozorováním objektů vzdáleného vesmíru. Bohužel, počasí (jak se již stává smutným zvykem) nám letos příliš nepřálo a tak jsme za dva týdny trvání praktika zažili pouze 3 noci vhodné k vážnějšímu pozorování. První noc byla věnována seznámení s noční oblohou a orientaci v souhvězdích (což si vzal na starosti Míla Machoň), během dvou dalších jasných nocí jsme si zkusili nalézt a nakreslit několik zajímavých objektů různých typů. Jednalo se o dvojhvězdy a vícenásobné soustavy, otevřené i kulové hvězdokupy, emisní i planetární mlhoviny, galaxie a samozřejmě jsme se stihli podívat i na Měsíc. Některá z těchto pozorování si můžete prohlédnout níže.

K pozorování jsme používali techniku HaP Plzeň, konkrétně 300mm a 200mm SCT LX200, refraktor 150/750mm na montáži HEQ-5 a binary Optrons 25×100 a Somet 25×100. Dále jsme měli k dispozici Kristýnin refraktor 60/900 na paralaktické montáži a můj newton 150/750, rovněž na paralaktické montáži. Během dvou nocí nám dělal společnost také Milan Ebrle se svým refraktorem ETX-70.

Kromě vlastního pozorovacího programu jsme přivítali i pozorovatele z jiných skupin a rovněž několik návštěvníků, kteří se praktika neúčastnili. Největší zájem byl samozřejmě o pohled na známé objekty přes nᚠnejvětší, 12″ dalekohled.

Přestože nám počasí letos nebylo příliš nakloněno, zažili jsme jednu noc s výjimečnou průzračností (s MHV až 6,5mag) a jednu noc s vynikajícím seeingem (9/10). Podařilo se nám uskutečnit zajímavá pozorování, zhotovit dle mého názoru velmi slušné kresby a tak mohu hodnotit činnost naší skupiny jako poměrně vydařenou.

kristyna-m57.png M 57 – Prstencová mlhovina (PM, Lyr)
Kristýna Paulová
SCT 300/3000 – 210x (14mm UWA)Prstencová mlhovina je mezi hvězdami poměrně jasná, má tmavší střed a kolem dokola je jasný mlhavý prstýnek. Je zřejmé, ž prstýnek mlhoviny není souměrný (má různou šířku), nemá tvar kružnice – spíše elipsy. V blízkosti mlhoviny je velké množství hvězd různých jasností. Vyskytují se zde i dvojhvězdy.
kristyna-m31.png M31 – Velká galaxie v Andromedě (G, And)
Kristýna Paulová
Optrons 25×100Rozsáhlá galaxie zasahující do celého zorného pole dalekohledu. Střed galaxie je velmi jasný. Kolem něj je velká mlhavá oblast zasahující do rozsáhlé oblasti kolem jádra galaxie. Tato oblast je eliptického tvaru. Mlhavá vnější část galaxie zasahuje i do prostoru kolem okolních hvězd, které ke galaxii nepatří.
kristyna-m45.png M45 – Plejády (OH, Tau)
Kristýna Paulová
Newton 150/750 – 30x (25mm plossl)Je to otevřená hvězdokupa. Hvězdy v ní jsou od sebe nerovnoměrně vzdáleny bez uspořádání. Jasnosti jednotlivých hvězd hvězd se od sebe výrazně liší. Vyskytují se jasné i slabé hvězdy.
kristyna-ngc7331.png NGC 7331 (G, Peg)
Kristýna Paulová
SCT 300/3000 – 210x (14mm UWA)Galaxie je spirální s poměrně jasným středem a hustou sítí ramen (podle osobního odhadu typu Sb). Galaxie je šikmo z boku. Střed galaxie je jasný, zcela jistě hvězdami velmi „nahuštěný“. Jednotlivá ramena od sebe nejdou zcela rozpoznat. Jsou jistě velice rozsáhlá, vzhledem k velikosti středu galaxie.
sasa-cr399.png Cr399 – Ramínko (OH*, Vul)
Alexandr Justin
Somet 25×100Tvarem připomíná ramínko na šaty. Dobře je vidět jen v dalekohledu, kde připomíná souhvězdí, ale je to otevřená hvězdokupa*.
sasa-m13.png M13 – Kulová hvězdokupa v Herkulovi (KH, Her)
Alexandr Justin
Newton 150/750 – 50x (15mm plossl)Je to mlhavý obláček, který kvůli přecházející oblačnosti nebyl moc dobře vidět. Uprostřed je světlejší, ale pak pomalu splývá s okolím. V blízkosti jsou dvě jasnější hvězdy.
sasa-m27.png M27 – Činka (PM, Vul)
Alexandr Justin
Newton 150/750 – 50x (15mm plossl)Planetární mlhovina, tvarem mi připomíná ohryzek, ale říká se jí Činka.
martin-cr399.png Cr399 – Ramínko (OH*, Vul)
Martin Brada
Optrons 25×100Velice výrazné a jasné seskupení hvězd, nejvýraznějších 10 hvězd připomíná tvarem ramínko na šaty.
michal-ngc1.png NGC 1 (G, Peg)
Michal Bareš
SCT 300/3000 – 75x, 210x (40mm SWA, 14mm UWA)První objekt NGC katalogu (což je jediná věc, kterou je tato galaxie z pohledu amatéra zajímavá). Poněkud slabší mlhavá skvrnka 13.magnitudy o velikosti zhruba 2′, zřetelně protažená, se středovým zjasněním a slabou vnější oblastí. Blízkou galaxii NGC 2 jsem nespatřil, ačkoliv se nalézala v zorném poli a měla by být v dosahu dalekohledu. Pozorování bylo asi po minutě přerušeno oblačností, takže jsem neměl čas na podrobnější zkoumání objektu a jeho okolí a kresba je spíše orientační. Celé pozorování včetně přípravy techniky trvalo pouhých 15 minut (od otevření bedny s dalekohledem do zakrytí zorného pole oblačností).
michal-mayallII.png G1 / Mayall II (KH, And)
Michal Bareš
SCT 300/3000 – 75x, 200x, 333x (40mm SWA, 15mm + 9mm plossl) – MHV 6,4mag – seeing 7/10Jedná se o 13,7mag kulovou hvězdokupu patřící do galaxie M31, od jejíhož centra je vzdálená zhruba 170 000 světelných let. Je to zřejmě nejsvítivější kulová hvězdokupa Místní skupiny galaxií.
Nalezení objektu bylo poněkud komplikované (obraz v dalekohledu byl vůči vyhledávací mapce stranově převrácený, bylo nutné orientovat se podle relativně slabých hvězd v malém zorném poli hlavního dalekohledu, pozorování neustále narušoval velmi silný spad rosy, mlžení veškeré optiky a problémy s pohonem montáže). Plošný charakter objektu je díky dobrému seeingu bezpečně rozeznatelný již při zvětšení 200x, kdy je jasně odlišitelná od dvou blízkých hvězd 14.magnitudy, s nimiž tvoří rovnoramenný trojúhelník. Při zvětšení 330x je zcela evidentní, že se jedná o nehvězdný objekt. Jeví se jako slabá mlhavá skvrnku bez detailů o velikosti zhruba 10“. Je rozeznatelná koncentrace směrem k jasnému středu. Elipticita a orientace není pozorovatelná. Patrně nejnáročnější objekt pozorovaný v rámci naší skupiny. Nejslabší zakreslené hvězdy jsou zhruba 15. magnitudy.

* – Cr399 není podle současných měření otevřenou hvězdokupou, ale náhodným seskupením hvězd.