Pozorování proměnných hvězd na Letním astronomickém praktiku 2006

V době od 14. do 27. srpna 2006 se v Bažantnici u Plzně opět uskutečnilo Letní astronomické praktikum známé jako Expedice. Letošní akce byla o 2 dny delší než Expedice 2005, takže teoretický počet jasných nocí nabyl čísla 13, ve skutečnosti bylo možné pozorovat pouze 3 noci. Počet pozorovatelů proměnných zákrytových dvojhvězd byl téměř stejný jako v předchozích letech, kromě zkušenějších se zde objevili i noví amatérští pozorovatelé.

Následující den probíhalo zpracování a vyhodnocení napozorovaných dat. Začátečníci si měli možnost vyzkoušet, jak probíhalo zpracování pozorování v dobách, kdy nebyla ještě běžně dostupná výpočetní technika. Po „papírovém“ zpracování došlo k přepisu napozorovaných dat do počítače a k určení minima jasnosti pomocí programu od Ing. Jiřího Poláka Protokol_24.

V níže uvedených tabulkách jsou uvedena všechna pozorování, ze kterých bylo možné určit časy minim jasností. V posledním řádku každé tabulky naleznete předpověď daného minima, kterou jsme získali pomocí programu Predpoved od Ing. Jiřího Poláka. Všechny uvedené časy jsou ve světovém čase (UT).

Noc 15/16.8.2006
Pozorovatel BH Dra
Rottenborn Michal 22:50
Předpověď 23:15
Noc 18/19.8.2006
Pozorovatel BN Peg BG Peg SZ Her UZ Dra
Machoň Miloslav 23:06 21:24 23:39
Mendlín Rostislav 22:00
Rottenborn Michal 21:57
Suchý Jakub 23:24 23:29 22:21
Štemberová Oldřiška 0:10
Předpověď 22:23 22:57 21:32 23:53
Noc 23/24.8.2006
Pozorovatel BN Peg V477 Cyg
Bufka Radim 22:00
Machoň Miloslav 22:15 0:01
Minář Jiří 22:17
Rottenborn Michal 21:55 0:05
Suchý Jakub 22:56 0:29
Předpověď: 22:13 0:12

Souhrnné výsledky:

Noc Počet pozorovatelů Počet hvězd
15/16.8.2006 1 1
18/19.8.2006 5 4
23/24.8.2006 5 5
Pozorovatel Počet napozorovaných minim
Bufka Radim 1
Machoň Miloslav 5
Medlín Rostislav 1
Minář Jiří 1
Rotteborn Michal 4
Suchý Jakub 5
Štemberová Oldřiška 1