Pastýř (Bootes, Boo)

Toto je 7. článek z 54 ze série Souhvězdí a mytologie

PastýřV pověsti se praví, jak chudého pastýře oloupili bratři o stádečko volů a ten se pak jako žebrák toulal světem. Na svých cestách viděl těžký život rolníků, kteří museli tvrdě pracovat, aby získali obživu pro sebe a své rodiny. Chtěl jim pomoci a přemýšlel, jak práci ulehčit. Vyrobil první pluh tažený zvířaty a tím přenesl tíhu práce na silné voly zapřažené do pluhu. Zbavil tak lidi odvěké dřiny. Za jeho pomoc lidem ho Zeus zvěčnil na obloze v podobě souhvězdí Honáka.

Staří Čechové přirovnávali toto souhvězdí jarní oblohy k Přemyslu Oráči, zatímco v řecké tradici byl pastýř synem bohů.

Souhvězdí najdeme na jarní a letní obloze mezi Herkulem a Pannou. Výraznou hvězdou je Arkturus, který je nejjasnější hvězdou severní hvězdné oblohy. Jméno Arkturus představuje „lovce hledícího na medvěda“. Jasnost hvězdy je -0,05 mag, vzdálenost 35 světelných roků a představuje jednu z nejbližších oranžových obřích hvězd. Její průměr je 27krát větší než sluneční a je asi 115krát svítivější než Slunce. Arkturus má zvlášť výrazný vlastní pohyb, 2,28 úhlové vteřiny za rok. Za 1570 roků urazil tedy na nebeské sféře dráhu jednoho stupně.

Navigace v sérii<< Blíženci (Gemini, Gem)Herkules (Hercules, Her) >>