Tip na květen (2) – Dvě jarní kupy galaxií

Na scénu, nyní, po přechodu na „letní“ čas, až pozdního večerního nebe se dostává velice zajímavá část oblohy, kterou by bylo škoda si nechat ujít. Souhvězdí Lva, Panny a Vlasu Bereniky jsou totiž plná více či méně jasných galaxií.

Tyto vzdálené objekty jarního nebe astronomové rozčlenili do dvou velkých celků, nazývaných kupa galaxií Coma (odvozené od pojmenování souhvězdí Coma Berenices) a kupa galaxií v souhvězdí Panny. 

Kupa Coma obsahuje přes 1000 identifikovaných galaxií, které zasahují převážně do souhvězdí Vlasů Bereniky a Lva. Střední vzdálenost kupy od Země je 321 milionů světelných let. Deset nejjasnějších spirálních galaxií má zdánlivé jasnosti 12 – 14 mag. Centrální oblasti dominují dvě superobří eliptické galaxie: NGC 4874 a NGC 4889. Rozsáhlý útvar se nachází v okruhu několika stupňů od severního galaktického pólu. Většina členů kupy, kteří tvoří její centrální část, jsou eliptické galaxie. Pouze na okraji se nachází několik mladších spirálních galaxií.

Kupa galaxií v Panně obsahuje okolo 1300 známých galaxií. Odhaduje se však, že jejich celkový počet by mohl dosahovat až 2000. Útvar tvoří jádro tzv. Místní nadkupy galaxií, do níž patří i naše Mléčná dráha. Rozlehlý systém se nachází ve vzdálenosti 60 milionů světelných let. Charles Messier do svého katalogu zařadil 16 nejjasnějších s čísly 49, 58, 59, 60, 61, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 99 a 100. Asi tři čtvrtiny galaxií v kupě jsou spirální, většina zbylých připadá na galaxie eliptické a jen malá část je nepravidelných. I v tomto případě tvoří spirální galaxie okraj kupy, zatímco eliptické jsou soustředěny v jejím středu.

Jarní noční obloha je tak velkou výzvou především pro astrofotografy, kterým se nabízí nepřeberné množství cílů pro jejich záběry. Že to jde, dokládá připojený (invertovaný) snímek, pořízený automatickým dalekohledem Vespera 2, večer 28. 3. při složené expozici 7 minut (42 x 10 s). Nejjasnějšími objekty jsou u středu M 86 a M 84. V levém dolním rohu svítí M 87. Objektů NGC jsem na snímku napočítal sedmnáct a z IC katalogu další čtyři.