Meteory – Jak jsme pozorovali

V následující tabulce a grafech jsou uvedeny celkové výsledky plzeňské pozorovací skupiny za posledních 32 let. V jednotlivých sloupcích je uveden celkový počet meteorů, pozorovacích nocí, napozorovaného času a počet pozorovatelů.

Srovnání let 1992 – 2023

Roky Meteory Noci Čas pozorování Pozorovatelé
1992 1 264 43 není k dispozici 11
1993 5 577 115 není k dispozici 20
1994 3 095 117 20 157 min 28
1995 3 861 152 23 096 min 25
1996 1 764 57 11 065 min 19
1997 3 675 73 13 340 min 16
1998 405 28 3 446 min 8
1999 123 7 770 min 3
2000 538 26 3 513 min 10
2001 554 28 3 320 min 8
2002 158 11 1 263 min 5
2003 302 15 2 088 min 7
2004 882 37 5 915 min 19
2005 721 31 3 562 min 13
2006 475 20 3 883 min 11
2007 3 428 48 9 259 min 20
2008 798 30 6 686 min 9
2009 1 459 60 10 276 min 24
2010 1 960 44 6 971 min 19
2011 652 24 3 378 min 12
2012 3 947 51 8 706 min 18
2013 1 285 32 4 901 min 17
2014 881 29 4 245 min 12
2015 2 483 48 6 901 min 18
2016 1 957 48 6 705 min 15
2017 926 22 3 460 min 12
2018 5 066 81 13 359 min 19
2019 627 26 2 960 min 13
2020 1 892 51 7 664 min 19
2021 3 370 93 11 196 min 25
2022 1 716 47 6 720 min 20
2023 1 942 50 6 828 min 21