Tip na prosinec – Mars na obloze couvá

Mars se na přelomu letošního léta a podzimu zvolna plížil od západu na východ mezi stálicemi souhvězdí Býka. Toto tvrzení platilo ale pouze do samého závěru října. Počínaje datem 30. 10. 2022 se kurz obrátil. Nyní se planeta pohybuje na západ. Astronomové tomu říkají „retrográdní pohyb“. Retrográdní neboli zpětný pohyb u vnějších planet je neklamným znamením toho, že se Země a daná planeta (v našem případě Mars) blíží na svých drahách kolem Slunce k vzájemnému blízkému setkání. Jedná se tak současně o období nejpříznivějších pozorovacích podmínek daného objektu.

Jakou smyčku nám v průběhu přelomu podzimu a zimy na obloze Mars vykreslí, je možné si prohlédnout na připojeném obrázku. Celé představení se odehraje v souhvězdí Býka. V něm se rudá planeta nachází už od začátku srpna letošního roku.

Jak je patrné z mapy, od začátku srpna 2022 tři měsíce Mars spořádaně putoval mezi hvězdami východním směrem a současně se s celou oblohou postupně dostával z ranního úsvitového nebe na oblohu druhé poloviny noci. Nyní si jej už začneme užívat v nejpříhodnější pozici, prakticky po celou noc. Již celý měsíc na své pouti mezi hvězdami, symbolizujícími rohy nebeského Býka, couvá směrem k západu a tento směr mu vydrží téměř až do poloviny ledna následujícího roku (12. ledna 2023). Poté už zase nabere směr na východ a se závěrem zimy se přesune do dalšího souhvězdí zvěrokruhu – Blíženců. Čím dál více se také bude posouvat na večerní oblohu.

 Na první pohled se takto chaotický pohyb planety může zdát být naprosto nelogický. Opak je ale pravdou. Jedná se o zákonitost, týkající se všech vnějších planet a vysvětlením je součet pohybu oběžnice s pohybem naší Země. Nejlépe je možné si situaci ukázat dalším obrázkem.

Země, která se po oběžné dráze kolem Slunce úhlově vždy pohybuje rychleji než kterákoli vnější planeta, se v okamžiku opozice se Sluncem dostává před ní. Právě to vede k retrográdnímu pohybu a vykreslení zmíněné smyčky na hvězdném pozadí.

Z našeho pohledu je důležitá zmínka „v okamžiku opozice“. Jasně z toho vyplývá, že retrográdní pohyb je neoddělitelně spojen s optimálními pozorovacími pod-mínkami. Za prvé je planeta při pohledu ze Země na opačné straně od Slunce, což znamená, že vychází v čase západu naší denní hvězdy, je pozorovatelná po celou noc a zapadá až s východem Slunce. Současně ale také platí, že v období opozice je vnější planeta nejblíže Zemi a tím pádem také má zdánlivě největší úhlový průměr. Jak výrazně se nadcházející opozice Marsu projeví na jeho pozorovatelné velikosti, je dobře patrné z obrázku níže.

Pro období mezi 11. květnem 2022 až 11. dubnem 2023 se v polovině tohoto časového intervalu zdánlivá velikost Marsu téměř ztrojnásobí, aby na závěr opět klesla na výchozí hodnotu. Číselné vyjádření těchto změn naleznete v obrázku ve druhém řádku pod datumy. Mars se nejblíže Zemi dostane ve čtvrtek 1. prosince 2022 ve 3 hodiny SEČ. Vzdálenost planet bude 0,544 au, což odpovídá vzdálenosti 81,5 milionu km.  Z obrázku, respektive dat, která jsou v něm uvedena, lze objevit i další příznivou okolnost nadcházející opozice. Třetí řádek totiž obsahuje údaje o deklinaci Marsu. A ta velice příjemně narůstá do kladných hodnot. Pro pozorovatele na severní polokouli to znamená, že planeta bude právě v nejpříhodnějším období kulminovat vysoko nad jižním obzorem. U nás, ve střední Evropě, se Mars bude dostávat až 65° nad jižní obzor.

K radosti pozorovatelů ale nebude chybět ani pověstná třešnička na dortu. Hned tři zajímavé astronomické události jsou totiž spojeny s datem 8. prosince 2022. Na tento den připadá úplněk Měsíce. V 5:08 SEČ bude stát náš nebeský průvodce přesně na opačné straně oblohy než Slunce a při pohledu ze Země tak bude osvícen jeho kompletní povrch přivrácený k naší planetě. Druhou zajímavostí druhého prosincového čtvrtku je průchod Marsu opozicí se Sluncem. K tomu dojde jen o dvě hodiny později, kolem 7. hod SEČ. I Mars se tedy ocitne na opačné straně oblohy než Slunce. Výše uvedené informace vedou k jedinému závěru. Obě tělesa se musí nacházet na hodně podobné rektascenzi, takže budou v projekci na hvězdné pozadí jistě blízko sebe. A právě to je tou třetí a nejúžasnější událostí. Mars a Měsíc totiž nebudou blízko sebe pouze s ohledem na rektascenzi, ale i na deklinaci. Závěr může být jediný. Čeká nás zákryt Marsu Měsícem.

Na připojeném obrázku je zřejmé, odkud bude úkaz možné pozorovat. Začátek bude pozorovatelný v odpoledních hodinách, ještě před západem Slunce v severní části Tichého oceánu. Předtím, než se viditelnost úkazu přesune na západní pobřeží Severní Ameriky, Slunce zapadne a zákryt bude pozorovatelný stále výš a výš nad východním obzorem. Již v pozdních nočních hodinách se zákrytu dočkají zájemci na východě Kanady a už kolem místní půlnoci v Grónsku a severním Atlantiku. Ve druhé polovině noci se dočká i Evropa. Střední část našeho kontinentu si úkaz užije až na samém konci noci, s Marsem už klesajícím nad západní horizont. A celé představení skonči již za pokročilého svítání, respektive s ranním Sluncem nad obzorem v Rusku, na Balkáně a východní části Středozemního moře.

Jak bude úkaz viditelný z našeho území, nám nejlépe sdělí připojená tabulka vytvořená v programu Occult. Údaje jsou zpracovány pro rokycanskou hvězdárnu, ale uvedené hodnoty se výrazně nebudou lišit ani pro další místa České republiky.

Co tedy pro nás z tabulky vyplývá? Nejzajímavější jsou samozřejmě časy vstupu a výstupu Marsu u okraje Měsíce. Vzhledem k tomu, že předpověď je uváděna ve světovém čase, je nutno přičíst jednu hodinu. Vstup kotoučku planety nastává po přepočtu ve 6:04:43,7 SEČ. Časový údaj se ale vztahuje ke středu disku, o němž ale víme, že má zdánlivý průměr 17,2″. Takže ke kontaktu okraje Měsíce s okrajem planety dojde o trochu dříve. Udávaný čas je 6:04:28. Tedy o necelých 16 s. Stejně dlouho také bude trvat, než se za okraj Měsíce schová kotouček planety celý. Dvojice objektů bude v čase vstupu 17° vysoko nad západoseverozápadem (A=288°). Krátce před začátkem zákrytu uvidíme, jak se Měsíc a planeta přibližují a dotknou se vzájemně téměř přesně středy svého východního (Měsíc), respektive západního (Mars) okraje. Situaci ukazuje obrázek. O padesát pět minut později se dočkáme výstupu Marsu zpoza západního okraje Měsíce. Přesný okamžik je spočten na 6:59:45,8 SEČ. S ohledem na průměr planety ji opět samozřejmě spatříme o přibližně 25 s dříve. Při výstupu nám už bude situaci trochu komplikovat Slunce, které bude už jen 8° pod obzorem. Problém může být i malá výška dvojice nad horizontem (h=9°; A=298°). Již pokročilé svítání ale na druhou stranu ubere na jasu úplňkového Měsíce, což paradoxně přispěje ke zlepšení možnosti všimnout si u osvětleného okraje vystupujícího Marsu.

 Mars se nám tedy v prosinci předvede v plné své kráse a 8. 12. se navíc postará o zajímavé nebeské představení společně s Měsícem. Určitě si tyto úkazy nenechte ujít!