Tip na listopad – Přinesou Tauridy déšť bolidů?

Na přelomu října a listopadu se každoročně astronomové těší na dvojitý meteorický roj Taurid. Jižní Tauridy jsou aktivní v dlouhém intervalu mezi 10. zářím a 20. listopadem s tím, že maxima činnosti dosahují kolem 5. listopadu. Pro letošní rok je maximum předpověděno na 18 hod UT. Severní Tauridy se vyskytují v ještě delším období mezi 13. říjnem až 2. prosincem. Maximum bylo spočteno na večerní hodiny 12. listopadu (18 hod UT). Oba uvedené vrcholy aktivity ale obecně nejsou nijak ostré. Pokud navíc vezmeme v úvahu, že maximální frekvence obou rojů dosahují hodnot kolem 5 meteorů za hodinu, nejedná se ani při jejich překryvu v první listopadové dekádě o žádný šlágr.

To, čím se Tauridy pro astronomy v posledních letech stávají čím dál více zajímavými, je něco jiného. Jedná se totiž ve většině případů o velice pomalé a často hodně jasné meteory, které v mnoha případech splňují i kritéria bolidů. Není vyloučeno, že se nějaká taková „přeháňka“, produkující mimořádně jasné ohnivé koule protínající naši oblohu, neobjeví i letos.

Existují indicie, že periodicita zvýšeného výskytu bolidů v rámci aktivity rojů Taurid má přibližně sedmiletý interval. Zvýšený výskyt jasných meteorů astronomové pozorovali v letech 2008 a pak v roce 2015. Proto se nabízí, že letošní přelom října a listopadu by mohl být opět zajímavý.

S ohledem na výskyt bolidů ale můžeme klidně výše uvedené okamžiky vrcholů aktivity obou větví roje nechat bez větší pozornosti. Jak už bylo řečeno, rozprostření roje v čase je velmi široké. Důležitější se jeví skutečnost, že oba roje se na přelomu října a listopadu vzájemně překrývají, takže jejich meteorů uvidíme pravděpodobně více. Dalším důležitým faktorem při sledování Taurid je pozice radiantu. Ten v našem případě s pozorovateli velice dobře spolupracuje. Souhvězdí Býka vychází již ve večerních hodinách a vrcholí vysoko na jihu krátce po místní půlnoci. Poslední okolností, která významně vstupuje do sledování meteorů, je Měsíc. Ten se do novu dostane 25. října, a proto je možné jen doporučit nečekat s pozorováním až do termínů maxim obou větví roje, ale pustit se do sledování oblohy již na konci října. Leč nenechte se odradit ani listopadovým úplňkem (9. 11. 2022). Bolidy nám neschová ani ten.