Do třetice všeho dobrého?

Morellet jsme nechytili, Jody nám zhatilo počasí, pojďte chytit 2005 UQ513! V minulém a předminulém Zákrytovém zpravodaji jste si mohli přečíst výzvu ke sledování zákrytů jasných hvězd planetkami Morellet a Jody. V prvním případě se planetka prosmykla naší sítí a žádný z pozorovatelů, kteří reagovali na naši výzvu, zákryt nezachytil. V říjnu našemu snažení nebylo nakloněno počasí a zatažená obloha prakticky nad celým Českem sledování vůbec neumožnila. Zbývá nám tedy ještě třetí pokus, jak se říká „do třetice všeho dobrého“.
Tentokrát by, na rozdíl od předchozích dvou případů, měl být úlovek podstatně pravděpodobnější. V neděli 28. listopadu 2021 večer, krátce před 19. hodinou SEČ (17:57 UT), hvězdu UCAC4 622-002689 o vizuální jasnosti 9.3 mag, nacházející se v souhvězdí Andromedy, zakryje obří transneptunická planetka (202421) 2005 UQ513. Jedná se o klasický objekt Kuiperova pásu, pro které astronomové používají také označení cubewano. Planetku objevili 21. října 2005 M. E. Brown, D. L. Rabinowitz a C. A. Trujillo. Dráhu následně upřesnilo i nalezení řady předobjevových snímků, přičemž nejmladší je již z roku 1990. Dráha planetky je charakterizována odsluním ve vzdálenosti 49.7 au a přísluním 36.7 au. Oběžná doba pak činí 283.95 roků. Výše uvedené parametry mají spojitost s jedinou nepříjemnou skutečností úkazu – ne zcela přesnou predikcí dráhy. Naopak, povzbudivý je předpokládaný průměr transneptunu. Popisem obří je míněna hodnota 631 ±12 km, která má následně vliv na šíři stínu protínajícího zemský povrch.
Vlastní parametry zákrytu jsou opravdu velice příznivé. Z hlavních je nutné zmínit trvání zákrytu na centrální linii 30.4 s. Pokles jasnosti v okamžiku úkazu je 11.5 mag. Planetka sama má totiž, s ohledem na svoji vzdálenost od Slunce, jas pouhých 20.8 mag. Zmizení hvězdy proto bude absolutní a jednoznačné. Setkání neviditelného transneptunu a hvězdy se odehraje při sledování ze střední Evropy vysoko na nebi v azimutu A = 120° (JV) a výšce h = 66°. Slunce bude v čase zákrytu již hluboko pod obzorem (h = -26°) a rušit svou přítomností nebude ani Měsíc (h = -43°). Kompletní údaje o všech hlavních parametrech zákrytu, včetně grafického znázornění dráhy stínu po zemském povrchu, obsahuje připojený obrázek. Jedná se o předpověď převzatou z ITALOccult Events, která byla naposledy upřesněna 23. 10. 2021.
Tou nejlepší zprávou je ale šíře pásu stínu, která bude 679 km. To znamená, že oblast zákrytu zasahuje větší část Finska, všechny tři pobaltské státy, celé Polsko, téměř kompletní Slovensko, západ Maďarska, celé Česko, prakticky celé Rakousko, východ Německa a celý sever Itálie.
Již v tuto chvíli, tedy téměř měsíc před úkazem, je k jeho sledování přihlášeno 18 astronomů z celé Evropy. Je příjemné konstatovat, že nejvíce pozorovatelů je už nyní z Česka (6). Druhé největší zastoupení má Polsko (5), následují dva pozorovatelé v Německu a zatím pouze po jednom z Belgie, Itálie, Nizozemska, Slovenska a Španělska. Věřím, že se uvedená čísla budou ještě navyšovat. Bylo by velkou smůlou, pokud by se ani tentokrát nepovedlo takto exotický objekt chytit. Doufám, že k tomu přispějete i vy! 
Na úplný závěr ještě vyhledávací mapka zpracovaná v programu C2A. V levém horním rohu naleznete jasnou hvězdu Mirach (beta And) s jasností 2.1 mag. Hodně štěstí na lovu!