Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Tip na duben (2) – Lyridy

Jaro je každoročně obdobím, v němž se vyskytuje minimum bohatších meteorických rojů. Výjimkou jsou dubnové Lyridy. Zejména v časných předúsvitových hodinách, kdy souhvězdí Lyry vrcholí nad jihem, bývá možnost spatřit větší počet rojových meteorů a bonusem je i výskyt bolidů. Obvyklá frekvence v maximu dosahuje 20 meteorů za hodinu, ale výjimečně stoupá i k několikanásobku této hodnoty.

Mateřským objektem roje je periodická kometa C/1861 G1 Thatcher, kterou objevil 4. dubna roku 1861 americký profesor a astronom Albert E. Thatcher. Vlasatice se ke Slunci vrací každých 415 let. Zajímavostí je, že kometu našel přímo z New Yorku. Důvod byl ten, že elektrifikace velkoměsta začala až podstatně později.

Zatímco na Thatcherovu kometu budou muset pozemšťané čekat až do roku 2276, meteory z jejího prachu, uvolněném při průletech kolem Slunce, nám ji připomínají každoročně.

Samotný roj je sice nevýrazný. Při obvyklé frekvenci okolo 15 až 20 meteorů za hodinu přiláká spíš skalní nadšence. Avšak díky gravitačním poruchám proudu meteoroidů – částic uvolněných z kometárního jádra – se nepravidelně může frekvence na krátkou dobu zvýšit až desetinásobně. Vyloučit to nelze ani letos, byť to není příliš pravděpodobné, frekvence by mohla na krátko vystoupat až k 90 meteorům za hodinu. Z minulosti jsou známy ještě silnější maxima; patrně nejvýraznější nastalo v roce 1803. Při něm americký novinář popisoval, že viděl padat hvězdu, kamkoliv se zrovna podíval. Frekvence tehdy nejspíše přesáhla úctyhodných 600 meteorů za hodinu.

Lyridy dosáhnou svého ostrého vrcholu po poledni 22. dubna. Pro Evropu z toho vyplývá, že nejoptimálnějším časem pro jejich sledování bude časné čtvrteční ráno (22. 4. astronomické svítání začíná před 4. hodinou SELČ), případně ještě noc z 22. na 23. dubna. Optimální čas nastává vždy po půlnoci, respektive před začátkem svítání, kdy se radiant dostává nejvýš nad obzor na jihovýchodě. Kumulaci pozorovacích časů po půlnoci ctí letos i Měsíc ve fázi krátce po první čtvrti. Tmavou oblohu bude ve dnech kolem maxima rušit jen v méně zajímavé první polovině noci.

K pozorování si vyberte stanoviště s co nejtmavší oblohou a širokým výhledem. A nezapomeňte také na teplé oblečení, dubnové noci, natož pak rána, bývají hodně chladná. Jasnou oblohu a pěkný zážitek.