Blízkozemní planetka Apophis

Blízkozemní planetka (99942) Apophis je mediálně známé, potenciálně nebezpečné těleso, které se každý rok přibližuje k Zemi. Planetka byla objevena v roce 2004 na observatoři Kitt Peak v Arizoně a od té doby je pravidelně sledována a zpřesňována její dráha. K nejtěsnějšímu průletu planetky kolem Země by mělo dojít 13.4.2029, kdy bude prolétat cca 35 – 38 tisíc kilometrů od Země (zhruba ve vzdálenosti oběhu geostacionárních družic). Při velikosti 450m x 170m a hmotnosti 60 milionů tun by případný střet se Zemí měl katastrofický účinek. Ke střetu ale nedojde (po upřesněních dráhy kleslo riziko srážky na desetistuňové škále Turínské stupnice ze 4 na 0) a my budeme moci okem pozorovat jasnou (3 mag.) „hvězdičku“ pohybující se pomalu mezi hvězdami. Letošní přiblížení (5.března) bylo naproti tomu velmi vzdálené – 17 milionů km a planetka byla poměrně slabá (16 mag.).

Fotografie našimi přístroji:

Datum: 7.3.2021 20:12 UT
CCD: QHY 174 GPS
Newton 300/1200mm
Expozice: 50 x 20 s
Zpracování: SIPS
Stanoviště: Plzeň
Podmínky: dobré, 0°C
Autor: J. Polák

Další zpracování: hvězdy bodové / hvězdy i planetka bodová

Zajímavější než samotný snímek je video poskládané z 212 jednotlivých snímků. Video je proti skutečnosti 500x zrychlené (skutečná doba snímání byla 70 minut). Dalekohled byl na azimutální montáži (proto je vidět natáčení zorného pole).

Chtěli byste Apophis „vidět“ už letos?

Vzhledem k „jasnosti“ planetky byste pro její přímé spatření potřebovali dalekohled o průměru objektivu někde kolem půl metru. Existuje ale jedna možnost nepřímá – zákryt hvězdy planetkou. Pokud ve správný okamžik, na správném místě (pozor na nepřesnost předpovědi) namíříte dalekohled na správnou hvězdu, může se vám stát, že hvězda zhasne a opět se objeví. V tu chvíli vlastně „zahlédnete“ planetku, i když je její jasnost mizivá.
Jednu takovou možnost budeme mít ve čtvrtek 11. března  ve 20 hodin 17 minut světového času, kdy by Apophis na krátkou dobu (asi 0,035 sekundy!) měla zakrýt hvězdu s jasností 9,3 magnitudy v souhvězdí Hydry.  Bude se jednat o kraťoučké bliknutí, které bude pouhým okem před dalekohled obtížně postřehnutelné. Lepší je v tomto případě pokusit se celý jev zachytit na video, nebo podobným způsobem. Všechny potřebné informace včetně vhodných míst pro pozorování jsou k dispozici na stránkách projektu LuckyStar, který se předpovědím zákrytů hvězd planetkami systematicky věnuje dlouhodobě.
Problémem bude pravděpodobně počasí (špatná předpověď) a také momentálně platný zákaz cestování mezi okresy. Za pozorováním se tak, kromě místních, mohou pravděpodobně vydat jen astronomové – ti totiž „jedou do práce“…