Pojeďte po hvězdárnách!

Již v 90. letech minulého století vznikla tradice, že Hvězdárna v Rokycanech (dnes Hvězdárna v Rokycanech a Plzni) každoročně na začátku prázdnin připravuje pro členy kroužků a zájemce o astronomii výjezd po hvězdárnách a dalších zajímavostech. Nejinak je tomu i letos.
Za cíl naší cesty jsme, v doznívající koronavirové krizi, zvolili návštěvu blízkých středních Čech. V sobotu 4. července dopoledne se účastníci zastaví na hvězdárně v Sedlčanech. Další cesta nás zavede na nedalekou rozhlednu Drahoušek. Odpoledne nás čeká neastronomická prohlídka zámku Konopiště a jeho zahrad.

Následující den (5. července) bude věnován návštěvě naší největší hvězdárny – Astronomickému ústavu AV v Ondřejově. To bude ale náplň až nedělního odpoledne. Dopoledne si projdeme cestou z Mirošovic do Ondřejova naučnou stezku Pohádkové Hrusice. V případě nepříznivého počasí bychom využili dopravu auty a namísto procházky navštívili Ladovo muzeum v Hrusicích, případně nedaleký zámek Berchtold nabízející výstavu bankovek, starých map, poštovních známek a mysliveckých trofejí.
Poslední den naší cesty, volné pondělí 6. července, se přesuneme do Prahy. Navštívit bychom měli postupně všechny tři objekty pražského Planeta, jak si nyní říká Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy. Postupně by se jednalo o hvězdárnu v Ďáblicích, planetárium a Hvězdárnu Petřín.
Výše uvedený program lze dle časových možností doplňovat podle zájmu účastníků. Doprava bude obdobně jako v předešlých letech vlastními vozy, které doplní služební vůz hvězdárny. Během tří dnů najedeme 320 až 350 km (s ohledem na nedělní dopolední počasí). Ubytování je rezervováno v obci Mirošovice (Hotel U císaře). Cena za noc je cca 500,- Kč včetně snídaně.
Na akci je nutno se co nejdříve, nejlépe do pátku 12. června,  přihlásit na mail hvězdárny (hvezdarna@hvr.cz), aby bylo možné s dostatečným předstihem zajistit především ubytování. Současně bude vhodné domlouvat se s řidiči na vytížení aut u účastníků bez vlastní dopravy. Pro dotazy využijte výše uvedený mail. Těším se na společnou cestu za hvězdami!