Pozorování jižních souhvězdí na La Palmě

La PalmaLa Palma je jeden z Kanárských ostrovů, asi 400 km vzdálený od Afriky. Patří mezi nejlepší astronomická stanoviště na světě. Pro návštěvníky je La Palma známa především velmi příjemným klimatem. Slunce a ideální teplota na turistiku bez otravného hmyzu jsou hlavními lákadly této destinace. Pozorovací stanoviště se nachází na vrcholku široké kaldery v nadmořské výšce 2400m. Byl jsem zvědav, co nového je možné odtud spatřit. Na Kanárských ostrovech jsme byli v červnu. V té době kulminuje střed Mléčné dráhy. Proti ČR jsme byli o více než 20° jižněji. Počítačové planetárium sice ukáže, která souhvězdí vychází nad obzor. S čím jsem ale nepočítal byla viditelnost až k obzoru. Zatímco u nás začíná být vše, co je níže než 20° zeslabováno atmosférou a objekty pod 10° již prakticky nejdou pozorovat, na Kanárech byla obloha do 5° naprosto perfektní a jasnější hvězdy byly očima viditelné až k obzoru.

Zkoušel jsem vyhledávat souhvězdí, která nejsou od nás pozorovatelná. A nemusí to být jen souhvězdí pod obzorem. U nás např. ze souhvězdí Štíra vidíme jen vrchní část, ze Střelce jsou zase vidět jen jasnější hvězdy. Na La Palmě jsou tyto souhvězdí viditelná v plné kráse. Kromě nich se ale objevují další, pro nás neznámá, ale přitom výrazná souhvězdí jako je Vlk (Lup) nebo Kentaur (Cen). S mapkou v ruce se podařilo dohledat i méně výrazná souhvězdí: Jižní koruna (CrA), Dalekohled (Tel), Oltář (Ara), Pravítko (Nor), Kružítko (Cir), Plachty (Vel), Vývěva (Ant), dokonce i 3 hlavní hvězdy z Jižního kříže (Cru).

V noci není poznat, kde končí obloha a kde začíná moře. Abych určil výšku zapadajících hvězd, pomohl jsem si sérií fotografií. Postupně, jak hvězda klesá k obzoru, se relativně zvyšuje její výška vlivem ohybu světla v nízkých vrstvách atmosféry a v určité výšce hvězda najednou zhasne. Přitom nedochází k výraznému zeslabování jasu. Hvězda prostě zapadne za obzor. Vypočtená výška zapadající hvězdy byla -20′ (20 úhlových minut pod nulovým horizontem).

Při této viditelnosti je možné snadno spatřit i Alfa Cen, naší druhou nejbližší hvězdu. Na snímku se jedná o nejjasnější hvězdu uprostřed spodního kraje (viz. mapka zobrazující stejný výsek oblohy). Vystupuje sice jen 20′ nad nulový horizont, ale je to hvězda poměrně jasná (0 mag.). Zajímavostí je barva hvězdy. Přestože se jedná o hvězdu žlutou (spektrální typ G2 stejně jako naše Slunce), tak díky nízké výšce vypadala výrazně červená. Stejně nezvykle červeně ale vypadala i zapadající Venuše. To jsou jevy z našich končin nepochopitelné.

Hvězdy na La Palma jsou viditelné až k obzoru. Alfa Cen je nejjasnější hvězda uprostřed spodního okraje.
Hvězdy na La Palma jsou viditelné až k obzoru. Alfa Cen je nejjasnější hvězda uprostřed spodního okraje. 

 

Alfa Cen A má blízkého průvodce Alfa Cen B (úhlová vzdálenost 3”, jasnost 1.3 mag.). Nám nejbližší hvězda Proxima Cen je naopak nezvykle daleko, celých 2.2° od centrální dvojhvězdy. Skutečná vzdálenost je 15000 AU (0.21 světelných let). Proxima se bohužel nachází ještě o 2° níže než Alfa a není tak z La Palmy pozorovatelná.