Pozorování geostacionárních družic

GeostacionarniDruzice_20181010_540

V našich zeměpisných šířkách nastává vždy kolem 3. března a 9. října období několika dnů, kdy výrazně zjasňují družice na geostacionární dráze. Slunce se dostává do pozice, kdy antény na družicích namířené kolmo k Zemi odrážejí sluneční paprsky přesně do naší polohy. Díky tom jinak velmi slabé družice (11–12 mag.) zjasní na několik minut až na 3-4 mag. a je možné je tak pozorovat i pouhým okem.

Jak hledat geostacionární družice?

Zjasněné družice nejdeme přímo na opačné straně oblohy, než se nachází Slunce, asi 7° pod rovníkem. Např. o půlnoci místního času se budou nacházet přímo na jihu ve výšce 33° nad obzorem. Nejsnadněji se družice neleznou v dalekohledu s větším zvětšením, kde lze snadno rozeznat pohyb hvězd. Geostacionární družice, na rozdíl od hvězd, stojí na stále stejném místě. Stačí projíždět dalekohledem oblohu poblíž vytipovaného místa a určitě nějakou družici objevíte. Někdy se podaří nalézt celou skupinu satelitů těsně vedle sebe. Některé družice mohou díky rotaci i blikat, některé mohou mít mírný vlastní pohyb ve vertikálním směru, většina ale bude vypadat jako nehybná tečka.
Pokud použijete dalekohled na paralaktické montáži, který automaticky sleduje hvězdy, budou hvězdy stát na místě, zatímco geostacionární družice se budou velmi pomalu (rychlostí 1° za 4 minuty) pohybovat zorným polem dalekohledu. Obraz v dalekohledu bude vypadat jako následující videa:

Postupný přelet 5 geostacionárních družic, jedna zjasňuje, jedna bliká (5x zrychleno)

 

Přelet skupiny 4 geostacionárních družic v reálném čase.

 

Jak vyfotografovat geostacionární družice?

Velmi snadné je geostacionární družice vyfotografovat. Potřebuje k tomu pouze fotoaparát umožňující dlouhé expozice a pevný stativ. Nejjednodušší je použít krátké ohnisko 20-50mm. Fotoaparát namíříte do míst, kde bude docházet ke zjasnění družic a necháte exponovat jeden snímek za druhým několik hodin. Vhodnou expozici musíte vyzkoušet podle zvolené clony a citlivosti (1-5 minut). Hvězdy se na jednotlivých snímcích protáhnou vlivem rotace Země v krátké úsečky, ale geostacionární družice zůstanou bodové. Když si budete jednotlivé snímky prohlížet, tak si všimnete bodů, které se na některých snímcích objevují a po několika minutách zase mizí. To jsou právě zjasněné geostacionární družice. Pokud snímky seskládáte na sebe, uvídíte celý pás geostacionárních družic. Z jednotlivých snímků je zajímavé vytvořit video, na kterém můžete sledovat oblast, kde družice zjasňují.

 

Technické informace:

Úvodní snímek byl složen z 58 snímků pořízených Canonem EOS 1100, F=20mm, expozice 3 minuty, ISO 800, clona 5.6.
Videa byla pořízena přes Newton 305/1212, Watec 120N+, expozice 0.64s
Pořízeno 10.10.2018 v Plzni.

 

Doporučené odkazy:
https://www.astro.cz/clanky/ostatni/nastava-jarni-obdobi-pozorovatelnosti-zablesku-geostacionarnich-druzic.html