Vyhodnocení soutěže na Dnech vědy a techniky v Plzni

Na Dnech vědy a techniky 2018 proběhla premiéra nové aktivity plzeňské pobočky Hvězdárny v Rokycanech a v Plzni – Stroopův test. Návštěvníci si mohli zkusit otestovat svoji pozornost.

Zájemci měli za úkol co nejrychleji a nejsprávněji přečíst barvu písmen daného slova. Pokud se soutěžící dopustil chyby (tj. přečtl špatně barvu), bylo mu uděleno 5 trestných sekund. Za oba dva dny si celkem vyzkoušelo tento test 40 odvážlivců.

 

Pořadí Jméno Čas Trest. sekund Výsledný čas
1. Pája Flajringrová 32.60 0 32.60
2. Miroslav Brechet 35.58 0 35.58
3. Patrik Zehle 36.27 0 36.27
4. Lucie Muzikářová 36.76 0 36.76
5. Jana Jiraková 33.95 5 38.95