Těsné přiblížení planetky 2013 TX68

Asteroids_passing_EarthPlanetka 2013 TX68 byla objevena 6. října 2013 v rámci projektu Catalina Sky Survey. Jednalo se o typickou blízkozemní planetku poměrně malých rozměrů – tedy malé jasnosti a poměrně rychlého pohybu. V takových případech proto není mnoho času na dostatek následných pozorování, protože planetka nejčastěji buď příliš rychle zeslábne a dostane se tak z dosahu přístrojů nebo se přesune na denní oblohu, tak jako tomu bylo v případě planetky 2013 TX68. V této době se přiblížila k Zemi na vzdálenost něco málo přes 2 milióny kilometrů, dosáhla v maximu jasnosti okolo 19 mag a v rámci třídenního pozorovacího oblouku (dobou mezi prvním a posledním astrometrickým měřením) bylo učiněno celkem 32 měření. To bohužel není příliš mnoho pro dostatečně přesné určení dráhových elementů a s rostoucím časem se samozřejmě rozdíl v předpovězené efemeridě a skutečné poloze tělesa na obloze čím dál více odlišuje. To je také důvod, proč je letošní průlet planetky okolo Země zatížen tak velkou nejistotou co se týče toho nejzajímavějšího kritéria pro nás – maximálního přiblížení. V současnosti je nejistota polohy planetky v době maximálního přiblížení velmi vysoká, osciluje mezi vzdáleností 15 milionů kilometrů na jedné straně a přibližně 20 000 km na straně druhé. Dle nominální předpovědi by se měla nejbližší vzdálenost pohybovat kolem 500 000 km (tedy asi 1,3 vzdálenosti Země-Měsíc) a k nejtěsnějšímu přiblížení k Zemi by mělo dojít v podvečerních hodinách v sobotu 5. března. Dle efemeridy by měla dosahovat jasnosti okolo 15 mag (což prakticky vylučuje spatření dalekohledem) a měla by být pro pozorovatele od nás velmi dobře pozorovatelná v průběhu celého podvečera a večera. V tomto případě by nebylo na přiblížení planetky 2013 TX68 nic zajímavého.

Mnohem zajímavější by byla ovšem situace, pokud by se vzdálenost nejtěsnějšího průletu výrazněji změnila (což se patrně s jistotou stane, ale je otázka do jaké míry a „na jakou stranu“). Pokud by, nutno ale jedním dechem dodat, že pravděpodobnost není vysoká, byla naplněna pro astronomy-pozorovatele nejpříznivější varianta velmi blízkého průletu, dostala by se planetka k Zemi blíže, než obíhají geostacionární družice. Navíc při odhadovaných velikostech planetky okolo 30 – 40 metrů by byla v příznivé poloze snadno pozorovatelná i malými astronomickými dalekohledy, i když o přesné jasnosti lze v tomto případě spekulovat.

I přes takto velkou nejistotu je ovšem naštěstí srážka s naší planetou vyloučena. Je otázkou, jak se změní po tomto přiblížení a upřesnění dráhy náš pohled na odhadované přiblížení v září 2017, kdy je pro tuto chvíli pravděpodobnost srážky s naší Zemí asi 1:260 miliónům. První pozorování planetky můžeme očekávat někdy na přelomu února a března a již ta by měla velmi rychle odpovědět na nejzajímavější otázku a to, jak těsné bude letošní přiblížení planetky 2013 TX68.

 

Čtěte také:

Průlet blízkozemního asteroidu 2015 TB145 kolem Země