Pozorování meteorů na Expedici 2015

Do protokolů zapisovatelé zaznamenali během sedmi pozorovacích nocí údaje o 2 860 meteorech, což je téměř přesně trojnásobek proti minulému ročníku. Je však také nutno poznamenat, že roku 2014 končila Expedice ještě před maximem Perseid a do sledování meteorů se zapojilo o šest pozorovatelů méně.

Začátek Expedice 2015 byl 10. srpna, v den, kdy končila aktivita jižních Piscid (PAU). O pět dní později, 15. srpna, pak ustala činnost dalšího slabého roje, Capricornid (CAP). Ostatní čtyři meteorické roje (Perseidy – PER, delta Aquaridy S – SDA, kappa Cygnidy – KCG a antihelionový zdroj – ANT) byly v činnosti po celou dobu trvání akce. Všechny noci se pozorovalo statistickou metodou, kdy byli pozorovatelé rozděleni do skupin a každá měla svého zapisovatele. Díky tomu nemuseli pozorovatelé přerušovat sledování oblohy, když potřebovali spatřené meteory zaznamenat.

První pozorování meteorů se uskutečnilo poněkud netradičně hned o první noci Expedice, 10./11. srpna. To se povede málokdy, většinou se buď nepozoruje kvůli nepřízni počasí, nebo se účastníci teprve seznamují s oblohou a ke sledování meteorů se nedostanou. Tentokrát však bylo nebe bez mráčku a na akci byli přítomni i zkušení pozorovatelé, takže nebyl důvod meteory nesledovat. Navíc do maxima již zbývaly jen tři dny a byla by škoda přijít o jejich zvýšenou frekvenci. Na hřiště vyrazily dvě skupiny meteorářů, obě čítající shodně po šesti členech. Dva pracovali jako zapisovatelé, zbytek se věnoval samotnému pozorování. Pozorovací podmínky byly dobré, zpočátku ještě trochu obtěžoval Měsíc na západě, ten ale poměrně brzy zmizel za korunami stromů a přestal rušit. Pozorování mohlo bezproblémově probíhat až do téměř tři čtvrtě na čtyři (všechny zde udávané časy jsou ve středoevropském letním čase – SELČ), pak už bylo kvůli světlající obloze ukončeno. Téměř polovina zaznamenaných meteorů byla hlášena jako sporadické, třetinu tvořily Perseidy, komplex rojů s radianty pod Pegasem (označován zkratkou DIV) byl zastoupen zhruba 15 % a posledních asi 8,5 % zbylo na kappa Cygnidy.

V následujících tabulkách naleznete pouze souhrnná data za jednotlivé noci. Jsou v nich zahrnuta všechna pozorování, i ta, která byla později kvůli nějakým nedostatkům z dalšího zpracování vyřazena. Pokud vás zajímají podrobné výsledky s rozlišením pozorovatelů, rojové příslušnosti a frekvencemi, najdete je na samostatné stránce.

Uváděné zkratky rojů: PER = Perseidy
DIV = sloučené Piscis Austrinidy (PAU – do 10. srpna), alfa Capricornidy
(CAP – do 15. srpna), jižní delta Aquaridy (SDA) a antihelionový roj (ANT)
KCG = kappa Cygnidy
SPO = sporadické meteory
Skupiny Pozorovatelé Zapisovatelé PER DIV KCG SPO Celkem
2 10 2 110 29,8 % 54 14,6 % 31 8,4 % 174 47,2 % 369

Následující noc (11./12. srpna) byla zpočátku oblačná, ale po půl jedné se nebe vyjasnilo a mohlo se pozorovat. V té době však byli ochotni se meteorům věnovat pouze dva pozorovatelé, takže výsledků je velmi málo. Také doba sledování oblohy nebyla dlouhá, v jednom případě 70 minut, v druhém dokonce jen 25 minut. Tuto noc již dominovaly Perseidy, tvořící téměř 60 % všech meteorů. Kappa Cygnidy a sporadické měly shodně bezmála 18 % a komplex DIV zbylých necelých 6 %.

Skupiny Pozorovatelé Zapisovatelé PER DIV KCG SPO Celkem
1 2 1 10 58,8 % 1 5,9 % 3 17,6 % 3 17,6 % 17

O další noci (12./13. srpna) mělo v ranních hodinách nastat maximum Perseid, takže všichni netrpělivě očekávali, zda bude možné pozorovat. Naštěstí žádná oblačnost nepřišla, takže poté, co se dostatečně setmělo, prakticky všichni účastníci Expedice 2015 se vydali na hřiště sledovat meteory. Bylo jich devatenáct a utvořili tři skupiny, u kterých se vystřídalo celkem pět zapisovatelů. Čtyři se věnovali pouze zapisování, jeden většinu noci pozoroval a k zapisovatelskému stolku zaskočil jen na půl hodiny. Počasí přálo celou noc a dalo se pozorovat až do ranních hodin. Pozorovatelé v součtu nahlásili údaje o více než 1 300 meteorech a jak se dalo očekávat, převážná většina z nich byly Perseidy. Tvořily téměř 80 % všech zachycených meteorů, sporadických bylo kolem 10 % a ostatní roje měly jen zhruba 5 %. Bohužel se objevilo i několik meteorů, u kterých nebyla určena rojová příslušnost, ale naštěstí se jednalo jen o ojedinělé případy.

Skupiny Pozorovatelé Zapisovatelé PER DIV KCG SPO Neurčené Celkem
3 15 5 1 045 79,8 % 65 5,0 % 55 4,2 % 136 10,4 % 8 0,6 % 1 309

I čtvrtá expediční noc (13./14. srpna) byla jasná a díky tomu si mohli účastníci Expedice 2015 připsat na konto nepřetržitou řadu čtyř pozorovacích nocí za sebou. I tentokrát byly sestaveny tři skupiny s celkem devatenácti členy, z toho tři zapisovali. Tuto noc se však pozorování neobešlo bez komplikací. Těsně před jednou hodinou noční se na oblohu nasunula oblačnost a pozorování muselo být přerušeno. Naštěstí to nebylo natrvalo a poté, co se mraky odsunuly, mohlo sledování meteorů pokračovat. Protože však kvůli tomu byly pozorovací intervaly o něco kratší a aktivita Perseid trochu zeslábla, bylo zaznamenáno méně meteorů než minulou noc – necelých 800. Tvořily je z 69 % Perseidy, 16 % nepatřilo žádnému roji, přes 8 % náleželo kappa Cygnidám a zbytek byly meteory komplexu rojů DIV. U jednoho meteoru nebyla určena rojová příslušnost.

Skupiny Pozorovatelé Zapisovatelé PER DIV KCG SPO Neurčené Celkem
3 16 3 548 68,9 % 51 6,4 % 67 8,4 % 128 16,1 % 1 0,1 % 795

Teprve po těchto čtyřech nocích se mohli pozorovatelé vyspat do sytosti, protože další noc byla zatažená. Hned ta další (15./16. srpna) byla hodně nejistá. Sice byla relativně jasná, ale snímky z družice nebyly příliš optimistické. Přesto se nakonec do pozorování dala nejprve jedna a o necelou půlhodinu později i druhá skupina meteorářů. Protože už se neočekávala vysoká aktivita, zájemců o pozorování meteorů výrazně ubylo. Obě skupiny měly dohromady jen osm členů, z toho dva se nezapojili do pozorování, protože zapisovali. Sledování oblohy trochu ztěžovaly blesky ze vzdálené bouřky, které si někteří mohli vyložit jako záblesk mimořádně jasného meteoru. Potěšení z jasné oblohy ale netrvalo dlouho. Uplynulo jen několik desítek minut pozorování a přišla souvislá vrstva oblačnosti, která veškeré naděje na další pozorování pohřbila. Za velmi krátký pozorovací interval bylo zapsáno necelých 60 meteorů, z toho třetina byly Perseidy. Lehce pod 30 % se pohybovalo zastoupení kappa Cygnid i sporadických meteorů a nejméně, kolem 10 %, bylo meteorů komplexu DIV. Z takto malého počtu meteorů se ale nedá dělat spolehlivá statistika, takže v tomto případě je procentuální zastoupení jednotlivých rojů spíše jen zajímavostí.

Skupiny Pozorovatelé Zapisovatelé PER DIV KCG SPO Celkem
2 6 2 20 33,9 % 6 10,2 % 16 27,1 % 17 28,8 % 59

Druhý týden Expedice 2015 byl téměř ve všem opačný, než ten první. Značně se ochladilo a hlavně se téměř stále po obloze pohybovala nějaká oblačnost, kvůli které se nedalo pozorovat. Další sledování meteorů se mohlo uskutečnit až v samém závěru akce, v noci 21./22. srpna. Přestože se někteří pozorovatelé vyměnili, zůstaly celkové parametry stejné. Opět fungovala dvojice skupin, která měla dohromady šest pozorovatelů a dva zapisovatele. Tentokrát se žádné mraky neobjevily a meteory se daly sledovat až do ranních hodin. Přesto celkový počet zaznamenaných meteorů nebyl vysoký – jen 147 „kousků“. Hlavní podíl na tom měl samozřejmě fakt, že již bylo více než týden po maximu Perseid a ostatní činné roje byly jen slabé. Je to vidět i na zastoupení jednotlivých rojů. Nejvíce meteorů, přes 40 %, bylo nahlášeno jako sporadické, Perseidy klesly pod jednu čtvrtinu, komplex DIV měl necelých 20 % a kappa Cygnidy se musely spokojit s necelými 13 %.

Skupiny Pozorovatelé Zapisovatelé PER DIV KCG SPO Celkem
2 6 2 36 24,5 % 29 19,7 % 19 12,9 % 63 42,9 % 147

Poslední pozorování meteorů se uskutečnilo v noci 22./23. srpna, což byla zároveň poslední noc celé Expedice 2015. Tentokrát se už meteorům věnovalo jen šest astronomů, takže byli sloučeni do jedné skupiny. Čtyři z nich pouze pozorovali, dva si vyzkoušeli jak pozorovaní, tak i zapisování. Ani tuto noc nepřišly žádné mraky, takže se obloha sledovala až do svítání. Sice se mohlo skončit dříve, protože druhý den všechny čekal dřívější budíček a balení tábora, ale přesto nejaktivnější pozorovatelé skončili až úderem čtvrté hodiny ranní. Poměr jednotlivých rojů zůstal téměř shodný jako minulou noc, jen nepatrně poklesl počet meteorů komplexu DIV a naopak stoupl počet kappa Cygnid.

Skupiny Pozorovatelé Zapisovatelé PER DIV KCG SPO Celkem
1 6 2 41 25,0 % 28 17,1 % 25 15,2 % 70 42,7 % 164

V grafu níže naleznete vývoj celkové frekvence meteorů během Expedice 2015. Protože pozorovatelé se během jednotlivých nocí měnili a byli mezi nimi jak zkušení meteoráři, tak i úplní nováčci, lze těžko získat nějaký spolehlivý výsledek. Spíše se jedná o zajímavé porovnání jednotlivých meteorářů. Protože pozorovací podmínky měli obvykle všichni velmi podobné (pokud nesledovali různé části oblohy), lze občas značné rozdíly připsat na vrub různé kvalitě zraku, rozdílným zkušenostem, schopnosti se soustředit a podobným faktorům. Uváděná frekvence není přepočítána na standardní podmínky, jedná se o prosté vydělení počtu meteorů napozorovaným časem v hodinách.frekvenceE2015V následujících sedmi grafech je zachyceno procentuální zastoupení sledovaných rojů, komplexů rojů, sporadických meteorů a meteorů s neurčenou rojovou příslušností během jednotlivých pozorovacích nocí. Zde je nutné upozornit, že se jedná vždy o celkové výsledky za danou noc, ve kterých jsou zahrnuti všichni pozorovatelé, což způsobuje, že grafy jsou zatíženy řadou chyb. Jak již bylo zmíněno výše, každý pozorovatel byl jinak zkušený a pozorný, mohl pozorovat jinou dobu, sledovat poněkud jinou část oblohy a měl jinak citlivé oči. Samozřejmě je také nutné vzít v potaz, že určité množství meteorů má špatně určenou rojovou příslušnost.

Z grafů je dobře patrné, jak se postupně měnilo zastoupení zejména Perseid. První noc, čtyři dny před maximem, měly zhruba 30 %. V období maxima podíl narostl nejprve na cca 60 %, o samotném maximu na téměř 80 % a následující noc poklesl na necelých 70 %. Dva dny po maximu se podíl Perseid opět pohyboval kolem 30 % a o týden později poklesl na přibližně 25 %. Podíl komplexu rojů DIV se pohyboval mezi 10 až 20 %, v období maxima se snížil na 5 až 6 %. To příliš neodpovídá předpovědi, podle které by se měla aktivita tohoto komplexu během Expedice 2015 postupně snižovat. Kappa Cygnidy měly vrcholit 18. srpna, což dobře odpovídá napozorovaným datům – největší podíl na celkovém počtu měly o noci 15./16. srpna, kdy přesáhly 27 %. Přesto se zdá, že jejich počty jsou nadhodnoceny, hlavně na konci Expedice, kdy už měla jejich aktivita ustávat. Také je poněkud zvláštní, že o noci 11./12. srpna měly zastoupení přes 17 % a následující noc jen mírně přes 4 %. Zřejmě se někteří pozorovatelé neubránili pocitu, že při maximu musí být téměř všechny meteory přiřazeny k Perseidám. Sporadické meteory se na celkovém počtu podílely na začátku a konci Expedice 2015 mezi 40 až 50 %, aby kolem maxima jejich podíl významně poklesl. Nejméně jich bylo o noci samotného maxima (jen mírně přes 10 %), noc před a po jich bylo nahlášeno 16 až 18 %. Meteorů s neurčenou rojovou příslušnosti bylo naštěstí jen několik málo kusů, takže výsledky ovlivnily jen zanedbatelně.

Vývoj celkové frekvence v jednotlivých pozorovacích nocích naleznete v dalším grafu. Opět je nutné zdůraznit, že v datech nejsou zohledněny korekční faktory (oblačnost, MHV) a jedná se o celkovou frekvenci všech pozorovatelů, kteří danou noc sledovali meteory.

kolaceE2015Celkově se pozorování meteorů na Expedici 2015 aktivně zúčastnilo 18 meteorářů, kteří dohromady uskutečnili 47 pozorování a za čistý čas 113 hodin a 31 minut pořídili 2 471 záznamů. Z toho bylo 1 810 (63,3 %) Perseid, 234 (8,2 %) náleželo ke komplexu DIV, 216 (7,6 %) patřilo kappa Cygnidám a 591 (20,7 %) bylo sporadických. Nejjasnější zaznamenaný meteor měl -7 mag, nejslabší pak 5 mag. Nejaktivnější pozorovatel byl Václav Kalaš, který pozoroval 1 165 minut, tj. 19 hodin a 25 minut. Na dalších dvou místech v napozorovaném čase byli Lukáš Winkler (1 150 minut) a Matěj Otýs (615 minut). V počtu meteorů byl nejlepší Lukáš Winkler, který jich zaznamenal rovných 500, následoval Václav Kalaš (366) a Matěj Otýs (265). Václav Kalaš sledoval meteory sedm nocí, Lukáš Winkler měl šest a o třetí příčku se čtyřmi nocemi se dělili Matěj OtýsMarek Popp. Ostatní pozorovatelé sledovali meteory jednu až tři noci. Ze zpracování bylo vyřazeno celkem dvacet pozorování a to buď úplně, nebo částečně. Důvodů bylo několik. Někdy se jednalo o úplně první pozorování daného člověka, který se teprve řadu věcí učil. Jindy byla data z různých důvodů nekvalitní. Pozorovatel například viděl výrazně méně meteorů, než ostatní, z čehož vyplývá, že se na sledování oblohy příliš nesoustředil. Dalším problémem byly příliš krátké intervaly. Správně mají být o délce minimálně jedné hodiny, protože se však jednalo o pozorování v době maxima, byly nakonec zpracovány všechny intervaly, dosahující minimálně dvaceti minut. Do mezinárodní databáze nemohly být poslány ani meteory, u kterých chyběla rojová příslušnost, ale těch bylo naštěstí jen devět. Celkově bylo vyřazeno pozorování o délce 1 222 minut čistého času a 389 meteorů. Kompletní přehled pozorování naleznete v excelové tabulce.