Zhodnocení Expedice 2015

Expediční praktikum opět trvalo dva týdny. Začalo v pondělí 10. srpna a končilo v neděli 23. srpna. Podobně jako v předchozích letech probíhalo na místě fotbalového areálu v Bažantnici. Hvězdárna a planetárium Plzeň připravila celou akci organizačně, odborně i technicky. V letošním roce byla organizační příprava náročnější než obvykle, protože během praktika bylo nutné zajistit ještě několik dalších akcí pro veřejnost.

IMG_1549Počasí v době praktika by se dalo definovat dvěma termíny: jasno a zataženo. V prvním týdnu bylo skutečně jasno a teplo. Přes den dokonce takové horko, že např. pozorování Slunce bylo spíše utrpením. V noci naopak bylo velmi příjemně. V další části bylo naopak zataženo s častým deštěm a občasnou bouřkou. Na noc se poněkud ochladilo. V závěru se opět vrátilo teplé a slunečné počasí. Meteorologická situace se pochopitelně odrazila na vyšším počtu pozorovacích nocí, kterých bylo celkově sedm, byť ne vždy celé. Hlavně na začátku praktika se pozorovalo několik nocí za sebou, což bylo poměrně náročné na pozorovatele.

Během dne, pokud dovolilo počasí, bylo realizováno pozorování sluneční aktivity v oblasti fotosférychromosféry, včetně občasného fotografování. Aktivita Slunce ve fotosféře již klesá, nicméně na disku bylo stále několik skupin skvrn různých typů. Situace ve fotosféře se zaznamenávala na sluneční protokoly. Po několika dnech již byl jasný pohyb skupin a jejich morfologické změny. Ze záznamů bylo také stanoveno relativní číslo. V případě klidné atmosféry byly pořizovány i fotografické záznamy situace ve fotosféře a chromosféře. Chromosféra zakreslována nebyla, ale i tak jí byla věnována velká pozornost. Ke konci Expedice se totiž v chromosféře zvýšila aktivita, a tak bylo možné vidět kromě erupční aktivity i skutečně mohutné protuberance na okraji slunečního disku.

To, že se na praktiku v případě jasné oblohy pozoruje i dlouho do noci není žádné tajemství. Proti minulému roku nedošlo k žádným zásadním změnám, a tak po většinu praktika běžely tři odborné pozorovací programy. Hlavním nočním pozorovacím programem letošního praktika bylo pozorování vizuálních meteorů statistickou metodou. Tento poměrně oblíbený a tradiční program vhodný pro astronomy-amatéry probíhal všechny pozorovací noci. Na rozdíl od několika minulých let byla naděje zaznamenat nástup maxima meteorického roje Perseid, neboť termín začátku praktika nastal ještě před maximem. Kromě Perseid bylo aktivních ještě několik převážně slabších meteorických rojů, jejichž aktivita byla rovněž monitorována. Kromě přímého pozorování meteorů byly některé meteory také vyfotografovány, případně zachyceny kamerovým systémem přímo na pracovišti Hvězdárny a planetária Plzeň.

P1130818Druhým, rovněž již tradičním nočním pozorovacím programem praktika, je AAPO. Pod touto zkratkou se skrývá astronomická amatérská prohlídka oblohy. Rovněž tento program byl zařazován prakticky na každou pozorovací noc. V prvních dnech byl zaměřen hlavně na rychlou orientaci na obloze. Sloužil pro výcvik zejména nových účastníků. Poté byla jeho forma změněna na praktický nácvik, vyhledávání a prohlídku různých vzdálených objektů na obloze jako jsou hvězdokupy, galaxie, mlhoviny a další zajímavé objekty.

I v letošním roce byla prohlídka převážně vzdálených objektů prováděna pomocí různých pozorovacích přístrojů a při rozličném zvětšení. Začátečníci začínali na malých teleskopech s nízkým zvětšením. Pro prohlídku byl samozřejmě využit i náš největší dalekohled Newton o průměru 400 mm, který je umístěn na Dobsonově montáži a má elektronický naváděcí systém. S tímto přístrojem je totiž možné zachytit celou řadu slabších objektů, které nelze vidět v menších dalekohledech. Přístroj byl ale využíván i pro astrofotografii, a tak bylo možné na něm pozorovat, jen pokud se na něm zrovna nefotografovalo.

Dalším realizovaným programem byla astrofotografie včetně astrometrických měření. Jedná se o velmi náročnou technickou činnost, kterou se zabývají pouze nejzkušenější pozorovatelé. Ti také buď přímo vlastní poměrně složitou pozorovací a fotografickou techniku, nebo jsou zaškoleni na techniku naší organizace. Musí mít tedy patřičné technické i odborné znalosti a zkušenosti. Některé získané astronomické snímky vzdálených deep-sky objektů nejsou ještě zcela zpracovány, některé jsou již zveřejněny na našich internetových stránkách jako třeba planetární mlhovina Bublina (NGC 7635), nebo velmi jasný bolid.

Denní odborný program byl rovněž připraven. Pravidelnou součástí a povinností je prvotní zpracování výsledků denních a nočních pozorování. Jedná se o převedení napozorovaných dat do počítačové podoby. Následuje důkladná kontrola výsledků. V poexpedičním období se bude dokončovat podrobnější zpracování výsledků. Pokud je navečer jasno, následuje příprava pozorovací, záznamové a měřící techniky a dalších pomůcek na další pozorovací noc.

P1590152Součástí denního odborného programu jsou i odborněji pojaté přednášky. Ty zajišťují převážně pracovníci H+P Plzeň. Podobně jako v minulosti byly přednášky zaměřeny na metodiku pozorovacích programů, případně na některé aktuality.

Na expedičním praktiku však existuje mimo pozorovacího i běžný táborový režim. Při něm se vykonávají všechny činnosti pro zajištění normálního chodu praktika, podobně jako na ostatních běžných táborech. Je však pravda, že vzhledem k tomu, že hlavní činnost praktika se realizuje v noci, není denní program příliš nabitý. Přesto i letos byl čas na fotbal, koupání v nedalekém rybníce, střelbu ze vzduchovky či vzduchové pistole. Hrály se i stolní hry včetně šachů a táborové hry Expanze. Vzhledem k tomu, že někteří naši astronomičtí kolegové jsou současně modeláři, je na praktiku jednou z činností i řízení funkčních modelů. V letošním roce se nad bažantnickým fotbalovým areálem proháněly minimálně tři modely letadel a stejný počet dronů. Zajezdili jsme si i se dvěma modely tanků a na rybníce s třemi modely lodiček. Je pravda, že ne všechny modely fungovaly podle našich představ, takže jsme zažili i několik karambolů a selhání techniky.

V rámci praktika jsme také navštívili akci nazvanou Dovolená s dalekohledem, kterou pořádá Hvězdárna v RokycanechMelchiorově Huti. Tato akce je v podstatě také astronomické praktikum, které je určeno zejména dospělým účastníkům a jejich rodinám. Naše skupina se zúčastnila hlavně komentované ukázky dalekohledů.

Zajímavá byla také výprava do blízkosti Manětína, kde nově vzniká několikakilometrová noční stezka. Ta vede krajinou kolem Manětína a měří asi 5 km. A právě po ní jsme se v několika skupinách s určitým časovým odstupem vydali. Tato nově vybudovaná noční stezka má nenápadné speciální značení viditelné pouze v noci při svitu baterky. Do cíle v Manětíně jsme dorazili všichni v pořádku, nikdo naštěstí nezabloudil, a tak se zdá, že bude moci být otevřena i pro veřejnost.

Vedení letošního praktika se také muselo organizačně a technicky vypořádat s některými dalšími akcemi pro veřejnost, které se konaly právě v době konání Expedice a nešly odložit. Hned na začátku to byla akce Devět týdnů baroka v rámci EHMK Plzeň 2015, kdy jsme zajišťovali přednáškou a večerním pozorováním část akce v Plasích.

35minutbolidDalší akce pro širokou veřejnost se konala přímo v místě praktika v Bažantnici. Jednalo se o přednášku Zajímavosti z blízkého i vzdáleného vesmíru a následné pozorování noční oblohy v rámci akce Hvězdy nad Plzní a Manětínské oblasti tmavé oblohy. Přes nepříliš dobré meteorologické podmínky se akce zúčastnilo na padesát osob.

Další dvě výjezdové akce nás čekaly na samém konci praktika. Nejprve se jednalo o výjezd do Nezvěstic, kde se pro místní spolek a děti uskutečnilo veřejné pozorování Slunce a noční oblohy a také přednáška o barokní astronomii.

Poslední z akcí proběhla v Manětíně, kde byl oficiálně ukončen projekt Devět týdnů baroka, který běžel v rámci EHMK Plzeň 2015. Naše organizace zde zajišťovala astronomické pozorování pro veřejnost, a to jak Slunce, tak i večerní oblohy. Na nedostatek zájemců jsme si rozhodně stěžovat nemohli, neboť jsme měli plné ruce práce právě s velkým počtem návštěvníků.

Na praktikum bylo letos oficiálně přihlášeno celkem 28 účastníků. Mimo oficiálně přihlášené ale existoval i určitý počet pozorovatelů, kteří přijížděli většinou z pracovních důvodů pouze na pozorovací část. Ty se zúčastnili jen neoficiálně a jen v některých dnech. I v letošním roce zůstalo poměrně vysoké zastoupení nových mladých účastníků praktika. Víc jak polovina přihlášených se zúčastnila celého praktika, ostatní pouze části akce.

Průběh expedičního praktika byl opět zaznamenán v deníku na naší internetové stránce: http://www.hvezdarnaplzen.cz/2015/08/11/expedicni-denik-2015/. Tento deník byl v průběhu praktika aktualizován přímo účastníky Expedice 2015.

Letní astronomické praktikum – Expedice 2015 skončilo. Určitě patřilo mezi ty úspěšné, nicméně jeho celkové zhodnocení se teprve bude dělat. Na základě konečných výsledků a poznatků bude možné zahájit plány na praktikum pro rok 2016, pokud se vůbec z existenčních důvodů organizace bude konat.