Částečné zatmění Slunce 20. března 2015

Po delší době bude v případě příznivého počasí možné z území České republiky pozorovat zajímavý úkaz – částečné zatmění Slunce. Zatmění nastane v pátek 20. 3. v dopoledních hodinách. Bude pozorovatelné v celém svém průběhu a v dostatečné výšce nad obzorem.

Zatmění patří do série saros č. 120. Jedná se o 61. zatmění této série. Ta celkově obsahuje 71 zatmění. K předchozímu slunečnímu zatmění této série došlo 9. 3. 1997. Tehdy se jednalo o úplné zatmění s velikostí 1,0420. K následujícímu zatmění Slunce této série dojde 30. 3. 2033.

Současné zatmění bude viditelné jako částečné nejen z Plzně, ale také z celé Evropy, dále ze severních oblastí Afriky, severozápadní části Asie, ze severovýchodní části Atlantiku a přilehlých částí Severního ledového oceánu. Samotný pás totality se nachází severně. Prochází okolo Islandu a Grónska, severními oblastmi Atlantiku až do přilehlých částí Severního ledového oceánu. Pás přejde přes Faerské ostrovy a Špicberky. Jeho šíře dosáhne až 462,6 km.

zatmeni-20_3V Plzni začíná částečná fáze zatmění přibližně v 9:35 hod., kdy se tmavý kotouč Měsíce nasune na světlý disk Slunce. Maximální fáze zatmění, při níž bude zakryto skoro 75 procent slunečního disku, vyvrcholí v 10:44 hod. Poslední kontakt, při němž v závěrečné fázi zatmění tmavý kotouč Měsíce opustí světlý sluneční disk, nastane pro Plzeň v 11:56 hod., čímž celé zatmění definitivně skončí.

Hvězdárna a planetárium Plzeň připravuje pro veřejnost na pátek 20. března pozorování tohoto zajímavého úkazu. Pozorování se uskuteční v rámci projektu EHMK 2015 „Hvězdy nad Plzní“ na náměstí T. G. Masaryka v Plzni od 9:30 do 12:00 hod. Na stanovišti bude k dispozici několik astronomických pozorovacích přístrojů, kterými bude možné sledovat průběh zatmění. Dále zde bude instalována mobilní meteorologická stanice, která během celého zatmění bude monitorovat změny vybraných meteorologických veličin, zejména změny v osvitu a teploty.

Organizace připraví i několik výstavních panelů, na kterých budou ukázky z několika pozorování úplných zatmění, kterých se pracovníci Hvězdárny a planetária Plzeň v minulosti zúčastnili v cizině. Odborní pracovníci naší organizace se budou snažit nejen zabezpečit pohled přes dalekohled, ale také podat výklad k úkazu a zodpovědět na případné dotazy. Pozorovací akci bude možné samozřejmě uskutečnit pouze za přijatelných pozorovacích podmínek.

Čtěte také: