Rosetta se chystá na kometu

Z původních deseti vytipovaných míst zbyla na konci srpna polovina a z té byly nakonec v polovině září vybrány dvě lokality. Jedna hlavní a druhá záložní. Lokalizace a vytipování vhodných přistávacích míst bylo provedeno na základě snímků, které sonda v průběhu uplynulých týdnů pořídila a nutno dodat, že proces výběru vhodných míst nebyl rozhodně jednoduchý. Bylo totiž nutné vybrat místo dostatečně bezpečné pro přistání sondy, ale na druhou stranu dostatečně zajímavé z geologického hlediska. Důležitý byl i aspekt osvětlení místa Sluncem, protože v ideálním případě nesmí být lokalita ozářena slunečními paprsky příliš dlouho, aby se modul nepřehřál, ale zase ne moc krátce, aby bylo možné po dostatečně dlouhou dobu vyrábět potřebnou elektrickou energii ze slunečních článků. Zásadní je v neposlední řadě také fakt, že přistávací místo musí být v přímé viditelnosti s mateřskou sondou Rosetta, která bude tvořit důležitý mezičlánek v přenosu informací z modulu k Zemi.

philaePřes pečlivý výběr je tedy přistávací místo výsledkem řady kompromisů a je jisté, že samotné dosednutí modulu na povrch komety bude patřit možná k nejkritičtějším okamžikům celé mise. Tento fakt vyplývá i ze skutečnosti, že přistávací manévr bude pasivní. Modul bude na povrch sestupovat po předem vypočtené elipse, jejíž trajektorie vykazuje určitou nepřesnost. Pokud tedy mluvíme o přistávacím místě, máme na mysli plochu o určitých rozměrech (v tomto případě asi kilometr čtvereční), do kterého se modul, pokud vše proběhne tak, jak má, strefí.

Samotný charakter vytipované oblasti je následující: relativně pozvolné svahy, málo nerovností a pravděpodobně nedaleká přítomnost kometární aktivity, což činí z vybraného místa lokalitu velmi atraktivní ke zkoumání.

V současnosti vědci usilovně pracují na přípravách vypuštění modulu, a to z toho důvodu, že k samotnému přistání musí dojít přibližně do poloviny listopadu. Kometa se totiž každou vteřinou přibližuje ke Slunci a její aktivita roste. Se zvyšující se aktivitou se stává její povrch a okolí jádra nestabilnějším a nebezpečnějším pro přistání. K vystřelení sondy z Rosetty by mělo dojít 11. listopadu a samotný sestup by měl zabrat asi 7 hodin. O samotném průběhu přistání a také o tom, co má sonda na povrchu komety v plánu, se více dozvíte některém dalším článku.