Aktuální noční obloha v říjnu 2014

pegasKrátce po západu Slunce je možné spatřit nad západním obzorem ještě malou část z jarních souhvězdí, která ale po setmění rychle zapadají. Vysoko nad jižním až jihozápadním obzorem, zvečera nedaleko zenitu, zůstává ještě dominantní letní orientační trojúhelník. Ten se během noci pozvolna přesouvá nad západní obzor. Od jihovýchodu se postupně nasouvají výraznější souhvězdí podzimní oblohy. Nejnápadněji působí seskupení dvojice souhvězdí Pegas a Andromeda. Pokud si je takto spojíme, připomínají vzdáleně obrazec Velkého vozu. Pegasův čtverec připomíná vůz a výrazné čtyři hvězdy Andromedy zase oj, která je však jinak směrována. Toto seskupení kulminuje kolem půlnoci.

Podzimní večerní obloha v letošním roce je chudá i na planety. Výrazné planety viditelné pouhým okem jsou prakticky pozorovatelné až v druhé polovině noci.

Saturn v souhvězdí Vah je již tak nízko nad západním obzorem, že je prakticky nepozorovatelný. Zapadá totiž krátce po západu Slunce. Navíc u obzoru bude zanikat v oparu. Pátrači po této planetě mají možnost ho vyhledat za předpokladu velmi nízkého obzoru a absence oparu. Svoji pozornost by měli upřít hlavně na sobotu 25. října večer. Po 18 hodině totiž dojde těsně nad obzorem k zákrytu Saturnu Měsícem. Viditelný bude pouze vstup za temný okraj Měsíce, výstup se již odehraje pod obzorem. I samotný Měsíc bude obtížně pozorovatelný, neboť bude ve fázi krátce po novu a tudíž bude mít tvar velmi úzkého srpku.

Podobná, snad jen nepatrně lepší je situace u Marsu. Ten se na začátku měsíce nachází v jižní oblasti souhvězdí Hadonoše. Dne 21. 10. překročí hranici do sousedního souhvězdí Střelce, ve kterém už zůstane do konce října. Jeho nízká výška nad obzorem ho však z pozorování prakticky vylučuje.

Pokud chcete pozorovat planety na večerní obloze, máte možnost, ale pouze ty nejvzdálenější a pouze dalekohledem. V říjnu má nejlepší podmínky pro sledování planeta Uran. Ta se nalézá v souhvězdí Ryb. Na začátku října kulminuje na obloze až po půlnoci, na konci října to stihne ještě před půlnocí.

I druhá z nejvzdálenějších planet má během října polohově dobré podmínky pro sledování. Neptun se nachází v souhvězdí Vodnáře. Na obloze kulminuje začátkem října zhruba hodinu před půlnocí, na konci již ve večerních hodinách.

Výrazná planeta Jupiter vychází nad obzor až ve druhé polovině noci. Podmínky pro její pozorování jsou proto dobré až v ranních hodinách.

V nedělních večerních hodinách 5. 10. se Měsíc dostane do blízkosti planety Neptun. Ta se bude nacházet nedaleko pod kotoučem Měsíce, který ji však bude přezařovat. Do fáze úplňku budou totiž zbývat již jen tři dny.

K Uranu se Měsíc dostane o tři dny později. Na večerní východní obloze bude Měsíce nalevo (východně) od Uranu a během noci se od něj bude vzdalovat. I v tomto případě bude Měsíc planetu přezařovat, neboť bude v úplňku.

V noci z 11. na 12. 10. se bude Měsíc ve fázi před poslední čtvrti pozvolna blížit k otevřené hvězdokupě Hyády v souhvězdí Býka. K ránu pak bude pozorovatelný přímo na pozadí této hvězdokupy.

Obloha 18.10.2014V sobotu 18. 10. bude možné v ranních hodinách pozorovat zajímavé seskupení tří těles, která budou vytvářet na obloze výrazný trojúhelník. Ten bude tvořen jasnou hvězdou Regulus patřící do souhvězdí Lva, planetou Jupiter, která se bude nacházet zcela nahoře na východní hranici souhvězdí Lva. Třetím tělesem bude pozvolna se přibližující srpek Měsíce ve fázi po poslední čtvrti. Podobné seskupení bude možné sledovat i o den později, pouze dojde ke změně tvaru trojúhelníku a polohy těles. Srpek Měsíce bude užší a bude tvořit jeho spodní vrchol.

V úterý 21. října nastane maximum meteorického roje Orionidy. Zvýšená aktivita bude patrná již od pondělí a trvat by měla do středy. Očekávaná frekvence by se měla pohybovat kolem 20 až 25 meteorů za hodinu. Měsíc rušit nebude, neboť bude krátce po novu.

V úterý 28. 10. se tentokrát dorůstající srpek Měsíce dostane přímo nad planetu Mars. Ta ale bude pouhých 12° nad obzorem. Setkání se odehraje hned po setmění nad jihozápadním obzorem. Na sledování ale moc času nebude, neboť obě tělesa budou brzy zapadat.