Aktuální noční obloha v srpnu 2014

Krátce po západu Slunce, v době soumraku se nad jihozápadním až západním obzorem ještě nachází část souhvězdí, patřících do jarní oblohy, včetně jarního orientačního trojúhelníku. Většina z nich však v průběhu srpna krátce po setmění zapadá. Nad jihovýchodním obzorem je dominantní letní orientační trojúhelník tvořený třemi výraznými hvězdami. Nejvýraznější je hvězda Vega, nacházející se v souhvězdí Lyry. Dále se jedná o hvězdu Deneb na ocasní části souhvězdí Labutě a hvězdu Altair patřící do souhvězdí Orla.

Po setmění je možné spatřit nepříliš vysoko nad jihozápadním obzorem dvě planety. Jedná se o načervenalý Mars, který je západněji a nažloutlý Saturn. Obě planety v průběhu srpna klesají pozvolna k obzoru a navíc se k sobě přibližují. Ve druhé polovině srpna si vymění své pozice, takže Saturn se dostane do západnější pozice. Vzájemná konjunkce nastane v pondělí 25. srpna kolem 21 hodiny. V tu dobu budou od sebe planety asi 3,42°. Na začátku měsíce se ještě Mars nachází v souhvězdí Panny, ale posouvá se východním směrem. Dne 10. srpna překročí hranici do souhvězdí Vah a nadále bude hostovat v tomto souhvězdí až do 12. září.

Na začátku srpna, konkrétně v neděli večer 3. 8. bude pozorovatelná zajímavá konjunkce. Měsíc se dostane mezi dvě planety – Saturn a Mars. Tělesa budou tvořit téměř přímku. Nalevo od Měsíce ve fázi téměř první čtvrti se bude nacházet Saturn, napravo Mars a dále od něj na západ ještě nejjasnější hvězda souhvězdí Panny – Spika. O pouhý jeden den později se Měsíc přesune nalevo od planety Saturn.

obloha kopieV úterý 5. srpna se Měsíc již po první čtvrti zdánlivě stane součástí souhvězdí Štíra. Zaujme pozici nad třemi jasnými hvězdami, které tvoří samostatné spojnice od hvězdy Antares.

Ve dnech 18. až 19. srpna se bude Měsíc ve fázi krátce po poslední čtvrti nacházet poblíž otevřené hvězdokupy Hyády v souhvězdí Býka.

Zajímavá konjunkce nastane v pondělí 18. srpna v ranních hodinách. V té době se přiblíží velmi těsně k planetě Jupiter výrazná Venuše. Při největším přiblížením budou obě planety od sebe pouhých 0,2°. Konjunkce bude viditelná v souhvězdí Raka, na pozadí otevřené hvězdokupy Jesličky. Oblast s úkazem však bude nízko nad východním obzorem, neboť vychází nad ideální horizont až před půl pátou ráno. Na pozorování proto nebude zbývat příliš času, neboť než oblast s úkazem dostatečně vystoupí nad obzor, bude již rychle svítat.

Jen o pár dní později, ve čtvrtek 23. srpna ráno, se do této oblasti přiblíží i Měsíc. Ten bude mít tvar velmi úzkého srpku. Jupiter bude ještě v těsné blízkosti Jesliček, Venuše vlevo pod Jupiterem a Měsíc vpravo od Jupitera.

K poslední zajímavé konjunkci dojde na samém konci srpna ve večerních hodinách. Měsíc ve fázi mezi novem a první čtvrti se v neděli 31. srpna dostane opět k planetě Saturn. Nedaleko, směrem na východ, se bude nalézat i načervenalý Mars. Při největším přiblížení kolem 21 hodiny se bude Saturn nacházet pouhých 0,5° nad Měsícem.

Ve středu 13. srpna kolem 2 hodiny ráno také vrcholí aktivita meteorického roje Perseid. V tuto dobu nastává každoroční maximum tohoto známého roje. Frekvence roje zůstává dosti výrazná, ale poněkud slabší než v minulých letech. Bude se podle předpovědi v době maxima pohybovat kolem 70 meteorů za hodinu. Bohužel pozorování letošního maxima bude svitem silně rušit úplňkový Měsíc.