Pozorování zákrytů hvězd planetkami na Letním astronomickém praktiku 2014

První zákryt na Expedici měl nastat hned v den příjezdu. Hvězda byla natolik jasná (3.6 mag.), že byl naplánován výjezd na více pozorovacích stanovišť. Místo toho ale nastala taková průtrž mračen, že ani nikdo nespal v čerstvě postavených stanech, ale raději pod střechou.

Další zákryt se uskutečnil hned další den, 22.7.2014. Stín poměrně velké (207 km) planetky Psyche s přesně určenou drahou měl procházet přes celou Českou republiku. Na našem stanovišti byl předpovězen zákryt s pravděpodobností kolem 80%. Nezvyklá byla jasnost planetky (9.7 mag), která byla o mnoho jasnější než zakrývaná hvězda (12.4 mag.). Díky tomu mělo dojít při zákrytu k poklesu o pouhých 0.1 magnitudy. Proto nebylo možné pozorovat vizuálně, ale pouze s pomocí TV kamery. Na začátku noci nás rušila přecházející oblačnost, ale více jak hodinu před zákrytem se vyjasnilo. Planetka byla natolik jasná, že bylo možné sledovat, jak se postupně přibližuje k zakrývané hvězdě. Asi 10 minut před zákrytem se nedaleko vytvořil mrak, který se sice postupně zmenšoval, ale zároveň se přibližoval k zornému poli připraveného dalekohledu. Dvě minuty před zákrytem jsem spustil záznam. S napětím jsem sledoval mrak, který se stále přibližoval. 30 sekund před plánovaným zákrytem náhle zmizely všechny hvězdy, aby se minutu po zákrytu zase objevily, poté, co se mrak rozplynul. Takovou smůlu na počasí jsem již dlouho nezažil. Moje zoufalé lamentování přivádělo ostatní účastníky, kteří pozorovali jiné objekty a mrak jim nevadil, k salvám smíchu. Další dvě hodiny byla již celá obloha čistá a bylo možné sledoval vzdalující se planetku. Podle dostupných výsledků zákryt na našem stanovišti opravdu nastal, jen naše stanoviště vyšlo naprázdno.

Přiblížení a zákryt planetky Psyche
Přiblížení a zákryt planetky Psyche. 24 snímků po 5 minutách (22:55-00:50 UT)

Další planetkový zákryt nastal o tři dni později, 26.7.2014 těsně nad ránem. Zakrývaná hvězda byla poměrně nízko nad obzorem a v dané oblasti oblohy se nacházela řídká vysoká oblačnost. Zákryt odpozoroval, jako negativní, jen Michal Rottenborn, který měl větší dalekohled (Newton 20cm).