Aktuální noční obloha v červenci 2014

Nad východním obzorem je však viditelný již letní orientační trojúhelník tvořený rovněž třemi jasnými hvězdami. Jedná se o hvězdu Vegu, nacházející se v malém souhvězdí Lyry, hvězdu Deneb, která tvoří ocasní část souhvězdí Labutě a hvězdu Altair ze souhvězdí Orla.

Z planet je možné krátce po setmění spatřit nad jihozápadním obzorem načervenalý Mars. Ten se nachází v souhvězdí Panny, a posouvá se k výrazné hvězdě α Vir (Spika). Nejblíže se k ní dostane v noci z neděle na pondělí 13. / 14. 7., asi v 5 hodin ráno, kdy při konjunkci bude vzdálen od Spiky pouze 1,3°. To však nastane po západu obou těles, a proto bude nejlepší tuto konjunkci pozorovat v neděli 13. 7. ve večerních hodinách. Mars se v další části měsíce bude od Spiky vzdalovat, ale pozvolna se bude blížit k Saturnu. Během noci se Mars přesouvá k západu a nedlouho po půlnoci zapadá, ke konci měsíce dokonce již před půlnocí.

Další planeta viditelná po setmění nad jižním obzorem je Saturn. Tato druhá největší a také asi nejkrásnější planeta Sluneční soustavy se nachází stále v nevýrazném souhvězdí Váhy. Na začátku měsíce po setmění vrcholí nad jižním obzorem. V tu dobu je také nejlépe pozorovatelná, neboť má ještě dostatečnou výšku nad obzorem. Během večera ale pozvolna klesá k jihozápadnímu obzoru. Zapadá až po půlnoci. Podmínky pro pozorování této planety se ale postupně zhoršují.

mesic,venuse,merkurVýraznou Venuši jako třpytící se Jitřenku je možné spatřit až v ranních hodinách. Její výška nad východním obzorem bude největší na začátku měsíce. V průběhu bude postupně klesat. Pod Venuší je možné v nevelké výšce spatřit v ranním rozbřesku nízko nad obzorem i Merkur.

Rovněž v červenci se dočkáme několika zajímavých seskupení. Kromě již popisovaného dojde ze soboty na neděli 5. / 6.  7. k přiblížení Měsíce v první čtvrti k planetě Mars. Nalevo od tohoto seskupení se bude nacházet jasná hvězda Spika. O pár dní později, v noci z pondělí na úterý 7. / 8. 7. se Měsíc bude pomalu blížit k planetě Saturn. Poblíž bude i hvězda Zubenelgelubi ze souhvězdí Vah, kterou bude Měsíc po první čtvrti přezařovat. K největšímu přiblížení dojde až po půlnoci a západu obou těles.

Zajímavé přiblížení bude pozorovatelné také v noci z neděle na pondělí 13. / 14. 7., kdy se do blízkosti hvězdy Spiky dostane Mars. Ten bude zářit nad Spikou ve vzdálenosti asi 1,3°.

V úterý ráno 22. 7. se Měsíc již ve tvaru písmene C dostane nad otevřenou hvězdokupu Hyády. Přímo nad tímto úkazem se bude nacházet další otevřená hvězdokupa M 45 Plejády. Vlevo dole nad obzorem bude zářit Venuše a pod ní Merkur. O dva dny později, ve čtvrtek 24. 7. a pátek 25. 7. se Měsíc k oběma planetám přiblíží natolik, že s nimi bude vytvářet trojúhelník.

Ke konci měsíce se také bude zvyšovat aktivita meteorického roje jižních δ Akvarid. Maximum tohoto roje nastává v pondělí 28. 7. Frekvence sice nebude příliš oslnivá, asi 16 meteorů za hodinu a navíc budou převažovat slabší. Ale vzhledem k tomu, že ke konci měsíce již bude narůstat i aktivita Perseid, a navíc ani Měsíc nebude příliš rušit, mělo by být na co koukat.